De aanvullende eisen voor het zakenvisum voor China

Zakenreizigers naar China dienen ook een visum aan te vragen evenals de toeristische reiziger en de eventueel meereizende (minderjarige) kinderen.
Als u uw visum voor China aanvraagt via deze website dan bent u verzekerd van onze begeleiding gedurende het gehele proces van aanvragen waardoor de kans op een ongestoorde reis sterk toeneemt en de kans op afkeuring sterk afneemt. Vanaf het moment van aanvragen houden wij de vinger aan de pols; wij controleren uw aanvraag op volledigheid en nemen contact met u op indien wij het vermoeden hebben dat er iets niet klopt. Tevens verzorgen wij dat u op de hoogte gebracht wordt van de nog aan te leveren documenten en krijgt u van ons een voorbeeld van de werkgeversverklaring. Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen

Bent u overtuigd van het gemak van de online aanvraag via onze website? Zo nee, dan hier nogmaals alle voordelen op een rij:

- Aanvragen visa bij ons is mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week
- Er staat een team klaar voor uw begeleiding vanaf het moment van aanvragen
- Uw aanvragen worden zorgvuldig gecontroleerd en bij twijfel treden wij in contact met u
- Wij verzorgen een overzicht van de aan te leveren documenten en het voorbeeld van de werkgeversverklaring en uitnodigingsbrief
- Dit alles is te regelen vanuit uw huis

De diverse aan te vragen visa:

China kent diverse visa die onderling van elkaar verschillen wat betreft inreis mogelijkheden, voorwaarden en geldigheidsduur. De onderstaande visa zijn verkrijgbaar voor zowel de zakelijke- als de toeristische reiziger. Hier een overzicht van de mogelijk aan te vragen zakenvisa met hun specifieke voorwaarden waaraan u dient te voldoen:

- Het single entry visum waarmee u éénmaal China in kunt reizen met een geldigheid van 3 maanden: bij aankomst in China moet uw paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn
- Het double entry visum waarmee u tweemaal China in kunt reizen met een geldigheid van 3 maanden: bij aankomst in China moet uw paspoort nog minimaal 7 maanden geldig zijn
- Het double entry visum waarmee u tweemaal China in kunt reizen met een geldigheid van 6 maanden: bij aankomst in China moet uw paspoort nog minimaal 12 maanden geldig zijn
- Het multiple entry visum waarmee u onbeperkt China in kunt reizen met een geldigheid van 12 maanden: bij aankomst in China moet uw paspoort nog minimaal 18 maanden geldig zijn

Nog enkele aanvullingen:

Een double- of multiple entry visum kunnen alleen aangevraagd worden als al uw vluchten reeds geboekt en betaald zijn waarbij de noodzaak ervan duidelijk blijkt uit uw reisschema.  Indien u een double entry aanvraagt dan is de voorwaarde dat u minstens twee retour vluchten voor in en uit China geboekt hebt. Vraagt u een multiple entry visum aan dan dienen dit minimaal 3 retour vluchten te zijn. Deze boekingen dient u aan de Chinese overheid te overleggen bij de aanvraag van de visa.

Vraagt u een visum aan met een geldigheid van 6 maanden dan dient u minimaal 3x vaker een visum te hebben verkregen waarbij u daadwerkelijk het land bent in- en uitgegaan.

U kunt alleen een visum met een 12 maanden geldigheid aan vragen indien u in de afgelopen 12 maanden al een visum heeft gehad met een geldigheid van 6 of 12 maanden. In uw paspoort dienen dan 6 stempels te staan. Een ander criterium is dat er minimaal een reis gemaakt wordt in het tweede halfjaar.

Het zakenvisum aanvragen:

Het is mogelijk uw zakenvisum 3 maanden voordat u vertrekt aan te vragen. Dit is echter niet nodig. Wij achten een aanvraag die 3 weken voordat u vertrekt wordt ingediend ruim op tijd. Ons advies is dan ook deze periode aan te houden. Bij grote haast is er altijd nog de spoedprocedure waar u gebruik van kunt maken. De spoedprocedure kent drie afhandelingstijden: U kunt kiezen uit 2, 3 of 4 werkdagen afhandelingstijd. Echter, hoe sneller hoe duurder. Bij een spoedaanvraag met een afhandeling van 2 dagen zijn de extra kosten € xx,xx; bij een aanvraag met een afhandeling van 3 dagen zijn de extra kosten € xx,xx; bij een aanvraag met een afhandeling zijn de extra kosten €xx,xx.

De benodigde documenten voor uw zakenvisum:

In ons hoofdstuk ‘Toeristenvisum aanvraag China’ hebben wij de verplichte- en optionele documenten beschreven die de Chinese overheid wenst te ontvangen van de toeristische reiziger naar China. Deze voorwaarden en documenten gelden ook voor de zakelijke reiziger. Voor uw leesgemak hieronder een kopie van deze uitleg:

De verplicht aan te leveren documenten zijn:

- Uw paspoort en de paspoorten van uw medereizigers
- Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse standaard met het afwijkende formaat van 48 x 33 mm. Het zgn. ambassadeformulier dat u van ons per e- mail aangeleverd krijgt.
- Uw reisschema met de datums van uw reizen naar China incluis de binnenlandse vluchten.
- Uw vliegtickets voor alle vluchten die u gaat maken en die u reeds geboekt heeft.
- Al uw hotelgegevens en hotelreserveringen van uw geboekte overnachtingen incluis die van uw medereizigers.

 Enkele optionele documenten zijn:

Bent u werknemer in loondienst bij een werkgever dan dient u een werkgeversverklaring aan te leveren waarin uw werkgever gegevens invult zoals de naam en het adres van de werkgever, uw functie, uw salaris, uw datum van indiensttreding. Nadat u uw visumaanvraag bij ons heeft ingeleverd, ontvangt u van ons een voorbeeld van een werkgeversverklaring zodat u een goed inzicht krijgt op welke wijze u de verklaring dient in te vullen

Bent u eigen ondernemer of een zelfstandige zonder personeel dan dient u ook een werkgeversverklaring aan te leveren gelijk aan de verklaring van een werknemer in loondienst. Tevens dient deze verklaring vergezeld te worden met een uitreksel van de Kamer van Koophandel, opgesteld in het Engels en maximaal één jaar oud met de naam van de reiziger. Ook een kopie van uw laatste BTW- aangifte dient aangeleverd te worden.

Bent u student dan is er een verklaring vereist van uw onderwijsinstelling waarin o.a. staat wat u studeert, wanneer u begonnen bent aan deze studie en wanneer u afstudeert.
Bent u met pensioen dan dient u een bankafschrift aan te leveren waaruit blijkt dat u over voldoende financiële middelen beschikt voor een verblijf in China. De Chinese overheid eist dat u voor elke dag verblijf in China € 100,00 dient te bezitten.

Bent u werkloos dan dient u naast uw bankafschrift, waaruit uw financiële positie blijkt, een boekingsbevestiging van al uw vluchten, conform uw reisschema, aan te leveren.

De Chinese overheid wenst kopieën te ontvangen van de informatiekaarten waarop de pasfoto en de naam van de reiziger staat die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Bent u getrouwd dan dient u een kopie van de informatiekaart van het paspoort van uw partner aan te leveren.
- Heeft u Chinese ouders dan dient u een kopie van de informatiekaart van het paspoort van beide ouders aangeleverd te worden.
- Had u op 1 januari 2015 nog geen Nederlands paspoort dan dient u een kopie aan te leveren van uw informatiekaart van uw laatste paspoort.
- Heeft u zelf een Chinees paspoort gehad dan dient u een kopie van de informatiekaart van uw Chinese paspoort aan te leveren.
- Heeft u geen Nederlands paspoort houdt dan dient u uw kopie van uw verblijfsvergunning aan te leveren.

De extra verplichte documenten voor de zakelijke reiziger:

 De zakelijke reiziger dient nog twee extra aanvullende documenten aan te leveren:
De Engelstalige uitnodigingsbrief van uw Chinese zakenrelatie die aan de volgende voorwaarden moet voldoen.

- Het bevat de NAW gegevens over de reiziger met zijn nationaliteit, functie, paspoortnummer, geldigheid van zijn paspoort
- Het bevat informatie over de te bezoeken plaatsen Het bevat informatie over de financiële situatie van de reiziger en zijn verzekeringen
- Het bevat informatie over de geldigheid van zijn visum Het bevat informatie over het doel van zijn zakenreis en zijn reisdoelen in China met aankomst- en vertrektijden

Het dient ondertekend te zijn incluis bedrijfsstempel De ‘business licence’ incluis stempel van de Chinese Kamer van Koophandel waarbij de naam van de organisatie op de ‘licence’ identiek dient te zijn aan de naam op de uitnodigingsbrief.
Bent u eigenaar van een bedrijf in China en vraagt u een visum aan dan dient u een kopie Certificaat van Investering aan te leveren tegelijk met uw vorige aangevraagde en toegekende visa

Heeft u nog vragen dan kunt u een kijkje nemen op onze veelgestelde vragen pagina.