Documenten visum Indonesië

Benodigde documenten voor een visum voor Indonesië

Wanneer u als toerist langer dan 30 dagen in Indonesië wilt verblijven heeft u een regulier visum nodig voor uw reis. Op het moment dat u voor zakelijke doeleinden naar Indonesië reist heeft u - ook bij een verblijf van 30 dagen of korter - altijd een visum nodig.

Bij een reguliere visumaanvraag wordt uw visum aangevraagd bij de ambassade van Indonesië. Om uw visum zo soepel en snel mogelijk te kunnen aanvragen is het belangrijk om alle documenten volledig en correct aan te leveren. Daarom hebben wij voor u op een rijtje gezet welke documenten nodig zijn voor een visumaanvraag voor Indonesië. 

Wat heb ik nodig voor mijn visumaanvraag?

Wanneer wij met uw aanvraag van start zijn gegaan ontvangt u van ons een PDF-document waar belangrijke informatie en een lijst van de documenten die u dient aan te leveren staan vermeld. In dit document vindt u ook de vereiste machtigingsbrief en het ambassadeformulier welke u beiden dient te ondertekenen.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw aanvraag vindt u onderstaand al een overzicht van de benodigde documenten voor uw visumaanvraag.

Toerisme visum

Wanneer u een toeristenvisum voor een verblijf van maximaal 60 dagen in Indonesië aanvraagt moet u de volgende documenten bij ons aanleveren:

 • Een paspoort met een geldigheid van minimaal 6 maanden.
 • 1 recente kleurenfoto (standaard formaat).
  Deze foto levert u los aan. U hoeft de pasfoto dus niet op het ambassadeformulier te plakken.
 • Een vluchtbevestiging waarop duidelijk uw heen- en terugvlucht staan vermeld.
  Indien u vanuit Indonesië doorreist naar een ander land mag uw terugvlucht ook naar een ander land dan Nederland of België zijn. 
 • Een machtigingsbrief.
  U ontvangt van ons een machtigingsbrief. Door deze machtiging te ondertekenen machtigt u ons om uw aanvraag voor u in te dienen bij de ambassade van Indonesië.
 • Het ambassadeformulier.
  Dit formulier ontvangt u van ons en dient u (net als het machtigingsformulier) uit te printen en ondertekend aan te leveren. 

Zakelijk visum

Het visumvrij reizen bij een verblijf tot 30 dagen geldt niet automatisch voor reizen met zakelijke doeleinden. Het is dus belangrijk om voor uw zakelijke reis naar Indonesië (ook bij een korter verblijf) van tevoren een regulier zakelijk visum voor Indonesië aan te vragen. 

Wij bieden twee soorten reguliere zakelijke visa voor Indonesië aan; het single entry zakelijk visum (hiermee kunt u eenmalig naar Indonesië reizen) en het multiple entry zakelijk visum (hiermee kunt u meerdere malen naar Indonesië reizen). 

Voor uw zakelijke visumaanvraag met een single entry moet u aanvullend op de benodigdheden voor het toerisme visum de volgende extra documenten bij ons aanleveren:

 • Een zakelijke uitnodiging.
  De zakelijke uitnodigingsbrief dient opgesteld te worden door een Indonesische organisatie. Het is belangrijk dat in deze brief de volgende zaken vermeld staan: de persoonlijke gegevens van de reiziger (naam en paspoortnummer), de reden van het bezoek, de data van aankomst en vertrek uit Indonesië, het aantal reizen en het adres van de (locaties) die de reiziger zal bezoeken. De uitnodigingsbrief moet ondertekend worden en een bedrijfsstempel van het uitnodigende bedrijf te bevatten. Vereist is dat er ook een kopie van de KTP-kaart (Kartu Tanda Pendukuk, het Indonesisch identiteitsbewijs) van de ondertekenaar is toegevoegd aan de uitnodiging. 
 • Een garantiebrief.
  In de garantiebrief, opgesteld door de Nederlandse of Belgische werkgever van de reiziger, moet staan vermeld dat de werkgever garant staat voor alle kosten tijdens de reis naar Indonesië.  Ook dienen alle aankomst- en vertrekdata worden genoemd. Aanvullend moeten de volgende zaken op de garantiebrief staan: datum van het verstrekken van de garantiebrief, het logo van de werkgever, de adres- en contactgegevens van de werkgever, de handtekening van de werkgever, de functieomschrijving van de reiziger en zijn of haar persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum en paspoortnummer).
  Op het moment dat wij uw visumaanvraag indienen bij de ambassade mag de garantiebrief niet meer dan 90 dagen oud zijn.

Voor uw zakelijke visumaanvraag met een multiple entry moet u aanvullend op de benodigdheden voor het toerisme visum de volgende extra documenten bij ons aanleveren:

 • Let op: voor dit visum dient uw paspoort een geldigheid van minimaal 24 maanden te hebben.
 • Een zakelijke uitnodiging.
  Voor het multiple entry visum dient u uw uitnodigingsbrief verstrekt te krijgen via de Indonesische immigratiedienst. 
 • Een garantiebrief.
  In de garantiebrief, opgesteld door de Nederlandse of Belgische werkgever van de reiziger, moet staan vermeld dat de werkgever garant staat voor alle kosten tijdens de reis naar Indonesië.  Ook dienen alle aankomst- en vertrekdata worden genoemd. Aanvullend moeten de volgende zaken op de garantiebrief staan: datum van het verstrekken van de garantiebrief, het logo van de werkgever, de adres- en contactgegevens van de werkgever, de handtekening van de werkgever, de functieomschrijving van de reiziger en zijn of haar persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum en paspoortnummer).
  Op het moment dat wij uw visumaanvraag indienen bij de ambassade mag de garantiebrief niet meer dan 90 dagen oud zijn.  

Moet ik voor mijn baby / kind nog extra documenten aanleveren?

Wanneer u met een kind jonger dan 18 jaar reist is het vereist dat u extra documenten aanlevert. Kies hieronder de situatie(s) die voor u van toepassing is:

Mijn kind is 12 jaar of ouder maar jonger dan 18 jaar op het moment dat ik het visum aanvraag. 

Aanvullend op de standaard documenten vereisten voor een toerisme visum voor Indonesië moet u voor een kind van 12 t/m 17 jaar ook een toestemmingsformulier aanleveren. In dit toestemmingsformulier geeft/geven de ouder/ouders met gezag of voogd(en) toestemming voor de visumaanvraag voor Indonesië. 

Mijn kind is jonger dan 12 jaar op het moment dat ik het visum aanvraag.

Wanneer uw kind jonger dan 12 jaar is op het moment dat u het visum aanvraagt dient u aanvullend de volgende documenten aan te leveren:

 • Een kopie van de geboorteakte
 • Een toestemmingsformulier
 • Een kopie van het paspoort van de ouder(s)/voogd(en)

Het toestemmingsformulier

U kunt het toestemmingsformulier op de website van de Rijksoverheid downloaden. Wanneer beide ouders gezag hebben, dienen beide ouders de aanvraag te ondertekenen.

Mijn kind is jonger dan 18 jaar en reist alleen, met één van de ouders of met een ander familielid. 

In deze situatie dient u bij het aanvragen van het visum voor uw kind de volgende extra documenten mee te sturen:

 • Een kopie van de geboorteakte
 • Een officiële machtigingsbrief van de gemeente waar het kind staat ingeschreven

Denkt u er aan dat in deze situatie uw kind ook het toestemmingsformulier van de overheid mee moet nemen op reis. Wanneer uw minderjarige kind reist zonder begeleider, dan mag u dit vak op het toestemmingsformulier doorstrepen.

Ik heb als ouder al een visum voor Indonesië en vraag apart een visum voor mijn kind onder de 18 aan.  

Naast de al eerder genoemde extra documenten dient u, wanneer u zelf al over een visum voor Indonesië beschikt op het moment dat u de aanvraag voor uw kind indient, aanvullend ook nog de volgende documenten aanleveren:

 • Een kopie van het visum van een of beide ouders
 • Een kopie van de vluchtbevestiging van de ouder(s)

Mijn kind kan nog niks ondertekenen. Moet ik als ouder mijn handtekening zetten voor de visumaanvraag van mijn kind? 

Voor elke reiziger moeten het machtigingsformulier en het ambassadeformulier ingediend worden. Indien uw kind nog niet in staat is om deze formulieren te ondertekenen kunt u het veld voor de ondertekening leeg laten. U hoeft dus niet, als ouder of voogd, het document voor uw kind te ondertekenen. 

Hoe moet ik mijn documenten bij jullie aanleveren?

Er zijn verschillende manieren om uw documenten bij ons aan te leveren. Tijdens het invullen van uw aanvraag kunt u kiezen voor de volgende verzendopties:

 • Zelf verzenden
  Wilt u uw documenten zelf verzenden? Wij adviseren om in ieder geval de documenten altijd aangetekend te versturen.
 • Per koerier
  Vindt u het fijner om uw documenten op te laten halen door onze koerier? Kies dan voor onze koerier die, wanneer u alle documenten heeft verzameld, de volgende werkdag voor 12.00 uur of voor 17.00 uur uw documenten ophaalt.
 • Zelf afleveren in Rotterdam
  Brengt u uw paspoort en documenten liever zelf bij ons langs? Dat kan. U kunt op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) van 08.30 - 17.00 uur alle benodigde documenten bij onze collega’s in Rotterdam afleveren. Het adres vindt u in het PDF-bestand dat u ontvangt wanneer wij met uw aanvraag van start zijn gegaan. 

Ik heb een fout gemaakt in mijn visumaanvraag, kan ik dit nog wijzigen en zijn hier extra kosten aan verbonden?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een fout heeft gemaakt in uw visumaanvraag. Wanneer wij uw aanvraag nog niet bij de ambassade hebben ingediend kunt u uw wijzigingen nog aan ons doorgeven. Het is niet mogelijk om uw visum(aanvraag) na het indienen van uw aanvraag bij de overheid of na afgifte van het visum te wijzigen.

Staat er onverhoopt toch een fout op uw visum, dan dient u een nieuw visum aan te vragen.

Moet ik zelf naar de ambassade voor mijn visumaanvraag?

Wanneer u uw visumaanvraag voor een regulier visum voor Indonesië bij ons indient nemen wij u zaken uit handen. Nadat u de aanvraag bij ons heeft ingediend ontvangt u van ons een PDF-document waarin duidelijk vermeld staat wat u moet aanleveren en waar. Ook vindt u in dit document het ambassadeformulier en het machtigingsformulier. 

Wanneer wij alle benodigde documenten hebben ontvangen zullen wij voor u uw visumaanvraag indienen bij de ambassade van Indonesië. Wij gaan dus voor u naar de ambassade. U hoeft dit niet zelf te doen. 

Op het moment dat uw visum klaar is halen wij uw paspoort en visum op bij de ambassade en zorgen ervoor dat het visum naar u verzonden wordt via de door u gekozen verzendmethode, of informeren u dat u uw documenten kunt komen ophalen.

Hoe ontvang ik mijn paspoort en visum?

In ons aanvraagformulier kunt u zelf een retourmethode kiezen. Wij kunnen uw documenten terugsturen via Garantiepost, uw paspoort en visum bij u af laten leveren door een koerier of alles op Schiphol laten klaarleggen. Of u komt ze zelf ophalen in Rotterdam. 

Moet ik het gele vaccinatieboekje meenemen op reis?

Het is belangrijk om voorafgaand aan uw reis te controleren welke vaccinaties u nodig heeft om naar Indonesië te kunnen reizen. Wij hebben voor alle informatie over eventuele (verplichte) vaccinaties en belangrijke gezondheidsadviezen op een rijtje gezet. Regel uw eventuele vaccinaties ruim voor vertrek.

Reist u naar Indonesië en heeft u een van de verplichte vaccinaties laten zetten? Vergeet dan niet om uw vaccinatieboekje mee te nemen op reis. In dit boekje staan uw vaccinaties geregistreerd. Het kan zijn dat de douane wilt weten of u gevaccineerd bent. Het vaccinatieboekje dient dan als inentingsbewijs.

Voorbereid op reis naar Indonesië

Het is verstandig om uw zaken ruim van tevoren te regelen. Zo kan de voorpret zo vroeg mogelijk beginnen en kunt u onbezorgd op reis. Naast het boeken van uw reis en verblijf is het dus belangrijk om na te gaan of u voor Indonesië vaccinaties nodig heeft voor uw reis naar Indonesië en dat u uw visum op tijd aanvraagt. 

Visum Indonesië