Geschiedenis van Turkije

Aan het hedendaagse, moderne Turkije met zijn grote aantrekkingskracht op bezoekers vanuit de hele wereld is heel wat vooraf gegaan. Het land heeft veel verschillende bewoners gekend, van de Indo-Germaanse Hittieten tot de Romeinen en later de Ottomanen. Die grote aantrekkingskracht op toeristen heeft het land mede aan deze verschillende volkeren te danken: de erfenis is een rijke cultuurhistorie die je terugvind in het landschap, de steden en gebouwen van dit gigantische land.

De Byzantijnen versus de Seltsjoeken

De huidige bewoners van Turkije stammen af van nomadenvolken die tijdens twee migratiegolven in de 11e eeuw van Centraal-Azië naar het Midden-Oosten trokken. Vanuit het gebied wat nu Iran heet, bouwden deze Seltsjoeken een nieuw politiek stabiel gebied op. Dit ‘Selstjoekenrijk’ raakten verstrikt in een serie oorlogen met het Byzantijnse Rijk. Alhoewel de Seltsjoeken uiteindelijk zegevierden, viel hun rijk in de 12e eeuw uiteen in meerdere staatjes.

Het Ottomaanse rijk

De oorsprong van het Ottomaanse rijk ligt in de oprichting van het eerste sultanaat rond de stad Bursa, met de eerste vorst Osman I. Onder leiding van hem en zijn opvolgers dijde het rijk zich langzaam uit totdat in de eerste helft van de 16e eeuw grote delen van Europa, het Midden-Oosten, Egypte en andere Noord-Afrikaanse delen besloeg. De Islamitische Ottomaanse wereldleiders boden bescherming aan ieder ander volk binnen hun rijk, alhoewel deze andere volkeren verder weinig te zeggen hadden. eind van het Ottomaanse rijk wordt getekend door de Eerste Wereldoorlog, waarbij de Ottomanen samen met de Duitsers en Hongaren de strijd tegen de Engelsen en Fransen verloren.

Het levenswerk van Atatürk

De geschiedenis van de relatief jonge republiek Turkije gaat slechts terug naar 1923: het Turkije van nu is ontstaan bij het vormen van de republiek door Mustafa Kemal Atatürk, met goedkeuring van de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog. Op 19 oktober van dat jaar begon Atatürk met de stichting, die gepaard ging met een aantal drastische hervormingen. Zo werd religie en staat gescheiden, het Latijnse alfabet ingevoerd en vrouwen kregen volledig kiesrecht. Het huidige moderne Turkije heeft zijn wortels nog altijd in deze ideologie van “De vader van de Turken”.