Vaccinaties & inentingen India

De vaccinaties voor India

Voordat u met lezen begint, wijzen wij u erop dat de onderstaande informatie indicatief is: wij lichten slechts een tipje van de sluier. Wij adviseren u om altijd een afspraak te maken bij een medisch specialist of instituut voor vaccinatie voorlichting.

Tijdens uw vakantie- of zakenreis bestaat de kans dat u een infectieziekte oploopt. Indien u zich laat vaccineren tegen onderstaande infectieziekten, is er een sterk verminderd risico ziek te worden.
Om u een indruk te geven van het aantal zeer ernstige infectieziekten, volgt hier een kleine opsomming waarbij wij benadrukken dat het geen compleet overzicht betreft:

 • Bilharzia
  • Bilharzia is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een zoetwaterworm.
 • Buiktyfus
  • Buiktyfus is een bacteriële infectieziekte dat door besmet voedsel of water wordt overgebracht.
 • cholera
  • cholera wordt veroorzaakt door met Vibrio cholerae besmet water of voedsel.
 • Dengue
  • Dengue wordt overgedragen door muggen
 • Difterie
  • Difterie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Corynebacterium diphteriae en wordt overgedragen via hoesten en direct contact met een besmette wond.
 • Tetanus
  • Tetanus wordt veroorzaakt door de Clostridium tetani die in straatvuil voorkomt en via wondjes een infectie kan veroorzaken.
 • Polio
  • Polio (kinderverlamming ) wordt veroorzaakt door de poliomyelitis acuta anterior. Het virus is zeer besmettelijk en verspreidt zich via ontlasting en vooral door slechte hygiënische omstandigheden.
 • Gele koorts
  • Gele koorts wordt door muskieten overgebracht en kan dodelijk zijn.
 • Hepatitis A
  • Hepatitis A is een virusinfectie van de lever en wordt veroorzaakt door slechte hygiëne- en sanitaire. Zelfs besmet zwemwater, ook zeewater, kan hepatitis A overbrengen.
 • Hepatitis B
  • Hepatitis B is een ernstige en zeer besmettelijk infectie van de lever en wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus. Het hepatitis B virus wordt (vooral) overgedragen via besmet bloed en bloedproducten maar ook door (wisselend) seksueel contact.
 • Legionella
  • Legionella is een longontsteking die door bacteriën wordt veroorzaakt. Vooral in (leiding) water met temperaturen tussen de 25 en 55 graden Celsius gedijen deze bacteriën goed. Legionella wordt overgebracht door de inademing van waterdeeltjes met deze bacterie.
 • Malaria
  • Malaria is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een steek van een besmette mug of muskiet. De malariaparasiet komt via het bloed in de lever terecht en vermenigvuldigt zich daar.
 • Rabiës
  • Rabiës is een virusinfectie van de hersenen, die altijd dodelijk afloopt. Het virus wordt verspreid via het speeksel van besmette zoogdieren.
 • Reizigersdiarree
  • Reizigersdiarree is vaak een gevolg van besmet voedsel of drinken.
 • SARS
  • SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrom. Dit betekent letterlijk: een ernstige acute luchtwegziekte. Het is nog een relatief onbekende ziekte die begint met dezelfde symptomen als de griep; koorts en spierpijn.
 • MERS
  • Het Middle East respiratory syndrome (MERS) is een recent geïdentificeerde virusinfectie veroorzaakt door het Middle East respiratory syndrome coronavirus.

Vaccinatie India Azië

De kosten van een vaccinatie

Bij ons onderzoek naar de kosten van een vaccinatie bleek al snel dat er een aantal aanbieders opereren op de Nederlandse markt en dat de prijzen onderling verschillen. Een eenduidige prijs noemen is niet mogelijk. Hoewel er prijsverschillen zijn, zijn deze niet spectaculair. 
De websites die wij bezochten, hanteerden allemaal een overzichtelijke tarievenlijst waardoor u gemakkelijk kunt prijsvergelijken.

De kostprijs van een vaccinatie is opgebouwd uit onderstaande elementen:

 • Consultkosten. Deze kosten betaalt u per persoon voor de tijd die een arts voor u heeft gereserveerd. Hierbij geeft de arts advies over de vaccinatie, advies over welke vaccinatie u moet nemen ( gebaseerd op uw medische achtergrond), voorlichting over het voorkomen en behandelen van ziekten zoals dengue, geven van informatiemateriaal, het toedienen van de vaccinaties. Er zijn meerdere consulten die onderling van prijs verschillen. Zo kennen we:
  • Het herhaalconsult voor de vervolgvaccinaties.
  • Het langverblijfconsult: u blijft langer dan 2 a 3 maanden weg waardoor de risico’s groter worden.
  • De avond- en weekendconsulten waarvoor een toeslag geldt.
 • Vaccinkosten. Een vaccin ontwikkelen brengt grote kosten met zich mee en zijn daarom niet goedkoop. U betaalt alleen de vaccins die u tijdens het consult krijgt. De websites die wij bezochten, hanteerden allemaal een overzichtelijke tarievenlijst waardoor u gemakkelijk kunt prijsvergelijken.
 • Vaccinatieboekje. Het vaccinatieboekje is het ‘Internationale bewijs van inenting’. Sommige landen willen bij binnenkomst van het land dat boekje zien om zeker te weten dat u bepaalde vaccinaties heeft gehad. Ook bij het aanvragen van een visum kan dit boekje een rol spelen. Het geeft uw vaccinatiestatus weer. Eén aanbieder verstrekt een gratis digitaal vaccinatieboekje.
 • Recepten. Er worden kosten in rekening gebracht voor het verstrekken van een recept. Bij de apotheek betaalt u uw medicijnen.
 • Kosten bijproducten. U kunt verschillende bijproducten kopen bij de diverse aanbieders. U moet dan denken aan antimuggenlotion, klamboes, diareeremmers. Uw verzekeraar vergoedt deze kosten vaak niet.

Vergoedingen zorgverzekeraar

Het is voor u als consument belangrijk te weten dat veel zorgverzekeraars uw kosten van vaccinaties en consult vergoeden.
Ook hier geldt dat de ene verzekeraar de ander niet is en dat de diverse polissen erg van elkaar kunnen verschillen. Ook kan het zijn dat een aanbieder van vaccinaties aparte afspraken heeft gemaakt met een zorgverzekeraar om maar te zwijgen van de diverse groepsaanbiedingen die je zowel bij de zorgverzekeraars als bij de vaccinatie aanbieders tegenkomt.
Ons advies: kijk uw eigen polis erop na. Er is geen eenduidigheid en de vergoedingen zijn afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De diverse websites die wij bezocht hebben, besteden ruime aandacht aan deze vergoedingen bij de diverse zorgverzekeraars.

Vaccinaties voor India

Het op het Indisch Subcontinent gelegen India is voor het grootste deel een schiereiland dat in het westen en zuiden grenst aan de Indische Oceaan en in het oosten aan de Golf van Bengalen. In het noorden grenst het aan Pakistan en China, Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh.
Bij het raadplegen van diverse websites van aanbieders van vaccinatie voor o.a. India kwamen we de volgende onderverdeling van een ‘India vaccinatie advies’ tegen:

 • Verplichte vaccinatie:
  • geen
 • Aanbevolen vaccinatie:
  • Buiktyfus, DTP, Hepatitis A, Mazelen, Rabiës
 • Optionele vaccinatie:
  • Encefalitis, Gele koorts, Hepatitis B

De verplichte vaccinatie

Zoals u ziet wordt er geen enkele vaccinatie verplicht. Echter voor de Gele koorts maakt de Indiase overheid een uitzondering. Komt u uit een hoogrisicoland voor de Gele koorts of bent u daar doorheen gereisd en was dat 7 dagen voor aankomst in India, dan is deze vaccinatie wel verplicht. Het wel of niet nemen van deze vaccinatieprik is een persoonsgebonden advies en heeft te maken met uw reisroute en tussenlandingen. De Indiase overheid vraagt als bewijs van vaccinatie om uw vaccinatieboekje.
Indien u niet in landen bent geweest waar de gele koorts voorkomt dan is vaccinatie niet verplicht want gele koorts komt eigenlijk niet voor in India.

De hoogrisicolanden met Gele koorts in Afrika en Zuid-Amerika

Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea- Bissau, Guinee, Ivoorkust,Kenia, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Oeganda, Rwanda, Sao Tomé and Principe, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Tanzania, Togo, Tsjaad, Zambia.

Zuid- Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Frans Guyana, Gyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad en Tobago, Venuzuela.

De aanbevolen vaccinatie voor India

Bij de websites die wij bezochten werd bovenstaande verdeling van vaccinatie vaak gevolgd. Echter, geheel eenduidig in hun informatie waren de sites niet. Bij de één werd een vaccinatie aanbevolen bij een ander werd deze ingedeeld bij de optionele vaccinaties. Ook hier geldt dat veel afhangt van persoonlijke factoren. Vragen als: is men hier al eens voor ingeënt? welke reisroute volgt u? hoe lang blijft u op deze bestemming? bepalen welke vaccinaties u moet nemen. Wel is er een grote mate van overeenstemming.

Last but not least

Samen met uw arts stelt u een vaccinatieschema op dat precies aansluit op uw vakantie- en/of zakenreis naar India. Het gehele tijdschema met de daaraan gekoppelde vaccinaties wordt met u doorgelopen.
Bekijk de diverse websites op uw gemak. De sites zijn zeer overzichtelijk en duidelijk in hun informatieverstrekking. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.