Geldigheid van het visum voor Myanmar

Geldigheid van het visum voor Myanmar

De geldigheid van het visum Myanmar bestaan uit twee onderdelen. De geldigheid van het toeristenvisum  is altijd 90 dagen vanaf het moment dat het visum is afgegeven. De reiziger moet binnen deze 90 dagen aankomen in Myanmar. Het tweede deel betaal uit de geldigheid van het verblijf. Deze is vanaf het moment dat de reiziger aankomt (binnen de 90 dagen) 28 dagen. De reiziger mag deze 28 dagen niet overschrijven, dit is de maximale verblijfsduur.

Hoelang van tevoren moet een visum worden aangevraagd?

Een visum aanvraag kan op elk moment voor vertrek worden gedaan. Ons systeem is zo ingericht dat wij het visum altijd ruim voor uw vertrekdatum aanvragen. De reiziger voert in het aanvraag proces de verwachte aankomstdatum in. Wij zorgen ervoor dat 30 dagen voor aankomst uw visumaanvraag wordt ingediend bij de immigratiedienst van Myanmar. Vanaf het indienen van de aanvraag bij de immigratiedienst duurt het meestal enkele dagen voordat het visum aan de reiziger wordt toegekend. Dat de reiziger het visum heeft ontvangen kunt u gebruik maken van het visum en Myanmar betreden.

Hoeveel keer mag het visum van Myanmar worden gebruikt?

Het visum mag maar voor eenmaal worden gebruikt om Myanmar te betreden, de reiziger mag dus niet vaker dan Myanmar betreden met hetzelfde visum. Als het visum nog een geldige periode heeft en u heeft het land al betreden dan mag de reiziger geen gebruik meer maken van het visum. Onze customer support staat altijd klaar als er vragen zijn omtrent de geldigheid.

Hoelang is het visum geldig vanaf het moment van aankomst in Myanmar?

Nadat het visum is goedgekeurd mag de reiziger arriveren in Myanmar. Wilt de reiziger op een andere datum Myanmar betreden dan is aangegeven op het aanvraagformulier dan is dat geen probleem. Belangrijk: de dag van aankomst in Myanmar mag niet later dan de  90 dagen zijn welke als ingangsdatum op het visum staan.

Wanneer moet ik vertrekken uit Myanmar?

Het elektronische visum dat online is aangevraagd heeft altijd een maximale verblijfduur van 28 dagen. Deze geldigheid is altijd van kracht ongeacht het moment wanneer u aan bent gekomen in Myanmar. De reiziger is vrij om aan te komen binnen de 90 dagen. Vanaf het moment van aankomst gaan de 28 dagen van de geldigheid in.

Later aankomen of eerder vertrekken?

Op het aanvraagformulier voert de reiziger een verwachte aankomstdatum in, de aankomstdatum is niet leidend en hoeft ook niet te worden doorgegeven aan het visumbureau of immigratiekantoor waar het visum is aangevraagd. Hetzelfde geldt voor het vertrek uit Myanmar, dit mag gedaan worden naar keuze mits de 28 dagen van de geldigheid maar niet worden overschreden van het elektronisch visum.

Visum Myanmar (Birma)