Geldigheid visum voor India

Geldigheid van uw visum India

De geldigheid van uw visum India dient u goed te controleren nadat deze is uitgegeven.
Wij adviseren na te gaan of uw persoons- en paspoortgegevens correct op het visum staan. Is dat niet het geval, dan raden wij aan direct een nieuw visum aan te vragen. De toegang tot India zal u worden ontzegd als er geen correct visum is uitgegeven.

Vaak wordt uw visum gecontroleerd voordat u op het vliegtuig stapt. Het kan gebeuren dat u toch op de vlucht wordt toegelaten met een ongeldig visum. U zal dan bij de douane in India worden tegengehouden en u zal dan zelf een vlucht naar huis moeten nemen.

Geldigheid van uw visum overschreiden

Blijft u langer in India dan dat uw visum geldig is dan kan dit grote gevolgen hebben, zo is het mogelijk dat u voor altijd de toegang tot India wordt ontzegd. Het is zaak om nooit langer dan de geldigheid van uw visum in India te verblijven.

Aanvragen visum India

Uw visum India vragen wij ongeveer anderhalve maand voor uw aankomstdatum aan bij de Indiaanse overheid. U kan via het aanvraagformulier wel een datum invoeren die verder in de toekomst ligt en de aanvraag afronden. Nadat wij uw aanvraag hebben ingediend dan weten wij binnen 4 werkdagen of uw visumaanvraag is goedgekeurd. Het kan zijn de de overheid van India nog om extra gegevens vraagt, deze dienen wij dan nog extra aan u te vragen en te overhandigen aan India. Wij kunnen nooit een toezegging doen of een visum voor India wordt goedgekeurd. Indien reizigers zich niet aan de Indiaanse regels heeft gehouden of dat er al eens een visum is afgewezen om geronde redenen dan kan een afwijzing van het visum en gevolg zijn. De immigratiedienst zal nooit zonder een gegronde reden een visumaanvraag afwijzen.

Geldigheid per visum

eTourist Visa (toeristenvisum - 30 dagen)

  • Het toeristenvisum voor India is 30 dagen geldig vanaf de datum van afgifte van het visum. U kunt binnen deze 30 dagen twee maal naar India afreizen, zolang uw maximale verblijfsduur in totaal 30 dagen is (ook wel een 'double entry' visum).

eTourist Visa (toeristenvisum - 365 dagen)

  • Het toeristenvisum voor India is 365 dagen geldig. U mag binnen deze periode meerdere malen naar India afreizen (zogeheten “multiple entry” visum).. U mag per bezoek maximaal een 90 dagen verblijven in India.

eBusiness Visa (zakenvisum)

  • Het zakenvisum voor India is 365 dagen geldig. Binnen deze 365 dagen mag u meerdere keren naar India afreizen (multipe entry visum). U mag per reis maximaal 180 dagen verblijven in India. 
  • U bent verplicht om een visitekaartje (businesscard) aan ons te verstrekken. Deze dient u als .PDF bestand te uploaden en mag niet groter dan 300kb zijn.
  • India wil weten voor welk bedrijf u naar India gaat en welk bedrijf u daar gaat bezoeken. U dient van beide bedrijven de naam, adres, telefoonnummer en website door te geven.
  • LET OP: Het visum kunt u niet gebruiken voor journalistieke doeleinden of het bezoeken van een congres.

eConference Visa (conferentievisum)

  • Het conferentievisum voor India is 30 dagen geldig vanaf de datum van afgifte van uw e-visum. U mag met dit visum slechts 1 maal naar India afreizen (ook wel een single entry visum genoemd).
  • U bent verplicht om een uitnodigingsbrief van de organisator van het evenement en een toestemmingsbrief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken toe te voegen aan uw aanvraag.
  • India wil weten welke conferentie u bezoekt en wie de organisator is van het evenement;
  • BELANGRIJK: U mag het visum niet gebruiken voor het verrichten van betaald werk of het volgen van een studie.

Meditatie India

Aankomstdatum visum India

U vult op het aanvraagformulier in wanneer u denkt aan te komen in India. Op het visum wat u van ons ontvangt staan de data aangegeven waarbinnen u in India mag arriveren. Het visum is geldig vanaf het moment dat het wordt uitgegeven door de Indiase overheid. 

Nadat het visum is uitgegeven kunnen wij de data die erop staan niet meer wijzigen. U moet binnen deze data naar India reizen zodat u gebruik kan maken van het visum. Gaat u reizen buiten de geldigheid van het visum dan zal u India niet binnen mogen. U zal dan worden geweigerd en op eigen kosten een vlucht naar huis moeten nemen. Valt uw aankomstdatum onverhoopt toch buiten de geldigheid van het visum dan zal u een nieuwe visumaanvraag moeten indienen. Doet u dit voor de derde maal (of meer) dan zal uw visumaanvraag worden afgewezen. U kan dan enkel in aanmerking komen voor een regulier visum voor India.

Geldigheid visum komt te vervallen

Er zijn een aantal redenen waarop uw geldigheid van het visum India kan komen te vervallen.

Wijzigen situatie

U dient zich aan de voorwaarden van het visum India te houden, wijkt u hiervan dan vervalt de geldigheid van het visum India. Wijzigen er zaken tussen het moment van de visumafgifte en de door u ingevoerde gegevens op het visum India bekijk dan goed of dit geen problemen geeft voor de geldigheid.

Brengt u tijdens uw reis naar India bezoek aan een ander land, zoals Pakistan? Op het visum aanvraagformulier stellen wij u de vraag of u ooit in een van de volgende landen bent geweest: “Afghanistan, Bhutan, Pakistan, Malediven, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal.”
Als u bij uw visumaanvraag “NEE” heeft ingevoerd bij deze vraag en u gaat in de tussentijd toch naar een van deze landen dan zal uw visum voor India niet meer geldig zijn. U krijgt namelijk een stempel van dit land in uw paspoort. Bij uw bezoek aan India is de vraag of u ooit in een van deze landen bent geweest (welke met NEE was beantwoord) niet meer correct.

Geldigheid paspoort

Wij ontvangen vaak de vraag wat men moeten doen als het paspoort is verloren of gestolen en men al een goedgekeurd visum heeft voor India. U kan op het visum zien dat de gegevens van uw (verloren) paspoort staan vermeld. Een visum is aangevraagd met deze gegevens. Houdt u er rekening mee dat als u uw paspoort verliest dat er ook een nieuw visum gekocht dient te worden. U kan een nieuw visum voor India aanvragen via het aanvraagformulier. U krijgt van ons altijd een korting als u vanwege een fout een nieuw visum moet aanvragen.

Goed gedrag vertonen als u te gast bent in India

Tijdens uw bezoek aan India is het verstandig dat u zich aan alle regels houdt die het land rijk is. Respecteer de bevolking, wees beleefd en zorg ervoor dat u geen overtredingen begaat die in strijd met de wet zijn. India is geen Nederland, het is verstandig u wat in te lezen over het land zelf. U kan op onze pagina reisinformatie over India lezen hoe India werkt. Het overtreden van de wet zal voor gevolgen hebben dat uw visum India niet meer te gebruiken is en en toekomstige aanvragen zullen worden afgewezen. Dit zal niet enkel problemen geven voor toekomstige visum India aanvragen maar ook als u naar een ander land wilt gaan waar een visum voor nodig is. Er wordt bijna altijd gevraagd of u een strafblad heeft, is dat het geval dan zal ook voor andere landen een visumaanvraag hierop kunnen worden afgewezen.