Visumaanvraag voor Cambodja

De Aanvraag van uw visum voor Cambodja:

Voordat u uw e- visum aanvraag gaat indienen, adviseren wij u de voorwaarden door te nemen voor toegang tot Cambodja. U dient aan alle voorwaarden te voldoen. Controleer ze en indien u twijfelt, neem dan contact met ons op. Wij zullen u met raad en daad bijstaan.Er zijn 2 redenen waarom een e- visum niet toegekend wordt en u contact op moet nemen met de Cambodjaanse ambassade in Brussel:

 • U blijft langer dan 30 dagen in Cambodja
 • U voldoet niet aan alle voorwaarden

Bij ons kunt u uw online visum aanvragen en uw aanvraagformulier invullen. Voordat u met het invullen begint, ook als het een groepsaanvraag betreft, zorg er dan voor dat u de volgende documenten bij de hand heeft:

 • Een scan van de plastic pagina van uw paspoort en die van uw medereizigers (incluis pasfoto )
 • Een pasfoto van de reiziger waarop
  • het gezicht duidelijk- en scherp te zien is
  • het dient een kleurenfoto te zijn met egale, lichte achtergrond
  • Een uitsnede van de pasfoto op uw paspoort wordt niet geaccepteerd
 • Contactgegevens van de aanvrager
 • Aankomstlocatie in Cambodja (zie onze pagina voorwaarden)
 • Aankomstdatum in Cambodja (zie onze pagina geldigheid)

Er zijn geen restricties bij uw aanvraag van het visum. Regel is dat u de aanvraag kunt indienen wanneer u wilt maar de toekenning van het visum is pas 30 dagen voor uw aankomstdatum die u heeft ingevuld. Dan gaat ook de geldigheidsduur van 90 dagen lopen.

Bent u in tijdnood? Vraag dan een spoedaanvraag aan. Bij een normale aanvraag adviseren wij u tenminste 7 dagen voor vertrek een visum aan te vragen. Bij een spoedaanvraag wordt het visum normaliter binnen 2 dagen geleverd. Uiteraard zijn er enige kosten gemoeid met de spoedaanvraag. Zie hiervoor onze pagina over de kosten.

Het e-visum aanvraagformulier

 • In het eerste gedeelte wordt er gevraagd naar de contactgegevens en de aankomstdatum. Deze contactgegevens hoeven maar éénmaal ingevuld te worden ook als u voor meerdere reizigers een visum Cambodja aanvraagt. De gegevens van de persoon die invult, zijn daarbij leidend. Controleer alle gegevens op hun juistheid. Fouten kunnen de aanvraag vertragen. Het telefoonnummer dient als contactpunt bij eventuele invulfouten en na toekenning wordt dit nummer benaderd.
 • In het tweede gedeelte worden er vragen gesteld over uw reisgegevens. Ook deze dienen slechts éénmaal te worden ingevuld ook als u voor meerdere reizigers een visum aanvraagt. Mochten er binnen uw groep reizigers zijn die een andere bestemming hebben dan dienen deze apart te worden vermeld bij ‘aankomstlocatie‘
 • In het derde gedeelte wordt er gevraagd naar de reizigers gegevens zoals paspoortgegevens. Deze dienen één op één te worden overgenomen. Alle gegevens zoals voornamen , achternaam, de dubbele achternaam, moet worden ingevuld. Vraagt u voor een gezelschap aan of slechts voor een derde dan dienen in dit deel voor elke deelnemer afzonderlijk te worden ingevuld. Bij elke nieuwe reiziger moet u op de knop ‘reiziger toevoegen‘ te klikken. Waarschuwing: maak geen fouten bij het overnemen van de gegevens. Dit resulteert in een ongeldig visum.
 • In het vierde gedeelte voert u de betaling uit via één van de onderstaande betaalmethoden:
  • iDeal
  • Bancontact
  • PayPal
  • Creditcard

Gegevens van alle reizigers

Hieronder dient u de gegevens in te voeren van alle reizigers naar Cambodja. Niet vergeten: ook die van uzelf. Vergeet ook de ( minderjarige ) kinderen niet. Zorg ervoor dat u alle gegevens correct overneemt. De diverse overheden zijn zeer streng bij hun controles en keuren aanvragen af waar onregelmatigheden in voorkomen.

Paspoortgegevens

Het visum wordt elektronisch aan het paspoort gekoppeld. Het visum is alleen geldig indien de reiziger hetzelfde paspoort bij zich heeft als waarvan de gegevens worden ingevuld.

Betaling uitvoeren

Nadat u alles heeft ingevuld klikt u op "Aanvraag controleren". Controleer alle gegevens die u ziet en corrigeer alle fouten. Acht u alles in orde, selecteer dan uw betalingswijze en doe uw betaling.