verklaring werkvisum australie

Verklaring Working Holiday Visa - werkvisum Australië

Door "Ja" te antwoorden op het aanvraagformulier gaat u akkoord met alle punten in onderstaande verklaring. Lees deze zorgvuldig door.

Ik verklaar dat:

De informatie in deze visumaanvraag volledig, correct en actueel is.

Ik begrijp dat als er frauduleuze documenten of onjuiste of misleidende informatie is verstrekt in deze aanvraag, of als ik er niet in slaag mijn identiteit aan te tonen aan de minister, mijn aanvraag kan worden geweigerd en dat ik, en elk lid van mijn gezin, mogelijk niet meer in aanmerking komen voor een visum voor een bepaalde periode.

Ik begrijp dat als er documenten frauduleus worden bevonden, of als er informatie incorrect blijkt na het toekennen van het visum, het visum vervolgens kan worden geannuleerd.

Ik de informatie die me aan het begin van de aanvraag is verstrekt heb begrepen, ik me bewust ben van de voorwaarden die van toepassing zijn op het visum en dat ik verplicht ben me hieraan te houden.

Ik begrijp dat het visum dat ik aanvraag me geen toestemming geeft om langer dan 6 maanden voor één werkgever in Australië te werken.

Ik begrijp dat het visum dat ik aanvraag me geen toestemming geeft om een studie of training van meer dan 4 maanden te volgen.

Ik over voldoende financiële middelen beschik ten tijde van aanvragen van het WHVA voor mijn verblijf in Australië en voor het bekostigen van de overtocht naar mijn overzeese bestemming bij vertrek uit Australië.

Elk dienstverband incidenteel is tijdens mijn vakantie in Australië en het doel van werken is om de financiële middelen voor mijn vakantie aan te vullen.

Ik voor de eerste keer een Working Holiday visum aanvraag en dat ik niet eerder naar Australië ben gereisd met een Working Holiday visa (met een paspoort van welk land dan ook).

Ik de Australische waarden, zoals genoemd aan het begin van mijn aanvraag, zal respecteren tijdens mijn verblijf in Australië en dat ik me aan de Australische wetten zal houden.

Ik zelf verantwoordelijk ben dat het visum ruim voordat ik 31 jaar wordt heb aangevaagd. E-visums.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het niet- of niet tijdig leveren van het Working Holiday Visum.

E-visums.nl kan geen invloed uitoefenen op de snelheid waarmee een visum wordt geleverd.

E-visums.nl kan geen invloed uitoefenen op een beslissing gemaakt door de Australische overheid.

Als een aanvraag eenmaal is verwerkt door de Australische overheid is er geen mogelijkheid tot annuleren van mijn aanvraag. ( of een retour betaling)

Als het visum wordt goedgekeurd, ik de Australische overheid op de hoogte zal stellen van elke verandering in mijn omstandigheden.

Ik begrijp dat de afdeling mijn persoonlijke informatie (inclusief biometrische informatie and andere gevoelige informatie) kan verzamelen, gebruiken en openbaren zoals beschreven in de Privacy Notice (Formulier 1442i).

Visum Australië