Veiligheid in Turkije

Bent u van plan binnenkort af te reizen naar Turkije? Wees u zich er dan van bewust dat u bepaalde delen van Turkije beter kunt mijden. In verschillende gebieden is er een verhoogd veiligheidsrisico. Het is daarom belangrijk dat op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen in het land. Bijvoorbeeld door de nieuwsactualiteiten te volgen of het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. In dit artikel vindt u informatie en tips voor een veilige reis.

Onveilige gebieden

U kunt beter niet afreizen naar het zuidoosten van Turkije. Het grensgebied met Irak en Syrië is te onveilig voor reizigers. U loopt in dit gebied het risico op ontvoeringen, aanslagen en gewapende conflicten. In de provincies van zuidoost Turkije is de terroristische organisatie PKK actief. Hierdoor is er meer kans op onrust en aanslagen.

Terroristen

De internationale coalitie, waaronder Nederland, voert strijd tegen de terroristische organisatie ISIS. Nederlanders moeten in het buitenland daarom extra alert zijn, omdat ze een verhoogde kans lopen op geweld. Voor heel Turkije geldt een verhoogd risico op aanslagen van terroristische groeperingen. Wees daarom op uw hoede, vooral in grote steden.

Demonstraties

Vermijd altijd demonstraties. De demonstraties in Turkije kunnen namelijk tot geweld leiden. Zorg dat u op de hoogte bent van de plaatselijke veiligheidssituatie door bijvoorbeeld de lokale media te volgen.

Verkeersveiligheid

Wees in Turkije extra voorzichtig in het verkeer. Het verkeer is vaak gevaarlijk en onoverzichtelijk. In Zuidoost-Turkije is reizen na zonsondergang niet aan te raden.

In verschillende gebieden voert de politie extra verkeers- en identiteitscontroles uit. Volg hun instructies op en houdt u rijbewijs en reisdocumenten, zoals uw visum, bij de hand. In Turkije is een visum verplicht.

Criminaliteit

De criminaliteit in Turkije lijkt toe te nemen. Vooral in de grote steden, zoals Istanbul. U kunt hierbij denken aan zakkenrollerij, creditcard fraude en oplichting. Laat u niet overhalen tot haastige aankopen en houd uw persoonlijke bezittingen goed in de gaten.

Bereikbaarheid

Zorg ervoor dat u bereikbaar bent in geval van nood, bijvoorbeeld bij politieke onrust of een natuurramp. U kunt zich hier voor laten registeren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.