Regering-Trump stelt invoering start-up visum uit

07-08-2017 11:54, door

In januari gaf Obama zijn goedkeuring aan de International Enterpreneur Rule, een maatregel die het voor buitenlandse ondernemers vergemakkelijkt om een start-up in de Verenigde Staten op te zetten. Dit start-up visum zou deze zomer ingevoerd moeten worden, maar President Trump gooit roet in het eten en blokkeert het plan van zijn voorganger. Hij stelt de invoering uit tot maart 2018, en het is nog maar de vraag of de maatregel überhaupt ingevoerd zal worden.

Regering-Trump stelt invoering start-up visum uit

In januari gaf Obama zijn goedkeuring aan de International Enterpreneur Rule, een maatregel die het voor buitenlandse ondernemers vergemakkelijkt om een start-up in de Verenigde Staten op te zetten. Dit start-up visum zou deze zomer ingevoerd moeten worden, maar President Trump gooit roet in het eten en blokkeert het plan van zijn voorganger. Hij stelt de invoering uit tot maart 2018, en het is nog maar de vraag of de maatregel überhaupt ingevoerd zal worden.

Een stap terug
Het uitstellen van het visum is een grote nederlaag voor buitenlandse ondernemers. Deze ondernemers zijn in ieder geval tot maart volgend jaar aangewezen op het reguliere werkvisum, het zogenoemde H1B-visum. Het is voor een beginnende ondernemer bijna onmogelijk om aan de voorwaarden van dit visum te voldoen. De start-up moet bijvoorbeeld aantonen dat hij niet de baan van een Amerikaan zal innemen, maar dat het bedrijf een toegevoegde waarde heeft voor de Amerikaanse economie - een bijzonder moeilijke klus. Zó moeilijk zelfs dat veel ondernemers de hulp van juristen inroepen om hun visaanvraag zo optimaal mogelijk te formuleren. De komst van het start-up visum zou de omstandigheden voor buitenlandse start-ups enigszins verzachten. De criteria voor buitenlandse ondernemers blijven echter vrij streng: de start-up moet kunnen bewijzen werkgelegenheid te kunnen verschaffen en moet een minimumbedrag aan investeringen hebben. Tevens moet de ondernemer aantonen dat zijn bedrijf een significante bijdrage aan de economie van de Verenigde Staten levert.

Verontrusting en verwarring
Toen het duidelijk werd dat de regering-Trump de maatregel voorlopig niet wilde invoeren, haastten ondernemers en investeerders zich naar het Witte Huis om voor de International Enterpreneur Rule te pleiten. Helaas waren hun inspanningen tevergeefs: President Trump geeft aan het visum te willen herzien om een stroom van immigranten uit moslimlanden te voorkomen. Niet alleen kunnen ondernemers fluiten naar een start-up visum, ook de voorwaarden voor een regulier werkvisum lijken aangescherpt: buitenlandse werknemers en ondernemers moeten steeds langer wachten op een visum of krijgen er helemaal geen. Met dit visumbeleid slaagt President Trump er dan wel in om immigranten te weren, maar zijn maatregel zorgt voor bijzonder veel onduidelijkheid en onrust onder de buitenlandse werknemers die zich momenteel in de Verenigde Staten bevinden. Velen zijn bang om het land te verlaten, uit angst dat ze bij terugkomst niet meer toegelaten zullen worden.

Een probleem voor de Amerikaanse economie?
Door de toegang tot de Verenigde Staten voor buitenlandse werknemers en ondernemers te bemoeilijken, wordt het voor talentvolle buitenlanders zeer moeilijk te infiltreren op de Amerikaanse markt - en dat terwijl Amerika juist gebaat zou zijn met nieuwe ideeën en buitenlandse expertise! Door zijn werknemers en ondernemers op nationaliteit te selecteren in plaats van talent, drijft Trump buitenlands talent in de armen van de concurrent, zoals buurland Canada. Canada heeft namelijk wèl een soepel visumbeleid en is dus aantrekkelijker voor buitenlandse start-ups. Kennisintensieve bedrijven, zoals techbedrijven in Silicon Valley, zijn erg gebaat bij buitenlands talent. Deze bedrijven lijken zich dan ook te distantiëren van het beleid van de president.


Reacties