De aanvraag

Uw visum Egypte aanvragen

Voordat u uw aanvraag gaat indienen, adviseren wij u de voorwaarden door te nemen voor toegang tot Egypte. U dient aan alle voorwaarden te voldoen. Controleer ze en indien u twijfelt, neem dan contact met ons op. Wij zullen u met raad en daad bijstaan.

Er zijn geen restricties bij uw aanvraag van het visum Egypte. Regel is dat u de aanvraag kunt indienen wanneer u wilt maar de toekenning van het visum is pas 30 dagen voor uw aankomstdatum die u heeft ingevuld. Dan gaat ook de geldigheidsduur van 90 dagen lopen.

Het aanvraagformulier

Het e- visum aanvraagformulier bestaat uit vier delen:

  1. In het eerste gedeelte wordt er gevraagd naar de contactgegevens en de aankomstdatum. Deze contactgegevens hoeven maar éénmaal ingevuld te worden ook als u voor meerdere reizigers een visum Egypte aanvraagt. De gegevens van de persoon die invult, zijn daarbij leidend. Controleer alle gegevens op hun juistheid. Fouten kunnen de aanvraag vertragen. Het telefoonnummer dient als contactpunt bij eventuele invulfouten.

  2. In het tweede gedeelte worden er vragen gesteld over uw reisgegevens. Ook deze dienen slechts éénmaal te worden ingevuld ook als u voor meerdere reizigers een visum aanvraagt. Mochten er binnen uw groep reizigers zijn die een andere bestemming hebben dan dienen deze apart te worden vermeld. Gevraagd wordt er naar: aankomst- en vertrektijd, het land vanwaar u vertrokken bent, uw verblijfplaats e.d. 

  3. In het derde gedeelte wordt er gevraagd naar de paspoortgegevens. Deze dienen één op één te worden overgenomen. Alle gegevens zoals voornamen, achternaam, paspoortnummers etc. moeten worden ingevuld. U voegt hierbij ook een scan van uw paspoort in .PDF formaat. Vraagt u voor een gezelschap aan dan dient dit deel voor elke deelnemer afzonderlijk te worden ingevuld. Onderaan op het formulier vindt u de knop "+ reiziger". Wanneer u hierop klikt openen zich nieuwe velden waarop u de gegevens voor een volgende reiziger kunt invullen. Belangrijk: maak geen fouten bij het overnemen van de gegevens. Dit resulteert in een ongeldig visum. In dit gedeelte wordt ook informatie gevraagd over algemene zaken: huwelijkse staat, uw tweede nationaliteit, uw vorige reizen naar Egypte.

  4. Tot slot wordt u gevraagd of u de toegang tot Egypte ooit is geweigerd.

Nadat u alles heeft ingevuld klikt u op ‘Aanvraag controleren’. Controleer alle gegevens die u ziet en corrigeer alle fouten. Acht u alles in orde, selecteer dan uw betalingswijze en doe uw betaling.