DNA gegevens afstaan bij de aanvraag van online visum ETA (Electronic Travel Authorization) voor Canada?

DNA gegevens afstaan bij de aanvraag van online visum ETA (Electronic Travel Authorization) voor Canada?

Deze ietwat onheilspellende vraag werd beantwoord door de organisatie die verantwoordelijk is voor de grensbewaking en de immigratie- en douanediensten in Canada: het Canada Border Services Agency oftewel  het CBSA.
Deze ambtelijke instantie houdt toezicht op 1200 servicelocaties en heeft meer dan 12000 ambtenaren in dienst waarbij één van haar kerntaken is het verzamelen van de API- en PNR gegevens van alle reizigers die Canada binnenkomen. Zie voor meer informatie ons blog over ‘passagiersgegevens afstaan bij aanvraag Canadese eTA ( Electronic Travel Authorization)’.

Naast de passagiersgegevens wensen diverse overheidsdiensten nu ook dat er DNA wordt afgestaan door de reizigers waarbij dezelfde argumentatie gebruikt wordt als bij het afstaan van de API- en PNR gegevens namelijk: het dient de nationale veiligheid en het beschermen van de veiligheid van burgers.
De eerste aanzet van het opzetten van een DNA- gegevensbank in Canada was toen de Canadese overheid de DNA Identification Act van 10 december 1998 ondertekende waarbij het strafwetboek werd gewijzigd om personen die een bepaald misdrijf hadden begaan bloed- of haarmonsters af te staan waardoor er een DNA profiel kon worden gemaakt.

Zo ontstond de National DNA Data Bank die langzaam maar zeker allerlei hindernissen overwon om DNA massaler in te zetten bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad waarbij de CBSA een rol speelde.
Door de massale immigratie ontstaan er situaties waarbij immigranten niet willen zeggen waar ze vandaan komen uit angst uitgezet te worden. Het CBSA verklaarde dat zij alleen gebruik maakt van de DNA gegevensbanken als alle andere onderzoeken gefaald hebben.
De woordvoerder van CBSA geeft toe dat de organisatie gebruik maakt van commerciële DNA gegevensbanken maar wil niet zeggen hoe vaak deze geraadpleegd worden. Wel geeft hij toe dat de migrant toestemming dient te geven voor een DNA vergelijking.
Toch staat het CBSA onder druk. Diverse advocaten verwijten de organisatie dat de DNA vergelijking gebruikt wordt om mensen het land uit te zetten en indien deze weigert mee te werken zij langer vast worden gehouden.

Buitenlandse toeristen die een Canadees eTA (Electronic Travel Authorization) visum hebben aangevraagd, zijn nog niet verplicht DNA,  zoals wangslijm of een haarmonster, af te staan. Dit geldt ook voor andere biometrische gegevens zoals de vingerafdruk of de irisscan. (Zie voor meer informatie omtrent de begrippen eTA, eSTA en het E- visum onze diverse items).

In deze niet transparante wereld speelt de commerciële databank 23andMe een prominente rol. Deze wereldwijde actieve databank is ook in Nederland gevestigd en weet zich gesteund door grote spelers als GlaxoSmithKlin, een groot Brits farmaceutisch bedrijf met het hoofdkantoor in Londen. Een andere grote databank is Ancestry.

Vooralsnog is er weinig aan de hand. Echter Canada heeft wel aangekondigd meer informatie te willen hebben m.b.t. buitenlanders die Canada inkomen. Wil men een tijdelijk visum, een werkvergunning of wil men in Canada studeren dan is men nu al verplicht vingerafdrukken te laten maken.
Korte samenvatting:
Wil je als Nederlands staatsburger naar Canada reizen dan is de online visum aanvraag verplicht. Deze eTA (Electronic Travel Authorization) dient men bij het opstappen in het vliegtuig samen met het paspoort te laten zien. Paspoort en eTA dienen dezelfde gegevens te bevatten: er mogen geen verschillen zijn. Constateert men afwijkingen dan wordt men niet tot het vliegtuig toegelaten. Vliegmaatschappijen hebben deze instructie meegekregen en dienen deze uit te voeren. Doen zij dit niet dan kunnen er zware sancties volgen. ( zie voor meer informatie omtrent de voorwaarden ons hoofdstuk ’De Voorwaarden’ .