Het e-visum Cambodja

Het elektronische visum Cambodja: oftewel het e- visum:

De Cambodjaanse overheid heeft besloten dat reizigers naar Cambodja voor het jaar 2018 en 2019 een elektronisch visum ( het e- visum ) dienen aan te vragen. Deze eis geldt voor alle Europese inwoners. Een belangrijke reden voor de invoer was de toegang voor toeristen naar Cambodja te vergemakkelijken aangezien het toerisme een belangrijke inkomstenbron is voor het land. Ook de snellere afhandeling en de verbeterde controle op wie het land binnenkomt waren redenen om het e- visum in te voeren. De Cambodjaanse overheid heeft dit visum dus ook toegankelijk gemaakt voor de inwoners van Nederland en België. Voordat wij u gaan uitleggen op welke wijze u een e- visum kunt aanvragen, verduidelijken wij eerst een drietal begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn: het e- visum, de e- TA en de e- STA.

De drie begrippen hebben één gezamenlijke overeenkomst: het zijn alle drie elektronisch aan te vragen reisautorisaties oftewel visa die online aangevraagd kunnen worden. Canada noemt deze aanvraag een e-TA ( Electronic Travel Authorization ), de Verenigde Staten noemt deze aanvraag een e-STA ( Electronic System for Travel Authorization ) en Cambodja gebruikt de term e- visum ( het elektronische visum ).

Wie heeft er een e- visum Cambodja nodig?

Gaat u op vakantie- of zakenreis en heeft u de Nederlandse- of Belgische nationaliteit dan bent u verplicht een visum voor Cambodja aan te vragen. De reizigers dienen bij hun reis naar Cambodja aan een aantal voorwaarden te voldoen. Betreft uw reisdoel iets anders dan een vakantie en/of zakenreis of duurt de reis langer dan 30 dagen dan moet de reiziger naar de ambassade van Cambodja in Brussel om daar een fysiek (sticker) visum aan te vragen. Een e- visum volstaat dan niet. U dient naar Brussel te reizen aangezien Cambodja geen consulaat of ambassade heeft in Nederland.

Wij leggen een zekere nadruk op het verschil tussen een e- visum en een fysiek visum omdat in de praktijk blijkt dat de reiziger over dit onderwerp weinig informatie heeft waardoor een geplande reis vertraging kan oplopen.

Alle reizigers dienen een geldig visum te hebben voor reizen naar Cambodja. Dit betekent dat ook meegaande kinderen een eigen visum moeten hebben en als men met een groep reist dan dient de aanvrager voor alle individuele reizigers een e- visum aan te vragen. Uiteraard dienen alle reizigers te beschikken over een geldig paspoort. Leest u de pagina over de voorwaarden goed door daar gaan we dieper in op de voorwaarden die gesteld worden aan het e- visum, reizen met kinderen, regels m.b.t. het paspoort.

Cambodja kent alleen het ‘single entry visum’ hetgeen inhoudt dat u slecht s éénmaal met uw e- visum het land kunt binnentreden gedurende de geldigheidsduur van 90 dagen met een maximale verblijfsduur van 30 dagen.

Samenvattend: gaat men voor een vakantie- of zakenreis met een maximale verblijfsduur van 30 dagen naar Cambodja dan voldoet een e- visum . Voor alle andere reizen moet een bezoek gebracht worden aan de ambassade in Brussel om daar fysiek visum aan te vragen.

De online aanvraag wordt, nadat de betaling is uitgevoerd en de vereiste scans zijn geupload, nagekeken door een visumexpert in Nederland. Is het oordeel positief dan ontvangt u daarover een bericht. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen door een medewerker van de immigratiedienst in Cambodja. Oordeelt deze ook positief dan ontvangt u het e- visum direct per email waarna u het tweemaal dient uit te printen en bij uw handbagage dient te stoppen. Oordeelt de expert echter dat een en ander niet in orde is dan krijgt u hiervan ook bericht zodat u snel een correctie kunt doorvoeren. Het aanvraagproces loopt hierdoor vertraging op .

Omtrent de voorwaarden waaraan men dient te voldoen als reiziger, de geldigheidsduur van het visum en de betaling van het visum: lees hier meer over in onze andere hoofdstukken.