Studeren en werken in Canada

Studeren en werken in Canada:

 • De geldige reisdoelen voor een e- TA:
  • Toeristische reisdoel zoals vakantie
  • Familie- en/of vriendenbezoek
  • Zakenreis
  • Studeren in Canada korter dan zes maand

Aan een zakenreis waarbij ook gewerkt wordt en een studiereis die langer duurt dan 6 maand zijn specifieke voorwaarden verbonden. Hieronder een tipje van de sluier:

Of u nu een werkvergunning ( work permit ) nodig heeft of niet, u dient altijd een e –TA te hebben om toegang tot Canada te krijgen als u geen Canadees bent. In de onderstaande gevallen dient u een ( tijdelijke ) werkvergunning aan te vragen

 • Verblijfsduur langer dan 6 maand in Canada
 • Starten eigen onderneming in Canada
 • U gaat werken bij een Canadese werkgever

De ( tijdelijke ) werkvergunning geldt voor werknemers die tijdelijk in Canada gaan werken voor een Canadese werkgever. Deze ‘work permit’ kent twee soorten: de open werkvergunning waarbij het u wordt toegestaan voor diverse Canadese werkgevers te gaan werken en de werknemer specifieke werkvergunning waarbij een aantal voorwaarden zijn omschreven zoals de naam van de werkgever waarbij u gaat werken, de tijdsduur van uw contract en de plaats waar u werkt.

Om een werkvergunning te verkrijgen zijn de onderstaande voorwaarden van groot belang:

 • U heeft een baan bij een Canadese werkgever
 • U verlaat Canada als de werkvergunning verloopt
 • U beschikt over voldoende middelen voor u en uw familieleden tijdens het verblijf in Canada om in het levensonderhoud te kunnen voorzien
 • U heeft geen strafrechtelijk verleden
 • U heeft een goede gezondheid
 • U bent geen gevaar voor Canada

Indien u tegenwoordig een werkvergunning aanvraagt wordt daar automatisch een e –TA aan toegevoegd.

De aanvraag van een werkvergunning is ingewikkelder en duurt langer ( minimaal 2 weken ) dan de aanvraag van een e –TA.

Studeren in Canada langer dan de toegestane maximale 6 maanden voorwaarde:

Of u nu gaat studeren of alleen vakantie viert, u dient als niet- Canadees altijd een e –TA te hebben. Dat is de basis voor toegang tot Canada. Als u wilt gaan studeren gelden de onderstaande voorwaarden.

Welke visa zijn er?

De Canadese visa worden verdeeld in twee hoofdstromingen:

 

 • De Temporary Resident Visa ( de TRV ): de tijdelijke verblijfsvergunning. Deze vergunningen zijn bestemd voor vakantie- of studie- of zakenreis en is een officieel document dat in uw paspoort geplakt wordt door een medewerker van een visum kantoor waardoor de douane kan zien dat u aan specifieke voorwaarden hebt voldaan om in Canada te verblijven.
 • De Permanent Resident Visa ( de PR ): de permanente verblijfsvergunning. Deze vergunningen zijn er voor de reizigers die zich voor langere tijd in Canada willen vestigen ( emigranten ).

Een overzicht van tijdelijke verblijfsvisa m.b.t studeren en werken in Canada:

Als u een tijdelijke verblijfsvisum aanvraagt, let er dan bij uw aanvraag op dat u het juiste visum aanvraagt. Wij geven u hieronder een opsomming van de diverse tijdelijke verblijfsvisa m.b.t. studeren en werken in Canada:

 

 • Het zakelijk visum: business visa: dit visum is bestemd voor reizigers die tijdelijk in Canada verblijven voor zakelijke doeleinden. Wilt u investeren of wilt u uw zakelijke relaties verdiepen of uw bedrijf laten groeien dan profileert u zich in Canadese ogen als een ‘zakelijke bezoeker’. U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • U moet Canada binnen 6 maand weer verlaten
  • U mag niet participeren in de Canadese arbeidsmarkt
  • U dient te bewijzen dat uw ‘core business’ buiten Canada ligt
  • U bezit een paspoort
  • U heeft voldoende financiële middelen voor uw reis en terugreis
  • U moet een brief overleggen van uw mogelijke Canadese handelsrelatie
  • U dient een document te hebben waarop staat voor wie u werkzaam bent
  • U dient contactgegevens te overleggen van uw handelsrelatie
 • Het studenten visum: Study Permit: is bestemd voor buitenlandse studenten die Canada willen bezoeken om te studeren. Canada staat bekend om zijn goede studie faciliteiten m.b.t. wonen en studeren en werken op de campus. De aanvraag duurt gemiddeld 14 dagen en kost €100,00. U dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
  • bent ingeschreven bij een erkend onderwijsinstituut en kunt een ‘letter of acceptance’ overleggen. Daarbij heeft u voldoende financiële middelen voor levensonderhoud voor u en uw eventuele partner en voor collegegeld.
  • U heeft geen strafblad en vormt geen gevaar voor de Canadese overheid
  • U heeft een goede gezondheid en werkt mee aan een medisch attest
  • U gaat Canada ook weer verlaten

U kunt met dit visum alleen op de campus werken voor maximaal 20 uur . In de schoolvakanties mag u full time werken. Dit visum wordt ook een Permit genoemd. Vraagt u een study permit aan dan wordt er automatisch een e –TA aangevraagd.

De voorwaarden voor de ‘study- permit’ aanvraag:

 • Een ‘study- permit’ is verplicht als uw verblijfsduur, incluis studie, langer dan zes maanden is
 • U mag alleen studeren aan een onderwijsinstelling die voorkomt op de lijst van ‘Designated Learning Institutions’ de zgn. DLI
 • Bij aanvraag van een ‘study- permit’ dient u de uitnodigingsbrief van de desbetreffende school te overhandigen aan een medewerker van de Canadese ambassade
 • De maximale verblijfsduur is de tijdsduur van de studie plus 90 dagen
 • Bij studievertraging kunt u een verlenging aanvragen
 • Bent u eerder klaar met uw studie dan verloopt de ‘study- permit’ ook eerder
 • Gaat u tijdens uw studie op vakantie naar een ander land of gaat u even terug naar huis dan dient u een nieuwe e–TA aan te vragen voordat u terug reist naar Canada om uw studie weer op te pakken

Wat u verder nog moet weten:

 • Indien u een ‘study- permit’ heeft aangevraagd wordt automatisch een e –TA aangevraagd
 • Vliegt u van Canada naar de Verenigde Staten dan dient u zowel een e –TA als een e –STA aan te vragen. Komt u per boot of over land naar Canada dan hoeft u geen e- TA aan te vragen. Bij de Canadese douane moet u dan een ander formulier invullen.