Let op wat u meeneemt naar Australië

Let op wat u meeneemt naar Australië

Gaat u binnenkort naar Australië dan krijgt u te maken met een visumplicht. Australië hanteert strenge regels ten aanzien van reizigers. Verschillende zaken zijn verboden om mee te nemen. Het zal u niet verbazen dat het verboden is om wapens en drugs mee te nemen naar Australië. De Australische overheid hanteert echter ook strenge regels op het gebied van bioveiligheid. De bedoeling van deze strenge regels is om de landbouw in Australië te beschermen. Iedereen die Australië binnen reist moet dan ook aangeven wat zich in zijn of haar bagage bevindt, ook op het gebied van voedsel. Het is niet verboden om eten mee te nemen naar Australië maar er moet wel exact worden aangegeven wat men precies meeneemt. U geeft aan wat u meebrengt op de zogenaamde Declaration Card. Verzuimt u om precies aan te geven wat u bij u heeft, dan loopt u het risico behoorlijk in de problemen te komen. U kunt een boete krijgen maar u loopt tegenwoordig ook het risico uw visum Australië kwijt te raken.

Nieuwe regels ten aanzien van bioveiligheid

De Australische regering is zeer alert als het gaat om de bioveiligheid in het land. Het meenemen van veel eten of van bepaalde soorten voedsel is dan ook verboden. Kleine hoeveelheden voedsel zijn toegestaan maar moeten worden aangegeven op de Declaration Card. Kreeg u voorheen bij overtreding van de regels alleen een boete, tegenwoordig loopt u het risico uw visum Australië kwijt te raken. Het is dus belangrijk dat u precies weet wat u bij u heeft. In het verleden is het wel gebeurd dat mensen zelf niet goed wisten wat zij bij zich hadden en daardoor dus ook verboden voedsel verzuimden aan te geven. Met name studenten zijn hierdoor in de problemen gekomen. IJverige moeders hadden bijvoorbeeld de bagage voor hun reislustige dochter of zoon gepakt en wat lekkers in de koffer gestopt. Als het dan gaat om verboden voedsel dan kan de student behoorlijk in de problemen komen. In de meeste gevallen zal de Australische overheid het verboden voedsel in beslag nemen waarna u alsnog het land kunt binnen reizen. Echter, houd er rekening mee dat de eisen op dit gebied strenger zijn geworden en u als uw visum wordt ingenomen het land niet in kunt.

Meer over het visum Australië

Zoals hiervoor al gezegd kent visum Australië een visumplicht en dient u dus ten alle tijden over een visum te beschikken als u naar Australië wilt. Voor reizigers uit Nederland en België bestaat de mogelijkheid een visum online aan te vragen. Welk visum u precies nodig heeft, hangt af van het doel van uw reis. Er is een speciaal visum voor toeristische reizen, verschillende visums voor zakenreizen en een visum voor een werkvakantie (Working Holiday).

Wanneer u als toerist naar Australië reist, dan kunt u een toeristen visum aanvragen: het eVisitor subclass 651. Dit visum geeft u toestemming om naar Australië te reizen voor een vakantie. De kosten kunnen online worden voldaan. Het eVisitor voor Australië is goedkoper dan het ETA Australië. Voor welke van de twee u in aanmerking komt hangt onder meer af van uw nationaliteit. Reizigers uit Nederland en België komen doorgaans in aanmerking voor het (goedkopere) eVisitor Australië. Na uw aanvraag ontvangt u het eVisitor doorgaans binnen 24 uur en maximaal binnen 72 uur. Dit visum is een jaar geldig en u mag er zo vaak mee naar Australië reizen als u wilt. Houd er wel rekening mee dat uw paspoort gedurende dit jaar geldig moet zijn. Paspoort en visum zijn met elkaar verbonden; verloopt uw paspoort dan is ook het visum niet meer geldig.

Zakenvisum Australië

Als u voor zaken naar Australië gaat dan kunt u een zakenvisum Australië aanvragen, het Business Visa. Er zijn verschillende types zakenvisum voor Australië beschikbaar en welk type u nodig heeft is afhankelijk van verschillende factoren waaronder de duur van uw reis en de aard van de zakelijke activiteiten in Australië.  Ook het zakenvisum heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en geeft u het recht een onbeperkt aantal malen naar Australië te reizen.

Working Holiday visum

Het working Holiday visum is speciaal bedoeld voor jongeren tussen 18 en 30 jaar oud die maximaal een jaar willen werken en of reizen in Australië. U mag tijdens uw verblijf maximaal 6 maanden voor hetzelfde bedrijf werken en ook dit visum geeft u het recht een onbeperkt aantal keren Australië binnen te reizen. Een standaard working Holiday visum wordt slechts eenmaal toegekend en bij aankomst in Australië dient u tenminste een bedrag van 5000 Australische dollars op uw rekening te hebben. Soms verplicht de Australische overheid u om een medische keuring te ondergaan. Met het Working Holiday visum mag u maximaal 4 maanden in Australië gaan studeren. De kosten van het Working Holiday visum bedragen €349,95 per persoon. Dit is een totaalprijs, inclusief consulaire kosten. Het visum kan geheel online worden aangevraagd en betaald. Wilt u later nogmaals naar Australië met een working Holiday visum dan is het mogelijk een zogenaamd Second Working Holiday visum aan te vragen. U moet dan wel aan een aantal extra voorwaarden voldoen waaronder de voorwaarde dat u minimaal 3 maanden betaald werk heeft verricht in Australië. 

Visum Australië