Geldigheid van het e-visum

De geldigheid van het e- visum voor Cambodja:

Wij hebben gemerkt dat lezen over de geldigheidsduur van een visum verwarring kan veroorzaken bij de lezer. Vandaar een kleine uitleg over twee begrippen die nauw samenhangen:

  • De geldigheidsduur
  • De verblijfsduur

De geldigheidsduur van het Cambodjaanse e- visum:

De totale geldigheidsduur van het e- visum is 90 dagen en deze geldigheidsduur gaat in als u binnen een maand vertrekt vanaf het moment dat uw aanvraag wordt goedgekeurd. De geldigheid van het visum Cambodja eindigt op de 90e dag na de goedkeuring- en toekenning.

Is uw vertrekdatum later dan één maand en doet u alvast een aanvraag dan zal deze aanvraag in de wacht worden gezet. Deze aanvraag wordt 30 dagen voor uw geplande aankomstdatum behandeld. Na goedkeuring is er een geldigheid van 90 dagen.

Op het online aanvraagformulier dient de aanvrager de verwachte aankomsttijd in Cambodja te vermelden. Aangezien er maximaal 7 werkdagen kunnen verstrijken tussen aanvraag van het visum en de toekenning ervan dient deze datum minimaal één week in de toekomst te liggen.

De verblijfsduur

Zoals we gezien hebben is de geldigheidsduur 90 dagen. De maximale verblijfsduur is echter slechts 30 dagen en deze dient geheel binnen de geldigheidsduur te vallen . De aankomst- en vertrekdatum vallen binnen die 90 dagen. U kunt dus flexibel omgaan met de door u ingevulde aankomstdatum. U dient te voldoen aan de ‘30 dagen aaneengesloten verblijf eis binnen de geldigheidsduur van 90 dagen.

Bijkomend voordeel van deze flexibele planning is dat het niet noodzakelijk is dat u uw vlucht als geboekt moet hebben bij aanvraag van het visum. U kunt aanvragen en daarna uw vlucht boeken.

Een ‘reminder’ tot slot:

De verblijfsduur is maximaal 30 dagen per keer en u mag de geldigheidsduur van 90 dagen niet overschrijden

U kunt gedurende de geldigheidsduur slechts 1 maal met het e- visum het land in- en uitreizen.

Uiteraard heeft de geldigheid van het e- visum te maken met het voldoen aan alle voorwaarden die de Cambodjaanse regering aan de reiziger stelt. Controleer zeer nauwkeurig of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit garandeert een ongestoorde reis!

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij staan u met raad en daad bij.