Geldigheid eTA Canada

Geldigheid eTA Canada

Naast de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een eTA voor Canada te kunnen verkrijgen en de zorg voor een correcte aanvraag, is de geldigheid van uw eTA van belang. Op deze pagina vindt u een toelichting over de geldigheid, de maximale verblijfsduur en de redenen waarom de geldigheid van uw eTA eerder kan verstrijken dan gebruikelijk.

Hoe lang is een eTA geldig?

Uw goedgekeurde eTA is 5 jaar geldig vanaf het moment van toekenning. De exacte data vindt u op het document dat u van ons per email ontvangt.

Met uw eTA mag u maximaal 6 maanden aaneengesloten in Canada verblijven. Bij aankomst in Canada moet u in het bezit zijn van een retourticket of over een doorvlucht ticket

De voorwaarde is dat uw paspoort bij vertrek minimaal nog een dag geldig is. Daar dient u zich aan te houden. Als uw paspoort verloopt tijdens uw verblijf, zal de Canadese overheid passende maatregelen nemen.

Banff nationaal park Canada

De geldige reisdoelen voor een eTA zijn:

  • Toeristische reisdoel zoals vakantie
  • Familie- en/of vriendenbezoek
  • Zakenreis
  • Studeren in Canada korter dan zes maand

Wanneer is mijn eTA niet meer geldig?

In onderstaande gevallen vervalt de geldigheid van uw eTA reistoestemming binnen de termijn van 5 jaar:

  • Indien uw paspoort, waarmee de eTA is aangevraagd, verloopt. Uw eTA is gekoppeld aan uw paspoortnummer. Wanneer u opnieuw naar Canada af wilt reizen dient u een nieuwe eTA aan te vragen.
  • Indien de Canadese overheid twijfelt aan de geldigheid van de eTA behoudt zij het recht deze in te trekken zonder opgaaf van redenen. Gelukkig komt dit in de praktijk zeer zelden voor.
  • Wanneer er zaken aan het licht komen, zoals een criminele veroordeling of een verandering in uw medische toestand die mogelijk een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid, kan uw eTA reistoestemming worden ingetrokken.