Reisadvies Turkije

Reisadvies Turkije

Belangrijk (laatste update 16 oktober 2019)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Turkije aangepast.

Het wordt sterk afgeraden te reizen naar het grensgebied tussen Turkije en Syrië. De situatie aan de grens is uiterst gevaarlijk, doordat er militaire acties plaatsvinden. Bij deze acties wordt geweld gebruikt. Dit deel van Turkije heeft dan ook de kleur ‘rood’ gekregen. Ditzelfde geldt voor de grens tussen Turkije en Irak. Een deel van het oosten van Turkije is de veiligheidssituatie bestempeld met de kleur oranje (alleen noodzakelijk reizen). De rest van Turkije heeft de kleur geel. In de rest van het land gelden veiligheidsrisico’s.

 • Bij verdenking van betrokkenheid bij organisaties die de Turkse overheid als terroristisch ziet, kan uw telefoon, laptop of tablet worden onderzocht.  Houd er rekening mee dat de Turkse overheid u kan vervolgen voor door u geplaatse berichten op internet en social media.
 • De Turkse autoriteiten kunnen in verband met het dreigend terrorisme zichtbare én onzichtbare veiligheidsmaatregelen nemen bij onder meer openbare gebouwen, grote evenementen en publieke bijeenkomsten. Ook op vliegvelden, bij grensovergangen en verkeersknooppunten kunnen verscherpte controles plaatsvinden. Er kunnen ook extra identiteitscontroles worden doorgevoerd. Blijf alert en volg de instructies van de lokale autoriteiten op. Zorg ervoor dat u altijd een geldig reisdocument en geldige identiteitspapieren bij u heeft.
 • Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid als u besluit naar Turkije te reizen.

Het doel van dit reisadvies is u te informeren over de veiligheid in Turkije en daarnaast vindt u algemene en praktische tips. Lees het gehele reisadvies over de volgende onderwerpen:

 • Verkeersveiligheid
 • Onveilige gebieden
 • Criminaliteit
 • Terrorisme
 • Lokale wetten, regels en gebruiken
 • Bereikbaarheid en noodsituaties
 • Gezondheid
 • Natuurgeweld
 • Reisdocumenten en visa

Vlag Turkije

Verkeersveiligheid

Aan reizen naar Turkije zijn veiligheidsrisico's verbonden. U doet er verstandig aan in het verkeer zeer oplettend te zijn en in Zuidoost-Turkije niet na zonsondergang op de weg te rijden. In Turkije worden alle betrokkenen bij verkeersongelukken met dodelijke afloop in hechtenis genomen. Ook personen die niet schuldig zijn aan het ongeval.

Onveilige gebieden

In Turkije zijn meerdere onveilige gebieden en er geldt voor heel Turkije een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Dit komt vooral door de strijd tegen de organisaties Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Zie ook het kopje terrorisme. In Turkije dient u alert te zijn, vooral in de grote steden en op drukke plekken.

Reisadviezen onveilige gebieden:

 • Reis niet naar het grensgebied met Syrië in verband met de gewelddadige militaire activiteiten in dit gebied.
 • Reis niet naar het grensgebied met Irak, in verband met de gevaarlijke situatie aldaar.
 • Maak alleen als dit noodzakelijk is gebruik van de grensovergang bij Habur en rijd alleen op de hoofdweg van en naar de grensovergang.
 • In de meeste provincies in het zuidoosten van Turkije is het niet veilig. De PKK is ook in de provincies Elaziğ en Kars actief. Ook daar bestaat risico op onrust, aanslagen en vijandelijkheden.
 • In het zuidoosten van Turkije komen ook ontvoeringen voor.
 • De grens met Armenië is sinds 1993 gesloten als gevolg van de politieke spanningen tussen beide landen.

Reis alleen naar de volgende provincies als dat noodzakelijk is:

 • Batman;
 • Bingöl;
 • Bitlis;
 • Hakkari;
 • Hatay;
 • Muş;
 • Şirnak;
 • Siirt;
 • Tunceli;
 • Van.

Criminaliteit

De mate waarin criminaliteit voorkomt in Turkije is te vergelijken met die in andere landen in Zuid-Europa. In de grote steden en de toeristencentra komt meer criminaliteit voor en vooral in Istanbul lijkt de criminaliteit toe te nemen. Denk hierbij onder meer aan zakkenrollerij, fraude met credit cards en oplichting in het algemeen. Laat u niet onder druk zetten om iets te kopen want vaak blijken aankopen minder waard te zijn dan de prijs die men er voor heeft betaald.

Terrorisme

In het hele land geldt een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Oorzaak zijn de recente ontwikkelingen met de strijd tegen de organisaties PKK en IS. Sinds 2015 zijn er regelmatig terroristische aanslagen in Turkije waarbij inmiddels honderden doden en gewonden zijn gevallen. Enkele voorbeelden van aanslagen:

 • Nieuwjaarsnacht 2017; populaire nachtclub in Istanbul. 39 doden en tientallen gewonden, merendeels buitenlanders.
 • 19 december 2016; bus met militair personeel in Kayseri. 13 doden en 48 gewonden.
 • 10 december 2016: aanslag nabij het voetbal stadion bij Besiktas. 44 doden en gewonden.

U dient in heel Turkije voorzichtig te zijn, met name in grote steden en op drukke plaatsten. Extra oplettendheid is geboden bij overheidsgebouwen en bij politieke bijeenkomsten en demonstraties. Ook toeristen, toeristische attracties, uitgaansgelegenheden, winkelcentra, sportcentra, cultuurcentra, kerken en het openbaar vervoer kunnen het doelwit zijn van een aanslag.

Demonstraties

Er vinden met regelmaat demonstraties plaats. Deze vinden met name plaats in de grote steden. De autoriteiten treden hierbij hard op. Belangrijk is om deze demonstraties, grote mensenmassa’s en samenscholingen te vermijden. Houdt u hierbij goed het lokale nieuws in de gaten.

Lokale wetten, regels en gebruiken

Als u naar Turkije reist dan krijgt u te maken met andere wetten, regels en gebruiken. U dient zich aan de wetten en regels te houden van het land dat u bezoekt. Zorg dat u op de hoogte bent van algemeen geldende wetten en regels. Houd in het bijzonder rekening met het volgende

 • Het is in Turkije niet toegestaan de Turkse natie, het staatshoofd, de vlag of het volkslied te beledigen. Het beschadigen of vernietigen van Turkse bankbiljetten en munten geldt als een belediging waarvoor u strafrechtelijk kunt worden vervolgd.
 • De religieuze Gülen-beweging wordt als een terroristische organisatie aangemerkt. Personen en organisaties die aan de Gülen-beweging zijn verbonden, of ervan worden verdacht de organisatie te steunen, worden vervolgd.
 • Sinds 21 juli 2016 geldt in Turkije de noodtoestand en deze is nog steeds van kracht. In verband hiermee hebben de Turkse veiligheidsautoriteiten extra bevoegdheden om verdachten te volgen en staande te houden.
 • Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten kunnen bij het inreizen en tijdens hun verblijf in Turkije te maken krijgen met ondervraging en/of rechtsvervolging. Bij strafrechtelijke procedures kunnen verdachten in voorlopige hechtenis worden gehouden. Ook kan een (tijdelijk) uitreisverbod worden opgelegd, zonder dat hiervoor direct een opgaaf van redenen wordt gegeven. Ook andere maatregelen zijn mogelijk en het is niet altijd mogelijk (juridische) bijstand te krijgen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand van de ambassade of het consulaat-generaal.
 • Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten worden op Turks grondgebied behandeld als Turks burger. Een gevolg hiervan is dat de Nederlandse ambassade in geval van problemen (bijvoorbeeld bij een arrestatie) niet altijd door de Turkse autoriteiten wordt geïnformeerd. Ook is het mogelijk het de Nederlandse ambassade niet wordt toegestaan consulaire bijstand te verlenen.
 • Homoseksualiteit wordt in Turkije niet algemeen geaccepteerd. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich in het openbaar uit.
 • Het gebruik, bezit en de handel in verdovende middelen wordt in Turkije streng bestraft.
 • Het is strafbaar foto's van militaire objecten te maken.
 • Het is strafbaar om cultuurhistorische of archeologische spullen, bijvoorbeeld oude munten of stenen, mee uit Turkije te nemen. Let goed op wat u wel en niet mag meenemen.

Bereikbaarheid en noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u beter vindbaar bent. U ontvangt dan een e-mail als het reisadvies wijzigt of een sms indien zich een crisissituatie voordoet. Zorg dat u voortdurend op de hoogte bent van de ontwikkelingen. Via het reisadvies, maar ook via de media. U dient altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 155 (politie), 112 (ambulance), 110 (brandweer).

Gezondheid

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen. De medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn en het kan nodig zijn u te evacueren als u ziek wordt of een ongeluk krijgt. De kosten hiervan zijn hoog en daarom dient u na te gaan of de kosten hiervan worden gedekt door uw zorgverzekeraar. Sluit indien nodig een extra reisverzekering af. Als u naar de dokter moet of in het ziekenhuis wordt opgenomen dan worden deze kosten doorgaans vergoed uit de basiszorgverzekering. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. Soms is het nodig u hiervoor extra te verzekeren.

U kunt op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering informatie vinden over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen.

Natuurgeweld

In Turkije komen (zware) aardbevingen door. Zorg ervoor voortdurend op de hoogte te zijn van de actuele situatie en volg -als zich een noodsituatie voordoet- de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op. Houd als u een georganiseerde reis maakt ook contact met uw reisorganisatie.

Reisdocumenten en visa

Voor uw reis naar Turkije heeft u een geldig reisdocument en een visum nodig. Bestel uw visum hier eenvoudig binnen 5 minuten uw visum, betaal per Ideal of Mister Cash en ontvang uw visum nog dezelfde dag en in ieder geval binnen 12 uur. U kunt ook (in het Engels) via deze website een visum aanschaffen.