Geldigheid eTA Canada

Geldigheid eTA Canada: hoe zit dat?

De geldigheidsduur van uw eTA Canada is 5 jaar. De geldigheidsduur hangt samen met de geldigheid van uw paspoort. Heeft u eerder dan de geldigheidsduur van de eTA Canada een nieuw paspoort nodig? Dan vervalt de eTA ook. Gedurende de geldigheid van de eTA mag u een onbeperkt aantal keer naar Canada reizen, maar u mag per reis steeds maar 6 maanden aaneengesloten in het land blijven.

Hoelang is een eTA Canada geldig?

Naast de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een eTA voor Canada te kunnen verkrijgen en de zorg voor een correcte aanvraag via ons eTA formulier, is de geldigheid van uw eTA van belang. Na goedkeuring is het eTA Canada vijf jaar geldig vanaf het moment van toekenning. De exacte data vindt u op het document dat u van ons per email ontvangt. Met één eTA Canada kunt u een onbeperkt aantal keer naar Canada reizen en is het eTA Canada vijf jaar geldig. U mag elke keer maximaal 6 maanden aaneengesloten in Canada verblijven. Bij aankomst in Canada moet u in het bezit zijn van een doorreis- of retourticket.

De eTA Canada is na aanvraag aan uw paspoort gekoppeld

De eTA Canada is gekoppeld aan uw paspoort. Na goedkeuring van uw eTA aanvraag via ons eTA formulier kan de luchtvaartmaatschappij bij het inchecken meteen controleren wat de geldigheidsduur van uw ETA is. U hoeft de eTA dus niet te printen en zelf mee te nemen.

Bij vertrek moet uw paspoort nog minimaal een dag geldig zijn. Daar dient u zich aan te houden. Als uw paspoort verloopt tijdens uw verblijf, zal de Canadese overheid passende maatregelen nemen. Verloopt uw paspoort eerder dan uw eTA Canada en reis naar Canada? Dan vervalt de geldigheidsduur van uw eTA Canada ook. Dat komt omdat de eTA aan uw paspoortnummer is gekoppeld en de luchtvaartmaatschappij aan de hand daarvan controleert of u een geldig eTA heeft. Bij een nieuw paspoort krijgt u ook een nieuw paspoortnummer.

Banff nationaal park Canada

Verloopt u paspoort op korte termijn en staat u op het punt een eTA aan te vragen voor een periode van 5 jaar? Dan is het verstandig om eerst een nieuw paspoort aan te vragen. Anders is uw eTA ook nog maar heel kort geldig.

De geldige reisdoelen voor een eTA Canada zijn:

  • Een toeristisch reisdoel zoals vakantie.

  • Familie- en/of vriendenbezoek.

  • Zakenreis.

  • Korter dan 6 maanden studeren in Canada.

Wanneer verloopt de geldigheid van mijn eTA Canada?

In onderstaande gevallen vervalt de geldigheid van uw eTA reistoestemming binnen de termijn van 5 jaar:

  • Als uw paspoort waarmee de eTA is aangevraagd verloopt. Uw eTA is gekoppeld aan uw paspoortnummer. Wanneer u opnieuw naar Canada af wilt reizen dient u een nieuwe eTA aan te vragen.

  • Indien de Canadese overheid twijfelt aan de geldigheid van de eTA behoudt zij zich het recht voor deze in te trekken zonder opgaaf van redenen. Gelukkig komt dit in de praktijk zeer zelden voor.

  • Wanneer er zaken aan het licht komen, zoals een criminele veroordeling of een verandering in uw medische toestand die mogelijk een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid, kan uw eTA reistoestemming worden ingetrokken.

Wat als de geldigheid van uw eTA Canada bijna verloopt?

Bent u al in Canada en verloopt de geldigheid van uw eTA Canada nog tijdens uw verblijf? Dan moet u een nieuwe eTA aanvraag via ons eTA formulier doen. Dan vervangen we uw oude eTA door de nieuwe en is uw eTA weer 5 jaar geldig.

De geldigheid van de eTA Canada verlengen, kan dat?

Wilt u langer dan een periode van 6 maanden in Canada verblijven? Dan kunt u tijdens uw verblijf in Canada een verlening van uw eTA aanvragen. Vooraf is het niet te zeggen of de verlenging ook wordt goedgekeurd. Weet u al voor vertrek dat uw verblijf langer dan 6 maanden gaat duren? Dan vraagt u een visum aan voor Canada in plaats van een eTA. Een visumaanvraag is ingewikkelder en kost meer tijd, maar het geeft u wel al voor vertrek zekerheid over of u wel of niet langer dan 6 maanden in Canada mag blijven.