Toelichting toeristenvisum Rusland

Toeristenvisum voor Rusland aanvragen

Voordat u uw aanvraag gaat indienen, adviseren wij u de voorwaarden door te nemen voor de toegang tot Rusland. U dient aan alle voorwaarden te voldoen. Indien u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact met ons op.

Houdt u er rekening mee dat bij de aanvraag van het toeristisch visum voor de Russische Federatie u gevraagd wordt uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Vereiste documenten

Voor de aanvraag van uw visum is een aantal documenten benodigd. Onderstaand leest u een uitgebreide toelichting:

 • Een uitnodigingsbrief. Deze bevat persoonlijke gegevens en de bestemming, het referentienummer en de voucher  van de uitnodigende partij. In het Unified Federal Register zijn de Russische touroperators opgenomen die deze uitnodiging uit mogen geven. Indien gewenst kunnen wij deze uitnodigingsbrief voor u verzorgen. U geeft aan op het aanvraagformulier of u hiervan gebruik wilt maken.
 • Uw (internationale) paspoort, dat 2 tegenover elkaar liggende blanco pagina’s dient te bevatten en dat nog een geldigheid heeft van 9 maanden vanaf de datum dat de geldigheid van het visum verloopt.
 • Het visumformulier moet volledig ingevuld en afgedrukt en ondertekend zijn.
 • Een pasfoto. De foto die u inlevert moet aan de volgende eisen voldoen:
  • Dient een kleurenfoto te zijn met een formaat van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond
  • Moet een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht hebben zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (in sommige gevallen is een hoofddeksel toegestaan!)
  • De foto moet op uw aanvraagformulier geplakt worden.
  • De foto dient op echt fotopapier te zijn afgedrukt.
  • De foto dient aan dezelfde eisen te voldoen als een officiële Nederlandse paspoortfoto dient te voldoen.
 • U dient bij een reis naar de Russische Federatie over een zogenaamde Rusland verklaring van uw zorgverzekeraar te beschikken die geldig is in de gehele Russische Federatie.

Uitzicht Moskou Rusland

Wat is een Rusland verklaring van uw verzekering?

Bij het aanvragen van een visum voor Rusland dient u aan te tonen dat u verzekerd bent voor ziektekosten tijdens uw gehele verblijf met een zogenaamde Rusland verklaring. Een dekking voor enkel spoedeisende hulp in het buitenland is niet voldoende, u heeft een aanvullende verzekering met dekking voor medische kosten nodig.

De verzekeringsverklaring moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De verklaring is in het Engels geschreven.
 • De in- en uitreisdata worden vermeld.
 • Er wordt duidelijk vermeld dat de dekking in Rusland geldt (of wereldwijd).
 • De verklaring is voorzien van een handtekening van de verzekeraar en de datum van ondertekening.
 • De verklaring staat op naam van de reiziger (niet op bedrijfsnaam).