De geldigheid van het eTA

De geldigheid van het e-TA Canada:

Naast de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een E-TA te kunnen verkrijgen en de zorg voor een correcte aanvraag is voor u de geldigheid of de validatie van het e-TA of uw visum van belang.

In het hiernavolgende kunt u lezen over:

 • De normale geldigheidstermijn
 • De redenen waarom de geldigheidstermijn eerder kan verstrijken
 • De aaneengesloten periode dat u in Canada mag verblijven
 • De reisdoelen en hun voorwaarden waarbij een extra uitleg zal worden gegeven over werken in Canada) en zijn specifieke voorwaarden en er zal ook aandacht worden geschonken aan het item Studeren in Canada met de zgn. study- permit.

De normale geldigheidstermijn en de redenen waarom zij eerder kan verstrijken:

 • Uw toegekende e- TA is 5 jaar geldig waarbij de termijn ingaat vanaf het moment van toekenning. Indien uw paspoort, waarmee de e- TA is aangevraagd, ondertussen verloopt dan dient u met uw nieuwe paspoort een nieuw e- TA aan te vragen. De koppeling tussen paspoort en e- TA is daarvoor verantwoordelijk. Er mogen geen verschillen zitten in aanvraag en paspoort.
 • Indien de Canadese overheid twijfelt aan de geldigheid van de e- TA kan zij deze intrekken zonder opgaaf van redenen.
 • Indien uw paspoort verloopt tijdens uw verblijf, zal de Canadese overheid passende maatregelen nemen. De voorwaarde is dat uw paspoort bij vertrek minimaal nog een dag geldig is. Daar dient u zich aan te houden
 • Met uw e- TA mag u maximaal 6 maanden aaneengesloten in Canada verblijven
 • Bij aankomst in Canada moet u in het bezit zijn van een retourticket of over een doorvlucht ticket
 • De geldige reisdoelen voor een e- TA:
  • Toeristische reisdoel zoals vakantie
  • Familie- en/of vriendenbezoek
  • Zakenreis
  • Studeren in Canada korter dan zes maand

Aan een zakenreis waarbij ook gewerkt wordt en een studiereis die langer duurt dan 6 maand zijn specifieke voorwaarden verbonden. Hieronder een tipje van de sluier:

Of u nu een werkvergunning (work permit) nodig heeft of niet, u dient altijd een e- TA te hebben om toegang tot Canada te krijgen als u geen Canadees bent. In de onderstaande gevallen dient u een (tijdelijke) werkvergunning aan te vragen:

 • U heeft een baan bij een Canadese werkgever
 • U verlaat Canada als de werkvergunning verloopt
 • U beschikt over voldoende middelen voor u en uw familieleden tijdens het verblijf in Canada om in het levensonderhoud te kunnen voorzien
 • U heeft geen strafrechtelijk verleden
 • U heeft een goede gezondheid
 • U bent geen gevaar voor Canada

Indien u tegenwoordig een werkvergunning aanvraagt wordt daar automatisch een e-TA aan toegevoegd.

De aanvraag van een werkvergunning is ingewikkelder en duurt langer (minimaal 2 weken) dan de aanvraag van een e-TA.

Studeren in Canada langer dan de toegestane maximale 6 maanden voorwaarde:

Of u nu gaat studeren of alleen vakantie viert, u dient als niet- Canadees altijd een e-TA te hebben. Dat is de basis voor toegang tot Canada. Als u wilt gaan studeren gelden de onderstaande voorwaarden.

De voorwaarden voor de ‘study- permit ‘aanvraag:

 • Een ‘study- permit’is verplicht als uw verblijfsduur, incluis studie, langer dan zes maanden is
 • U mag alleen  studeren aan een onderwijsinstelling die voorkomt op de lijst van ‘Designated Learning Institutions ‘ de zgn. DLI
 • Bij aanvraag van een ‘study- permit ‘ dient u de uitnodigingsbrief van de desbetreffende school te overhandigen aan een medewerker van de Canadese ambassade
 • De maximale verblijfsduur is de tijdsduur van de studie plus 90 dagen
 • Bij studievertraging kunt u een verlenging aanvragen
 • Bent u eerder klaar met uw studie dan verloopt de ‘study- permit ‘ ook eerder
 • Gaat u tijdens uw studie op vakantie naar een ander land of gaat u even terug naar huis dan dient u een nieuwe e- TA aan te vragen voordat u terug reist naar Canada om uw studie weer op te pakken.

Wat u verder nog moet weten:

 • Indien u een ‘study- permit’ heeft aangevraagd wordt automatisch een e-TA aangevraagd
 • Vliegt u van Canada naar de Verenigde Staten dan dient u zowel een e-TA als een e- STA aan te vragen. Komt u per boot of over land naar Canada dan hoeft u geen e- TA aan te vragen. Bij de Canadese douane moet u dan een ander formulier invullen.