Reisadvies Tanzania

Reisadvies Tanzania

Het is het Ministerie van Buitenlandse Zaken er veel aan gelegen dat u als reiziger probleemloos op reis kunt. Haar reisadviezen zijn gebaseerd op informatie vanuit alle geledingen van de samenleving   ( ambassades, lokale bestuurders, bedrijven, diplomaten ) met als hoofddoel u te informeren over de veiligheid van een bepaald land waarbij het ministerie geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade die ontstaat door het gebruik van dit reisadvies: de reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en zijn beslissing om wel of niet te reizen..
 De inspanningen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken  levert, worden niet hoog gewaardeerd door de Nederlandse reiziger. Uit onderzoek blijkt  dat  Nederlandse reizigers zich slecht voorbereiden op hun buitenlandse reis. Dit onderzoek uitgevoerd door NBTC- NIPO Research in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken concludeert dat slechts een klein deel van de reizigers zich goed voorbereid op hun reis.

Enkele cijfers

Slechts 28 procent raadpleegt het reisadvies van de overheid. Ook als men naar conflictgebieden reist.
Slechts 37 procent informeert zich over vaccinaties die vaak levensreddend zijn in besmette gebieden.
Slechts 18 proceent informeert zich over de wetten en gebruiken van de diverse landen .

Om de reiziger tegemoet te komen zich beter voor te bereiden heeft het ministerie een electronisch reisformulier ontwikkeld de zgn. ‘BZ reischecklist’dat informatie en adviezen bevat voor uw toekomstige reis. Ook kunt u de reisapp  ‘24/7 BZ Reis’ van het Ministerie van  Buitenlandse Zaken downloaden in Google Play of de App Store.
De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de vakantiegangers zullen in de toekomst steeds belangrijkere items worden omdat het steeds duidelijker wordt dat er grenzen zitten aan wat onze overheid in den vreemde aan ondersteuning kan bieden aan de reiziger in problemen betreffende ongevallen, overlijden, natuurrampen en detenties. Onder de vlag van  ‘U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen’ wordt dit nieuwe beleid vorm gegeven.
 

De verkeersveiligheid in Tanzania

In het verkeer komen veel dodelijke verkeersongevallen voor. De vele onverlichte wegen en het gegeven dat veel weggebruikers geen verlichting voeren, zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid op de openbare wegen slecht is. De overheid adviseert de reis bij voorkeur overdag te doen en niet na zonsondergang. Dit geldt eveneens voor het openbaar vervoer. Gaat u toch na zonsondergang de weg op wees dan op uw hoede. Vele wegen zijn vooral bij regen slecht begaanbaar. Veelal zijn ze niet geasfalteerd en zitten ze vol met kuilen. De grote verkeersaders zijn in redelijke staat.
Bij de vele verkeersongelukken met dodelijke slachtoffers zijn dikwijls de langeafstandsbussen betrokken. Wij adviseren geen gebruik te maken van deze diensten als u twijfelt over de veiligheid van de bus en de rijvaardigheid van de bestuurder.

Tip: pas uw rijstijl aan! Rij defensief door niet in te halen en houd uw deuren op slot en de ramen dicht. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto.
Ook op het gebied van de verkeersveiligheid blijkt dat de reiziger zich niet informeert omtrent rechten en plichten van het vakantieland. In veel landen is het namelijk verplicht een Internationaal rijbewijs bij zich te hebben. Zonder dit IRB is uw Nederlandse rijbewijs ongeldig. Ook geldt voor vele landen dat er een rijbewijs verplicht is voor een brom- of snorfiets. Voor Tanzania wordt geadviseerd een IRB aan te vragen.
Wilt u meer weten over de verschillen tussen Nederlandse- en Tanzaniaanse verkeersregels, raadpleeg dan de ANWB website voor praktische tips over diverse verkeerssituaties.
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’zal het ministerie in samenwerking met GGD en ANWB en Douane aanwezig zijn op de diverse vakantiebeurzen om voorlichting te geven.

 

Klimanjaro Tanzania


Reizen en veiligheid op de wateren en in de lucht van Tanzania

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet het bericht uitgaan dat het risico op een confrontatie met piraten bij het varen voor de kust van Tanzania in de Indische Oceaan groot is. Piraterij bedreigt  zowel de commerciële- als de particuliere vaart. De website die u kan informeren omtrent dit probleem is ‘Maritime Security Centre Horn of Africa’.
Gaat u reis over water en moet u een boot uitzoeken , kies dan een maatschappij uit die betrouwbaar is. Enig onderzoek is dan nodig. Één criterium bij deze zoektocht is dat u moet kijken naar een maatschappij die haar passagiers electronisch registreert. De tweede tip die wij u kunnen geven is: koop vooraf uw kaartje. Zo kunt u de drukte vermijden en hoeft u niet in te gaan op de verkooppraatjes van de verkopers op de kade.
Door de grote afstanden die reizigers soms moeten afleggen, wordt er veel gebruik gemaakt van het vliegtuig. Tanzania is meer dan 22x zo groot als Nederland en is even groot als Frankrijk, Duitsland en België samen en is daarmee het grootste land van Oost- Afrika. Ook hier geldt: zoek een betrouwbare luchtvaartmaatschappij!


Respecteer de lokale wetten, regels en gebruiken

Onze manier van samenleven kan erg verschillen van het samenleven in andere landen. Elk land kent zijn eigen gebruiken, wetten en gedragsregels. Deze verschillen komen o.a tot uiting in kledingsvoorschriften, drankgebruik en sexuele oriëntatie. Zo is bijvoorbeeld homosexualiteit strafbaar in Tanzania. Tanzania heeft zoals elke ander land haar ongeschreven regels en gewoonten. Zo’n ongeschreven wet is het kledingsvoorschrift voor vrouwen  die zich buiten de vakantieresorts begeven. Advies:  draag kleding die de schouders bedekt en draag geen broeken of korte rokken. De lokale bevolking heeft daar echt een ander idee over. Het ministerie roept u op zich aan de regels van een land te houden. U bent te gast en dient zich overeenkomstig te gedragen. Bij overtreding van de regels kan dit tot ernstige sancties leiden.

Voorzorgsmaatregelen vanwege criminaliteit

Helaas concludeert het ministerie van Buitenlandse Zaken dat reizigers in Tanzania vaak slachtoffer zijn van gewapende overvallen en berovingen in- en rond de toeristencentra van Dar es Salaam, Arusha en op het eiland Zanzibar. Vooral de korte ontvoeringen zijn populair. Onder allerlei voorwendsels worden argeloze toeristen taxi’s of gewone auto’s  ingelokt waarna men bedreigd  en gedwongen wordt geld af te staan. Dit alles speelt zich vaak af bij de kades voor veerboten of bij de taxistandplaatsen. Het advies is enkele voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het niet dragen van sieraden en horloges , niet teveel geld bij u te hebben, geen lift aan te nemen, het op slot houden van uw autodeuren, voorkom geweld en bied geen tegenstand bij een overval, bewaar uw reisdocumenten op een veilige plek, vermijd afgelegen gebieden en verlaten stranden.
Als u een souvenir wilt meenemen, informeer u dan of u dit uit mag voeren. De Tanzaniaanse douane controleert op illegale ‘wildlife- souvenirs’zoals ivoor, koraal, tanden, schelpen of huiden. Als u betrapt wordt op smokkel van één van deze attributen dan kunnen er hoge geldboetes of gevangenisstraffen volgen.

Altijd bereikbaar

Het ministerie faciliteert een Informatieservice Buitenlandse Zaken waar u zich kunt aanmelden indien u op de hoogte wil blijven van de veiligheidssituatie in een land. U wordt dan op de hoogte gehouden door middel van een email indien die situatie verandert en u ontvangt een SMS indien er zich een crisis voordoet. Ook als u met een groep reist, is deze service beschikbaar.
Indien u in een noodsituatie verkeert dan kunt u direct hulp vragen door alarmnummer 112 te bellen.
Heeft u de hulp nodig van de ambassade kijk dan op de website van de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam. Naast hulp verlenen kunt u daar ook informatie vinden m.b.t. zakendoen, wonen en werken, reizen en de actuele situatie in het land.
Voor hulp en advies van het consulaat in het buitenland kunt u het ‘24/7 BZ Contactcenter’ benaderen ( +31 247 247 247 ) of via Twitter @247BZ.


Reizen en de onveilige gebieden

In de gehele hoorn- en oostkust van Afrika is er het gevaar van terroristische aanslagen waarbij letterlijk alles een doelwit kan zijn: van plekken waar veel toeristen komen tot overheidsgebouwen. Niets is veilig voor een terrorist die een aanslag wil plegen. Het enige dat u kunt doen is u op de hoogte houden van de ontwikkelingen door het volgen van het ( lokale) nieuws.
Voert uw reis u naar het zuidoosten van Tanzania naar de grens met Mozambique wees dan alert op eventuele aanvallen door gewapende burgers die er niet voor terug schrikken de grens over te steken. Lees naast het reisadvies Tanzania ook het reisadvies Mozambique.
Een ander onveilig gebied is het grensgebied met Burundi in het westen van Tanzania. Op de weg van Kigoma naar Kasulu en Kibondo zijn er dikwijls overvallen.


Zorg voor een goede- reis- en zorgverzekering

Ziek worden in het buitenland kan zeer risicovol zijn zeker als u geen goede reis- en zorgverzekering heeft afgesloten. Alle kosten worden dan op u verhaald zoals eventuele medische evacuatiekosten, operatiekosten en verblijfskosten in het ziekenhuis.
Uw basiszorgverzekering dekt meestal de behandelingskosten van een dokter of ziekenhuis. Echter in het buitenland kan een behandeling vele malen duurder uitvallen waarvoor u zich dan extra dient te verzekeren. Controleer uw reis- en zorgverzekering zorgvuldig. Op de website van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering staat informatie omtrent aanbevolen vacccinaties. Ook tips om malaria en andere ziekten te voorkomen kunt u daar vinden. Neem altijd contact op met uw huisarts indien u een verre buitenlandse reis gaat ondernemen.

Wat te doen bij een natuurramp

Indien zich een natuurramp voordoet, volg dan altijd de adviezen op van de autoriteiten. In Tanzania kunnen zich aardbevingen voordoen die als voorbodes kunnen dienen van een vulkaanuitbarsting. Ander gevaarlijk natuurgeweld zijn de overstromingen in het korte ( half november /december) regenseizoen en het lange regenseizoen ( maart, april en mei) die vaak grote gevolgen hebben in het dichtbevolkte Dar es Salaam.
Doet zich een calamiteit voor houd dan contact met uw reisorganisatie en volg de instructies op van de lokale autoriteiten.

Zorg voor geldige reisdocumenten en visa

Zoals we al hebben aangegeven: zorg voor geldige reisdocumenten. Let op de voorwaarden die gesteld worden bij de aanvraag van een e- visum en dat u voldoet aan deze voorwaarden. Houdt uw geldigheid- en verblijfsduur in de gaten: overschrijdt deze termijnen niet! Zorg ervoor dat u alle reisdocumenten bij u heeft in uw handbagage. Informeer uzelf omtrent de wetten en regels en bereidt u goed voor op uw reis.
In het algemeen kan men zeggen dat Tanzania een stabiel en rustig land is waar zich soms vervelende problemen voordoen zoals de verhoogde kans op ongeregeldheden op het eiland Zanzibar. Sinds de verkiezingen in 2016 zijn er diverse lokale en religieuze conflicten geweest. Deze brand is nog niet geheel gelust dus het geweld kan terugkomen. Wij adviseren demonstraties en politieke bijeenkomsten te mijden en u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Wees alert!
Laatste tips: een goede voorbereiding op een buitenlandse reis kan veel narigheid voorkomen. Controleer dus altijd of uw bankpas geldig is in Tanzania en of uw reis- en zorgverzekering voldoende dekking heeft. Bewaar uw reisdocumenten bij uw handbagage.