Geldigheid van het visum voor Egypte

De geldigheid van het e-visum voor Egypte

Onderstaand vindt u een toelichting over de geldigheid van het e-visum Egypte, over twee begrippen die nauw samenhangen:

  • De geldigheidsduur van het e-visum
  • De maximaal toegestande verblijfsduur

De geldigheidsduur van het Egyptische e-visum

De totale geldigheidsduur van het e-visum is 90 dagen. Het e-visum is geldig vanaf het moment dat deze wordt afgegegeven. Binnen deze 90 dagen mag u naar Egypte reizen. Wanneer u uw aanvraag meer dan een maand voor uw geplande aankomstdatum bij ons indient bewaren wij uw aanvraag en dienen we deze op het juiste moment in. 

Bent u in het bezit van een multiple entry visum dan kunt u gedurende 90 dagen een onbeperkt aantal malen het land inreizen. De geldigheid van het visum Egypte eindigt op de 90e dag na de goedkeuring en toekenning.

Op het online aanvraagformulier dient u de verwachte aankomsttijd in Egypte te vermelden. Aangezien er 7 werkdagen kunnen verstrijken tussen aanvraag van het visum en de toekenning ervan dient deze datum minimaal één week in de toekomst te liggen. In de praktijk ontvangen we het visum doorgaans veel sneller. 

De verblijfsduur

Zoals aangegeven is het e-visum 90 dagen geldig vanaf het moment van goedkeuring. De maximale verblijfsduur is echter slechts 30 dagen en deze dient geheel binnen de geldigheidsduur te vallen. De aankomst- en vertrekdatum vallen binnen die 90 dagen. U kunt dus flexibel omgaan met de door u ingevulde aankomstdatum. U dient te voldoen aan de 30 dagen aaneengesloten verblijf eis binnen de geldigheidsduur van 90 dagen.

Bijkomend voordeel van deze flexibele planning is dat het niet noodzakelijk is dat u uw vlucht als geboekt moet hebben bij aanvraag van het visum. U kunt aanvragen en daarna uw vlucht boeken. De voorwaarde dat u één overnachting regelt blijft overeind: dit hangt samen met de invulling van uw contactgegevens op het aanvraag formulier.

Een ‘reminder’ tot slot:

Met een multiple entry visum kun u gedurende 90 dagen onbeperkt Egypte in- en uitreizen. De verblijfsduur blijft echter maximaal 30 dagen per keer en u mag de geldigheidsduur van 90 dagen niet overschrijden.

Met een single entry visum kunt u gedurende de geldigheidsduur slechts 1 maal het land in- en uitreizen waarbij ook de maximale verblijfsduur 30 dagen is.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij staan u met raad en daad bij.