eTA Canada en DNA-databanken

eTA Canada en DNA-databanken

Canada maakte een paar jaar geleden bekend dat het meer informatie gaat verzamelen van migranten en asielzoekers. Sinds begin 2017 zijn er namelijk al meer dan 30.000 migranten Canada binnen gereisd, veelal mensen die vanuit de Verenigde Staten de grens overstaken. Waar deze mensen precies vandaan komen is lang niet altijd duidelijk en daarom is het soms niet mogelijk deze migranten terug te sturen naar het land van herkomst.

De regels voor de verschillende visa zijn daarom aangescherpt. Zo is het nodig om vingerafdrukken af te staan als u een tijdelijk visum wilt aanvragen. Hetzelfde geldt voor reizigers uit het buitenland die een werkvisum of een studievisum willen aanvragen.

Voor het aanvragen van een eTA Canada hoeft men voorlopig geen DNA-gegevens zoals vingerafdrukken of andere biometrische gegevens af te staan. Voor reizigers die voor vakantiedoeleinden of zaken naar Canada gaan verandert er dus niets.

Meer over de DNA-databanken

Het CBSA (Canada Border Services Agency) is het federaal agentschap dat verantwoordelijk is voor het bewaken van de grenzen, de handhaving van immigratie en voor de douanediensten in Canada. Het CBSA maakt gebruik van (commerciële) databases met daarin informatie over DNA van personen. Doel hiervan is te kunnen achterhalen waar een immigrant of reiziger vandaan komt. Dit gebeurt alleen als op geen enkele andere manier is te achterhalen waar een immigrant vandaan komt. Hoe vaak dit gebeurt is niet bekend. Daarbij is het zo dat er toestemming van de immigrant nodig is voor het delen van gegevens in online databases. Genetische informatie wordt altijd vrijwillig afgestaan. Nogmaals, voor de aanvraag van een eTA Canada is het niet nodig DNA-gegevens af te staan.

Waarom DNA-databanken?

Inmiddels schijnt het CBSA al te beschikken over de DNA-gegevens van miljoenen mensen. Soms is het noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over de herkomst van een bepaalde immigrant. Dit kan met DNA-gegevens. Een voorbeeld: een migrant was opgepakt aan de Canadese grens met een vals paspoort. De man weigerde zijn werkelijke herkomst openbaar te maken en wilde ook niet meewerken aan een DNA-test. Hij kwam in de gevangenis terecht.

Na enkele jaren besloot hij toch mee te werken en gaf aan te beschikken over een Frans paspoort. Ook dit paspoort bleek echter nep. Vervolgens beweerde hij uit Guinee te komen maar na onderzoek bleek dat ook zijn geboortebewijs vals was. Na raadpleging van zijn Facebookaccount bleek dat de man voornamelijk vrienden had in Gambia. Er werd verondersteld dat de reiziger zelf ook uit Gambia kwam en er werd verzocht DNA af te staan om dit te bewijzen. Hoe dit precies is afgelopen is nog niet bekend. Met dergelijke zoektochten zijn natuurlijk veel kosten gemoeid. De Canadese regering wil dit soort praktijken zoveel mogelijk proberen te voorkomen door al in een vroeger stadium het afgeven van DNA-gegevens verplicht te stellen.

Databanken computer

Een eTA Canada aanvragen

Het aanvragen van een eTA Canada kan geheel online. Het invullen van een aanvraagformulier volstaat. De kosten van het eTA bedragen (vanaf) €19,95 per persoon. U ontvangt het eTA per e-mail, doorgaans nog dezelfde dag. Het eTA Canada is alleen verplicht als u per vliegtuig reist. Komt u via land Canada binnen dan heeft u geen eTA nodig. De douane ter plaatse beslist dan of u het land binnen mag en zo ja, hoelang. Invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig en geheel in het Nederlands. U dient enkele vragen te beantwoorden over uw adresgegevens, paspoortgegevens en over uw werk. Tenslotte beantwoordt u enkele algemene vragen, onder meer of u gezondheidsproblemen heeft, ooit een misdaad heeft begaan of u eerder de toegang tot Canada is geweigerd. De aanvraag voor het eTA Canada staat open voor zowel Nederlandse als Belgische paspoorthouders.

Geldigheid eTA Canada

Indien uw aanvraag voor het eTA is goedgekeurd, dan is deze 5 jaar geldig. Bedenk wel dat de geldigheid van het eTA vervalt op het moment dat uw paspoort verloopt. Vraag indien nodig dan ook eerst een nieuw paspoort aan voordat u het eTA aanvraagt. Uw paspoort moet minimaal nog 1 dag geldig zijn op het moment dat u Canada weer verlaat.

U mag met het eTA Canada maximaal 6 maanden aaneengesloten in het land verblijven. Ook dient u bij binnenkomst van het land in het bezit te zijn van een vlucht naar een volgende bestemming of van een retourticket.

U stapt alleen over in Canada

Gaat u alleen naar Canada op doorreis naar een andere bestemming? Of u een eTA Canada nodig heeft hangt dan af van verschillende factoren: hoelang uw tussenstop duurt en of hoe u reist. In de meeste gevallen is een eTA verplicht. Alleen als u per trein, bus, boot of schip naar Canada reist, op weg naar een andere bestemming, dan heeft u geen eTA nodig.

Reist u per vliegtuig naar Canada met als doel door te reizen naar een andere bestemming dan heeft u wel een eTA Canada nodig. Mocht u niet in aanmerking komen voor een eTA, dan kunt u een Transit visa aanschaffen. In dat geval mag de overstap niet langer duren dan 48 uur. Lees alles informatie over overstappen in Canada op onze speciale pagina over dit onderwerp.

Denk er aan dat uw eTA Canada al voor vertrek op de luchthaven wordt gecontroleerd. Als u geen geldige eTA heeft, dan mag u niet mee.