Het e- Visitor visum en het E- visum

De online visa: het ESTA, het ETA, het e- Visitor visum en het E- visum:

Voordat we verder gaan het volgende:

Via onze website vraagt u een e- Visitor visum aan en geen ETA Australië ( Electronic Travel Authority). Onze doelgroepen zijn de Nederlandse en Belgische reizigers die gebruik kunnen maken van het e- Visitor visum omdat de Australische overheid diverse afspraken heeft gemaakt met deze landen. Voldoet u niet aan de voorwaarden van het e- Visitor visum dan dient u een ETA Australië aan te vragen. Hierin bemiddelen wij echter niet!
Uit onze dagelijkse praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat omtrent de volgende vijf begrippen:

 • De ESTA
 • Het ETA Australië met variant het e- Visitor visum
 • Het ETA Canada
 • Het E- visum
 • Het fysieke visum

Vier van de vijf bovenstaande begrippen hebben één gezamenlijke overeenkomst: het zijn alle vier elektronisch aan te vragen reisautorisaties ( visa) die online aangevraagd kunnen worden waardoor een bezoek aan de ambassade achterwege kan blijven. De Verenigde Staten noemen deze aanvraag een ESTA ( Electronic System for Travel Authorization ), Australië en Canada noemen deze aanvraag een ETA ( Electronic Travel Authorization ) waarbij Australië nog een variant kent : het e- Visitor visum. Wij gebruiken de term E- visum ( het elektronische visum ).

Australië kent verschillende online aan te vragen visa:

 • Het e- Visitor visum Australië oftewel het toeristen- of zakenvisum dat voor de vakantie- of zakenreis gebruikt kan worden door reizigers die eventueel ook vrijwilligerswerk of een beperkte studie willen gaan doen. Dit visum is alleen aan te vragen voor reizigers met een nationaliteit waarmee de Australische immigratiedienst afspraken heeft gemaakt zoals met de Nederlandse of Belgische autoriteiten. Via deze website kunt u dit visum aanvragen.
 • Het ETA Australië kan aangevraagd worden door reizigers uit landen waarmee geen afspraken zijn gemaakt. Het ETA Australië is de ietwat duurdere variant terwijl er geen extra voordelen zijn: beide zijn online aan te vragen reisautorisaties met dezelfde geldigheids- en verblijfsduur. Via deze website kunt u geen ETA Australië aanvragen.

Indien u een dubbele nationaliteit bezit, adviseren wij u bij aanvraag van een e- Visitor Visum het paspoort te gebruiken met een nationaliteit waarmee de Australische immigratiedienst afspraken heeft gemaakt.

De Australische overheid heeft het ETA Australië en haar variant het e- Visitor visum vanaf 2018 verplicht voor alle zakelijke- en toeristische reizigers en hun meereizende kinderen. In navolging van vele andere landen heeft Australië deze online aanvragen ingevoerd. Motieven waren:

 • Ter verhoging van de veiligheid
  • De reiziger dient te verklaren dat hij/zij geen bedreiging vormt voor de Australische samenleving
 • Voor een verbeterde controle op wie het land binnenkomt
  • de verstrekte gegevens van de reizigers met een goedgekeurde ETA Australië of een e- Visitor visum worden voor vertrek gescreend
 • Voor een vlotte en snelle afhandeling van de visa aanvragen
  • Een ETA of e- Visitor visum aanvraag heeft beduidend minder kosten dan de aanvraag van een fysiek visum
  • Goedkeuring van een aanvraag kan al binnen een aantal dagen gerealiseerd worden ( bij spoedaanvraag binnen 3 dagen) waarna deze goedkeuring automatisch doorgestuurd wordt naar uw luchtvaartmaatschappij en de Australische douane.

Het fysieke visum dient bij de Australische ambassade aangevraagd te worden. U dient daarvoor een afspraak te maken bij de ambassade waarna u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Dit visum dient u aan te vragen als er geen toestemming is voor de goedkeuring van uw aangevraagde e- Visitor visum omdat u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een e- Visitor visum. Leest u meer hierover op onze pagina over de voorwaarden.

Opmerking:

In het hiernavolgende gebruiken wij alleen de term e-Visitor visum omdat onze organisatie vooral werkt voor de Nederlandse- en Belgische reiziger en de aanvragen voor een online visum voor het overgrote deel een e- Visitor visum betreft.

De online aanvraagprocedure van het e- Visitor visum:

Een e-Visitor visum voor Australië online aanvragen is betrekkelijk eenvoudig. Voor mensen die over weinig tot geen computerkennis beschikken kan het echter toch een uitdaging zijn. Gedurende 24 uur per dag kunt u een e- Visitor visum aanvragen voor uzelf maar ook voor uw andere medereizigers mits u beschikt over de juiste informatie. Wij nemen u in het onderstaande stap voor stap mee in het aanvragen van een e- Visitor visum voor Australië en adviseren u dat u op tijd een e- Visitor visum aanvraagt: het liefst voordat u uw vlucht naar Australië boekt. De Australische douane adviseert de aanvraag in te dienen enkele weken voor vertrek! Doe de aanvraag dus op tijd want niet alle aanvragen worden direct gehonoreerd. Soms worden er bewijsstukken gevraagd waardoor de verwerking van de aanvraag vertraagd wordt. Houdt u daar rekening mee!

Wie heeft er een e- Visitor visum nodig?

Gaat u in 2018 of 2019 op vakantie, zakenreis, kleine studiereis of gaat u op familiebezoek en heeft u de Nederlandse of Belgische nationaliteit dan bent u verplicht een e- Visitor visum aan te vragen. Indien u niet beschikt over een e- Visitor visum dan kunt u niet inchecken op vliegreizen naar Australië: u wordt geweigerd. U mag niet aan boord komen.

Wat te doen als u geen e-Visitor visum toekenning krijgt:

Er zijn reigers die geen toestemming krijgen voor een e- Visitor visum. Zij dienen contact op te nemen met het Australische Global Service Centre. Vaak wordt u dan uitgenodigd voor een gesprek en naar aanleiding daarvan wordt er besloten of u alsnog naar Australië kunt reizen met een visum. U vindt hier aanvullende informatie omtrent de diverse visa.

Het e-Visitor visum:

Het digitale e-Visitor Visum formulier bestaat uit een drietal delen. Als u klikt op ons tabblad ‘aanvraagformulier’ dan ziet u welke vragen er aan u gesteld worden
Het onderstaande komt u tegen bij het ‘aanvraagformulier’:

 1. In het begin wordt er gevraagd naar de contactgegevens van de aanvrager en de aankomstdatum. Deze contactgegevens dienen maar eenmaal ingevuld te worden zelfs als u voor meerdere personen een e- Visitor Visum aanvraagt. De gegevens van de persoon die invult, zijn daarbij leidend. Controleer alle gegevens op hun juistheid. Fouten kunnen de aanvraag vertragen. 
   
 2. In het tweede gedeelte wordt er gevraagd naar de reiziger- en paspoortgegevens. Deze gegevens dienen één op één te worden overgenomen. Alle gegevens zoals voornamen , achternaam, de dubbele achternaam, de namen van uw ouders, uw tweede nationaliteit zelfs als u daar geen paspoort van hebt, moet worden ingevuld. Vraagt u voor een gezelschap aan dan dient dit deel voor elke deelnemer afzonderlijk te worden ingevuld. Dit geldt ook voor uw meereizende kinderen. Zij dienen over een eigen paspoort te beschikken en over een eigen e- Visitor Visum. Indien u al eerder naar Australië bent gereisd dan heeft u een visumnummer (Visa Grant Number ) of een visumlabelnummer (Visa Label Number). Wij adviseren u deze in te vullen zodat er zeker geen vertraging optreedt in uw aanvraag. Met klem adviseren wij u alle gegevens nauwkeurig over te nemen van uw paspoort. Fouten worden niet getolereerd en resulteren in een afwijzing van uw aanvraag.
   
 3. Het derde en laatste deel is bedoeld voor de autoriteiten van Australië om een inschatting te kunnen maken van de reiziger op het gebied van veiligheid en rechtshandhaving. Hier worden vragen gesteld over uw achtergrond en uw verblijfsduur in Australië Ook worden er vragen gesteld over uw gezondheid en of u in aanraking bent geweest met justitie. Zie de achtergrondvragen van het aanvraagformulier. Reist u met meerdere personen en doet u daar een e-Visitor Visum aanvraag voor: klik op de knop ‘+ reiziger’. De standaardvragen zoals contact- en reisgegevens behoeven niet opnieuw ingevuld te worden.

Tips

 1. Voordat u met het invullen begint, zorg er dan voor dat u de volgende documenten bij de hand heeft:
  • Paspoort
  • Creditcard of pinpas
  • Uw e- mailadres
  • Uw Visa Grant Number of uw Visa Label Number
 2. Nadat u op de knop ‘Aanvraag controleren’ heeft geklikt, verschijnt er een controlepagina. Controleer deze pagina zeer zorgvuldig en corrigeer de fouten.
 3. Als u betaalt met IDEAL of voor onze Belgische klanten met Bancontact worden er geen extra kosten zoals transactiekosten berekend.

De diverse landen die gebruik kunnen maken van een e- Visitor visum

Andorra Japan
België Liechtenstein
Brunei Luxemburg
Canada Monaco
Denenmarken Nederland
Duitsland Noorwegen
Finland Oostenrijk
Frankrijk Portugal
Griekenland Republiek Malta
Ierland San Marino
IJsland Singapore
Italië Zuid Korea

Visum Australië