De Geldigheid

De geldigheid van het e-Visitor visum

In onze vorige hoofdstukken hebben wij u erop gewezen dat als u via onze website een visum voor Australië aanvraagt, u een e- Visitor visum aanvraagt. Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor het e-Visitor visum dan moet u een ETA Australië (Electronic Travel Authority) aanvragen via het Global Service Centre. 

Een E-visitor voor Australië heeft een geldigheidsduur en een maximale verblijfsduur per reis.

Geldigheid

De totale geldigheidsduur van dit visum is één jaar. Het is een multiple entry visum, wat inhoudt dat u met één visum kunt u gedurende 12 maanden een onbeperkt aantal malen naar Australië kunt reizen. Uw visumen dient geldig te zijn vanaf de aankomst tot en met het vertrek uit Australië. Onderstaand een aantal situaties waarbij de geldigheid eerder verloopt dan deze 12 maanden:

  • Mocht uw paspoort verlopen binnen de geldigheidstermijn van 1 jaar van het e- Visitor visum dan verloopt ook de geldigheid van het e- Visitor visum aangezien uw paspoortnummer en e- Visitor visum met elkaar verbonden zijn waarbij luchtvaartmaatschappij en Australische douane automatisch geïnformeerd worden. U kunt het e- Visitor visum niet meer gebruiken voor een nieuwe reis naar Australië. U dient zowel een nieuw paspoort aan te vragen als een nieuw e- Visitor visum. Mocht u reeds in Australië zijn en de geldigheid verloopt, dan kunt u uw verblijf tot maximaal 3 maanden afmaken: de geldigheidstermijn is gekoppeld aan uw aankomstdatum!

  • Een e- Visitor visum aangevraagd met een paspoort dat verloopt tijdens uw reis is ongeldig. U kunt niet naar Australië reizen en u dient zowel een nieuw paspoort aan te vragen als een nieuw e- Visitor visum.

  • Wij adviseren u bij gebruik van een oude e- Visitor visum die nog geldig is deze goed te controleren. Foutjes zijn snel gemaakt en de gevolgen kunnen groot zijn. Een mooi artikel in het Algemeen Dagblad geeft de gevolgen mooi weer. Controleer of u nog steeds aan alle voorwaarden voldoet.

  • Indien er grote veranderingen zijn in uw gezondheid zoals het hebben van tuberculose of het ontbreken van een geldige zorgverzekering.

  • Indien u betaald wordt door een Australische organisatie of dat u goederen of diensten verkoopt aan Australische ingezetenen.

  • U bent veroordeeld voor meer dan 12 maanden celstraf of u heeft openstaande schulden bij de Australische overheid

De verblijfsduur van het e-Visitor visum:

Zoals we gezien hebben is de geldigheidsduur van het e-Visitor visum 1 jaar. Echter de verblijfsduur in Australië is maximaal 3 maanden: elk verblijf mag maximaal 3 maanden duren daarna dient u het land te verlaten: minimaal voor 1 dag. Wilt u daarna terugkeren naar Australië binnen de geldigheidsduur van een jaar dan is dit mogelijk ( Multi entry ) maar ook dan geldt de 3 maanden regel weer.

Tips

  • Een visum verlengen kan niet
  • Bij aanvraag nieuw e- Visitor visum mag u niet in Australië zijn
  • Bent u in Australië : neemt contact op met de immigratiedienst voor een nieuw visum
  • Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op

Visum Australië