Aanvraagformulier visum India

Toelichting e-visum aanvraagformulier voor India

Gaat u naar India dan dient u in het bezit van een visum te zijn, anders mag u het land niet betreden. Dit e-visum kunt u online bestellen door het invullen van het aanvraagformulier.

Na toekenning kunt u het visum downloaden en uitprinten. Voeg het uitgeprinte e-visum bij uw andere reisbescheiden. Ondanks het feit dat uw paspoortnummer gekoppeld is aan het e-visum adviseren wij u met klem deze uitgeprinte versie van het visum mee te nemen.

De voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg ervoor dat u, voordat u met invullen begint, de onderstaande vragen hebt beantwoord en de gevraagde gegevens bij de hand heeft:

 • Voldoet u aan alle voorwaarden? M.a.w. komt u in aanmerking voor een e- visum? Controleert u zorgvuldig de voorwaarden van het e-visum India.
 • Valt de reisduur binnen de geldigheidsduur van het e-visum? Ook hier geldt: lees zorgvuldig de geldigheidsvoorwaarden door.
 • De immigratiedienst van India vraagt in het formulier naar de volgende gegevens:
  • Uw contactgegevens.
  • Uw persoonsgegevens.
  • Informatie over uw ouders.
  • Informatie over uw werkgever.
  • Informatie over uw eventuele onderwijsinstelling.
  • Werkt of studeert u niet meer, dan dient u de gegevens van uw voormalige werkgever (of studie) in te vullen.
  • Heeft u nooit gewerkt of gestudeerd, vul dan de gegevens in van de werkgever van uw vader.
 • Last but not least: zorg voor een goedgelijkende pasfoto en een paspoortscan. Maakt u een zakelijke reis, dan dient u ook uw visitekaartje bij te voegen. Gaat u voor een seminar of conferentie naar India, dan dient u een uitnodingsbrief voor het evenement en goedkeuringsbrief aan uw aanvraag toe te voegen.

Controleer uw de gegevens die u invult altijd goed. Wanneer deze niet overeenkomen met de gegevens in uw paspoort is uw visum niet geldig.

Aanvraagformulier visum India

Het invullen

De aanvraag begint met het invullen van de contactgegevens en de vragen die gesteld worden omtrent de reis. Wanneer u een visum voor meerdere personen aanvraagt dienen deze vragen slechts eenmaal ingevuld te worden.

Bij het adres vult u het adres van de aanvrager in. Er wordt gevraagd naar de aankomst- en vertrekdatum, uw e- mailadres en telefoonnummer en uw adres. Ook wordt er gevraagd naar uw reisdoel: heeft uw reis een zakelijke of toeristische achtergrond of bezoekt u een conferentie, wat is de aankomst- en vertrekplaats en welke plaatsten denkt u te bezoeken. Specifiek wordt er gevraagd naar uw eerste verblijfplaats in India. De Indiase overheid wenst dat u een noodcontact heeft in het thuisland. De gegevens zoals naam, adres woonplaats en telefoonnummer dient u te overleggen.

In het tweede gedeelte dient u een aantal vragen te beantwoorden over uzelf: de reiziger. Bij een aanvraag voor meerdere personen dienen deze vragen voor alle deelnemers apart te worden ingevuld.

Veel vragen kunnen worden overgenomen uit uw paspoort: uw nationaliteit (ook uw eventuele tweede nationaliteit), het paspoortnummer, uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en de datum van afgifte van uw paspoort. De vragen die u niet uit uw paspoort kunt halen betreffen uw opleidingsniveau, uw religie, uw uiterlijke kenmerken (o.a. uw tatoeages en/of uw littekens), informatie omtrent uw partner en uw ouders (ook als deze zijn overleden). U dient hier ook een scan van een recente pasfoto en van de informatiepagina van uw paspoort te uploaden. Zorg ervoor dat de aangeleverde documenten goed leesbaar zijn. Uw pasfoto moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De foto is in kleur. 
 • U kijkt recht in de lens. 
 • De achtergrond dient licht en egaal te zijn.

In het derde gedeelte dient u gegevens aan te leveren omtrent uw werkgever. Er zitten vragen bij die de wenkbrauwen doen fronsen, echter de Indiase overheid wenst deze informatie te ontvangen.

Gevraagd wordt naar uw dienstbetrekking en naar de gegevens van uw werkgever. Werkt u niet maar studeert u, dan dient u de gegevens van uw onderwijsinstelling op te geven. Heeft u geen baan, dan vult u uw voormalige werkgever in en als u helemaal nooit gewerkt heeft dan vult u de werkgever van uw vader in. Zelfs als uw vader is overleden.

In het vierde gedeelte komen er vragen aan de orde die te maken hebben met het eventuele veiligheidsrisico dat u mogelijk voor India vormt. Er wordt gevraagd welke landen u bezocht heeft in de afgelopen tien jaar en of u een strafblad heeft . Ook de vraag of een ander land u de toegang geweigerd heeft en of u India al eens eerder bezocht heeft. De gegevens van die reis dient u te overleggen.

De vijfde en laatste stap in de aanvraag begint nadat u op de knop ‘Aanvraag controleren’ heeft geklikt. In het scherm dat volgt staan alle antwoorden nogmaals op rij en kunt u alles goed doornemen en controleren op fouten. Klopt alles, ga dan over tot betaling.

Wij controleren uw visumaanvraag handmatig op de meest voorkomende fouten. Als uw aanvraag compleet is, dienen wij deze in bij de Indiase overheid. U ontvangt uw visum daarna binnen 4 werkdagen per e-mail.