Wijzigingen visum Australië 2019

Wijzigingen visum Australië 2019

In 2019 vinden een aantal wijzigingen plaats voor wat betreft het immigratie- en visumbeleid Australië. Wel blijft het nog steeds noodzakelijk een visum aan te vragen en wel vóórdat u naar Australië vertrekt. Op het vliegveld van vertrek wordt al gecontroleerd of u over een geldig reisdocument beschikt. Reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen in veel gevallen gebruik maken van het e-visum Australië dat geheel online kan worden aangevraagd, online kan worden betaald en per e-mail wordt ontvangen.

De wijzigingen die voor 2019 staan gepland hebben betrekking op immigratie naar minder druk bevolkte gebieden, op ouders van immigranten, het zakenvisum, het permanente visum en op het visum voor partners.

Emigreren naar minder drukke gebieden

Volgens de minister van Immigratie van Australië, David Coleman, is het noodzakelijk om meer migranten naar andere gebieden in het land te leiden. Dit houdt verband met het feit dat de grote steden overbevolkt raken. Melbourne en Sydney hebben last van overbevolking. Daarnaast is er de afgelopen jaren een aanzienlijke groei in de vraag naar lager geschoolde arbeidskrachten die werkzaamheden kunnen uitvoeren op het platteland. Om deze reden zijn er wijzigingen in de visumvoorwaarden voor werknemers zodat ook minder hoog geschoolden een kans krijgen zich in Australië te vestigen.

Nieuw: visum voor ouders van migranten

Het nieuwe visum voor ouders van migranten zal vanaf halverwege 2019 beschikbaar komen. De Australische regering komt met dit nieuwe visum tegemoet aan haar verkiezingsbelofte uit 2016. Het stelt ouders van migranten in staat tot vijf jaar in Australië te blijven. Dit visum kost tussen de 5.000 en 10.000 Australische dollars.

Strengere regels voor partners

De Australische regering heeft opgemerkt dat er sprake is van misbruik van de Immigratiewet als het gaat om partners die naar Australië willen emigreren. In sommige gevallen was eerder sprake van sponsoring dan van echt partnerschap. Om dit misbruik tegen te gaan is het visum voor partners moeilijker aan te vragen. De wachttijd voor toekenning van het partner visum is verlengd en wel tot ongeveer twaalf weken.

Zakenvisum eenvoudiger

Een speciaal visumprogramma voor zakenmensen loopt tot november 2021 en is bedoeld om meer zakenmensen naar Australië te trekken. Zo is het niet meer nodig om een bewijs van investering over te leggen. Deze vergemakkelijking van het zakenvisum is voornamelijk bedoeld om meer specialisten naar Australië te laten reizen.

Terugbrengen aantal permanente visum voor immigranten

In verband met het terugdringen van de overbevolking in met name de grote steden Melbourne en Sydney worden veel minder permanente visums voor immigranten uitgereikt. Het wordt moeilijker om voor een permanent visum in aanmerking te komen en het aantal visums dat wordt toegekend zal de komende jaren dalen tot ongeveer 160.000 per jaar.

Visum voor vakantie of zakenreis aanvragen

Voor een vakantie of zakenreis naar Australië moet een visum worden aangevraagd. Dit kan eenvoudig online zonder dat u naar de Ambassade hoeft. U dient dan wel te voldoen aan de voorwaarden voor het e-visum Australië. We zetten de voorwaarden en de geldigheid van het e-visum Australië nog even voor u op een rijtje.
Voor Australië kunt u een ETA of een eVisitor visum aanvragen. Beide varianten zijn online aan te vragen. De voorwaarden en geldigheid voor beide visums zijn gelijk, alleen de kosten niet. Op een speciale pagina kunt u uitgebreide informatie vinden over de verschillende visums voor Australië.

Geldigheid en voorwaarden e-visum Australië

Zowel het toeristenvisum als het zakenvisum (e-visum Australië) heeft een geldigheid van 365 dagen vanaf de datum van uitgifte. In deze periode mag u maximaal 90 dagen in Australië verblijven. Het betreft hier een zogenaamd multiple entry visum. Dit houdt in dat u met hetzelfde visum meerdere keren naar Australië mag reizen, binnen de geldigheid van een jaar.
Het toeristenvisum is geschikt voor een vakantie in Australië, voor familiebezoek of voor een korte stage. Het zakenvisum is bedoeld voor het bezoeken van zakenrelaties of het bijwonen van een symposium en dergelijke. Met het zakenvisum mag u niet gaan werken in Australië.

U dient bij aankomst over een geldig paspoort te beschikken en uw paspoortgegevens moeten overeenkomst met de gegevens van uw e-visum. Vraag tijdig een nieuw paspoort aan als u een e-visum Australië wilt aanvragen want de gegevens in beide documenten moeten overeenkomen.

Houd er rekening mee dat u niet in aanmerking komt voor een e-visum als u veroordeeld bent tot een straf van meer dan 12 maanden. Verder dient u vrij te zijn van tuberculose, mag u geen openstaande schuld hebben aan de Australische overheid en dient u zelf zorg te dragen voor eventueel te maken medische kosten tijdens uw verblijf.

Aanvraagprocedure e-visum Australië

Het e-visum kan online worden aangevraagd. U vult daartoe een aanvraagformulier in dat geheel in het Nederlands is. Het invullen van het formulier kost ongeveer 5 minuten. U dient uw paspoort bij de hand te hebben en alle gegevens zorgvuldig over te nemen. Betaling kan eveneens online met behulp van onder meer iDEAL, overschrijving of PayPal. De kosten van een e-visum Australië bedragen €14,95 per persoon. U ontvangt het visum per e-mail. Doorgaans binnen een dag, maximaal binnen 72 uur. Op de pagina veelgestelde vragen vindt u antwoorden op een groot aantal vragen over het e-visum Australië.

Working Holiday Visum

Een Working Holiday Visum is een speciaal visum voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die langere tijd naar Australië willen. U kunt met een Working Holiday Visum een jaar lang reizen en werken in Australië. De kosten van het Working Holiday Visum bedragen €349,95 en het visum kan online worden aangevraagd. U moet voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen van een Working Holiday Visum. Zo mag u geen kinderen ten laste van u hebben en moet u over voldoende reisgeld beschikken. Een ideaal visum voor jongeren die in Australië willen werken en reizen, backpacken of kort willen studeren (maximaal 4 maanden). Het betreft een multiple entry visum zodat u tijdens uw verblijf in Australië zo vaak mag in- en uitreizen als u wilt.

 

Visum Australië