Regel uw e-visum India ruim voor vertrek

Regel uw e-visum India ruim voor vertrek

Als u naar India gaat voor vakantie, familiebezoek of voor zaken dan dient u ruim voor vertrek het daarvoor benodigde visum te regelen. India kent een visumplicht en daarom moet iedereen die India wil binnen reizen in het bezit zijn van een geldig visum. Een visum India moet vooraf worden geregeld en kan niet worden aangevraagd als u al in India bent. U dient gebruik te maken van de speciaal daarvoor aangewezen luchthavens en binnen reizen over land is met een e-visum niet toegestaan. Het aanvragen van een e-visum gaat snel maar het duurt altijd nog een paar dagen zodat u ruimschoots voor vertrek de aanvraag voor het e-visum moet indienen. Houd er rekening mee dat u bepaalde informatie moet meesturen en dat het enige tijd kan kosten voor u deze informatie voorhanden heeft. Een recente pasfoto bijvoorbeeld.

Wanneer vraag ik het e-visum India aan

Als u een e-visum India aanvraagt dan duurt het ongeveer 4 werkdagen voordat u het visum in uw bezit heeft. Dit betekent dat u uiterlijk ongeveer een week voor vertrek naar India het visum moet aanvragen. Het is verstandig om eerder te starten met de aanvraag van het e-visum omdat zich natuurlijk altijd onverwachte situaties kunnen voordoen. Zo dient uw paspoort bij aankomst in India nog minimaal 6 maanden geldig te zijn. Als u er op het moment dat u het e-visum wilt aanvragen achter komt dat uw paspoort niet lang genoeg meer geldig is, dan zult u eerst een nieuw paspoort moeten aanvragen. Dit neemt zomaar een week of misschien zelfs twee weken in beslag. Er is vaak wel de mogelijkheid om met spoed een paspoort aan te vragen maar hieraan zijn flinke kosten verbonden. Ook dient uw paspoort nog over minimaal twee lege visumpagina’s te beschikken. Reist u  veel, dan kan het gebeuren dat uw paspoort niet meer over voldoende lege visumpagina’s beschikt en u eerst een nieuw paspoort moet aanvragen. Voor de aanvraag van het e-visum India dient u ook te beschikken over bepaalde informatie en moet u bijlagen meesturen. Zo moeten pasfoto’s worden geüpload en gegevens over de reis worden vermeld. Misschien moet u nog pasfoto’s laten maken of zorgen voor de benodigde bijlagen. Het is daarom verstandig om u een week of drie voor vertrek naar India in de visumaanvraag te verdiepen.

Wat moet u meesturen bij de aanvraag voor het visum

Er zijn drie verschillende elektronische visums voor reizen naar India. Het e-Tourist visum voor reizen met een toeristisch karakter, het e-Business visum voor reizen met een zakelijk karakter en het e-Medical visum voor zaken met een medisch karakter. Het verschilt per visum welke informatie en bijlagen u moet meesturen bij de aanvraag.
Voor de aanvraag van het e-Tourist visum India dient u een scan van de informatiepagina van uw  paspoort mee te sturen waarbij alle data goed leesbaar dienen te zijn. U dient ook een scan van een recente pasfoto mee te sturen. Deze pasfoto dient te voldoen aan de officiële pasfoto eisen. Tenslotte heeft u reisbescheiden met retourdatum nodig voor de aanvraag.
Als u voor zaken naar India gaat, dan kunt u een e-Business visum aanschaffen. Let op: het betreft hier reizen met een zakelijk karakter en hieronder wordt verstaan het bezoek van leveranciers of klanten en het bijwonen van meetings. U mag met het e-Business visum niet gaan werken in India. Bij de aanvraag voegt u een paspoort scan en pasfoto scan bij en een scan van uw visitekaartje. Ook dient u de gegevens van het bedrijf dat u gaat bezoeken in India mee te sturen. Ook een bewijs van een doorreisticket of retourticket is nodig voor de aanvraag.  Een reis naar India met medische doeleinden vereist een e-Medical visum. Ook als u voor medische zaken naar India gaat, moet u een scan van een pasfoto en van uw paspoort meesturen en ook de gegevens van de behandelaar die in India wilt gaan bezoeken.

Overige voorwaarden e-visum India

Reizigers met de Nederlands of Belgisch paspoort komen doorgaans in aanmerking voor het e-visum India maar moeten wel voldoen aan de voorwaarden. Een veel snellere manier om een visum aan te vragen want u hoeft er niet voor naar de ambassade maar kunt het visum geheel online aanvragen. Let erop dat u voldoet aan de paspoort vereisten, namelijk dat uw paspoort bij aankomst in India nog minimaal 6 maanden geldig is. Kinderen dienen over een eigen paspoort en eigen visum te beschikken. De gegevens in het visum dienen exact overeen te komen met de gegevens in het paspoort. Het e-visum India ontvangt u per e-mail en dient u -het liefst in tweevoud- uitgeprint mee te nemen.

Geldigheid visum India

De geldigheidsduur van het visum India is recent door de Indiase overheid gewijzigd. Het visum was vroeger 120 dagen geldig en nu is dit verlengd tot 180 dagen. Een e-visum India is dus 180 dagen geldig vanaf het moment dat deze is uitgegeven. Binnen deze periode van 180 dagen mag u maximaal 90 dagen in India verblijven. Een andere recente wijziging van het e-visum India is dat het nu een zogenaamd multiple entry visum is. Dit betekent dat u zo vaak u wilt van hetzelfde visum gebruik mag maken, mits natuurlijk binnen de geldigheidsduur van de 180 dagen. U kunt dus meerdere keren met het visum naar India reizen voor zaken, voor de vakantie of voor familiebezoek. Er zijn recent ook nog twee nieuwe luchthavens opengesteld voor reizigers met een e-visum waarmee het totaal aantal luchthavens waarvan gebruik kan worden gemaakt is gestegen naar 28.