Reisadvies Turkije

Reisadvies Turkije

Het doel van dit reisadvies is u te informeren over de veiligheid in Turkije en daarnaast vindt u algemene en praktische tips. Vanwege het uitbreken van de corona pandemie richt het eerste deel van het reisadvies zich op de maatregelen welke zijn genomen in de strijd tegen het COVID-19 virus. Daarna kunt u lezen over de algemene reisadviezen voor Turkije. De onderwerpen die hierin terugkomen zijn:

 • Onveilige gebieden
 • Veiligheidsrisico's
 • Identiteitscontroles
 • Armeense grens
 • Terrorisme
 • Criminaliteit
 • Demonstraties
 • Natuurrampen
 • Gezondheid en uw zorgverzekering
 • Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid en noodsituaties
 • Lokale wetten, regels en gebruiken

Reisadvies Turkije met betrekking tot de uitbraak van het COVID-19 virus

Belangrijke update (27-05-2020)

Wegens de uitbraak van het Coronavirus geldt er een code oranje voor Turkije. Er zijn inreisbeperkingen door Turkije aangekondigd voor; Nederland, België en Duitsland, hetzelfde geldt voor mensen uit Frankrijk, Noorwegen, Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte.

Voorzorgsmaatregelen door Turkije omtrent het Coronavirus

Vanaf 3 april 2020 heeft de Turkse overheid een reisverbod ingesteld. Door dit reisverbod is het niet mogelijk om tussen diverse provincies en steden binnen Turkije te reizen. Wilt u naar een andere provincie reizen, dan moet u eerst om toestemming vragen aan de (districts)gouverneur (Valilik/Kaymakamlik) in de provincie waar u verblijft.

Ook wanneer u naar de luchthaven wilt in een andere provincie moet er van tevoren toestemming zijn gevraagd, met uitzondering van personen jonger dan 20 jaar of ouder dan 65 jaar.

Om toestemming te krijgen wordt er op het kantoor van de Valilik/Kaymakamlik een medische check uitgevoerd om te kijken of u fit bent om te reizen.

De reistoestemming en medische check mag slechts één dag voorafgaand aan uw vertrekdatum aangevraagd worden. Dient u uw reistoestemming eerder in dan één dag voorafgaand aan uw reis  in, dan kan deze afgewezen worden of kan de aanvraag vertraging oplopen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw reistoestemming, niemand anders kan dit voor u doen.

Kan ik nog een visum voor Turkije aanvragen?

Sinds 2 maart 2020 zijn reizigers met de Nederlandse en Belgische nationaliteit vrijgesteld van de visumplicht voor Turkije. U hoeft dus geen visum meer aan te vragen voor uw reis naar Turkije, indien u voor toeristische doeleinden naar Turkije reist.   

Kan ik vanuit Nederland nog naar Turkije reizen?

Nee, dit is tijdelijk niet mogelijk. Momenteel gaat er vanuit Nederland geen commercieel vliegverkeer naar Turkije. Mensen met een Nederlandse nationaliteit of ikamet (verblijfsvergunning voor Turkije) worden ook tijdelijk de toegang tot Turkije ontzegd.

Heeft u al een ticket voor uw vliegreis naar Turkije?

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij, op dit moment is het niet mogelijk om vanuit Nederland naar Turkije te reizen.

Is een tussenstop in Turkije maken mogelijk?

Op het moment gaan er amper vliegtuigen van of naar Turkije. Neem voor meer informatie contact op met uw reisorganisatie/luchtvaartmaatschappij.

U dient in het bezit te zijn van een gezondheidsverklaring wanneer u naar een van de zogenaamde hoogrisicolanden reist. Zorg dat u de verklaring bij de hand heeft, deze moet getoond kunnen worden wanneer ernaar gevraagd word.

Is uw visum verlopen en bent u nog in Turkije?

Maakt u zich geen zorgen, door de huidige bijzondere omstandigheden heeft de Turkse overheid besloten geen boetes op te leggen aan visumhouders waarvan de geldigheid van het visum reeds verstreken is. Dit geldt voor alle reizigers die niet terug kunnen keren door de gevolgen van het Coronavirus.

Zodra de reisbeperkingen worden opgeheven dient u het land zo spoedig mogelijk op reguliere  wijze te verlaten.

Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het buitenland?

Wanneer u op reis gaat is het aan te raden om uw reis te registeren bij de ambassade, zodat u tijdens uw reis per e-mail een bericht ontvangt wanneer het reisadvies wijzigt, of per sms informatie krijgt indien zich een crisissituatie voordoet.

Algemeen reisadvies Turkije

Onveilige gebieden

Code rood gebieden - Niet naartoe reizen
Het wordt sterk afgeraden om naar het grensgebied tussen Turkije en Syrië te reizen. De situatie aan de grens is uiterst gevaarlijk doordat er militaire acties plaatsvinden. Bij deze acties wordt geweld gebruikt. Dit deel van Turkije heeft dan ook code ‘rood’ gekregen. Hetzelfde geldt voor de grens tussen Turkije en Irak. 

Code oranje - Alleen noodzakelijk reizen
Maak alleen gebruik van de Turkse-Iraakse grensovergang als het noodzakelijk is. Het is belangrijk om op de hoofdweg van en naar de grensovergang te blijven.

Reis als het niet nodig is niet naar de zuidoostelijke provincies in Turkije. In deze gebieden komen nog regelmatig gevechten voor tussen de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en de Turkse strijdkrachten. Het gaat met name om de volgende provincies in het zuidoosten van Turkije; Hatay, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Tunceli, Bingöl en Muş. Maak enkel gebruik van de hoofdwegen en overnacht in de grotere steden.

Let op, in gebieden met een code rood of oranje kan de ambassade niet tot moeilijk van dienst zijn.

Veiligheidsrisico’s

In Turkije kunnen de veiligheidsrisico’s afwijken van wat u in Nederland gewend bent. De Turkse autoriteiten kunnen in verband met het dreigend terrorisme zichtbare én onzichtbare veiligheidsmaatregelen nemen bij onder meer openbare gebouwen, grote evenementen en publieke bijeenkomsten. Ook op vliegvelden, bij grensovergangen en verkeersknooppunten kunnen verscherpte controles plaatsvinden. Er kunnen ook extra identiteitscontroles worden doorgevoerd. Deze extra maatregelen zijn genomen in verband met het verhoogde risico op terroristische aanslagen. Blijf alert en volg de instructies van de lokale autoriteiten op.

Identiteitscontroles

In Turkije worden vaak identiteitscontroles uitgevoerd. U dient daarom altijd uw geldige legitimatiebewijs bij u te dragen, voor het geval een identiteitscontrole wordt uitgevoerd.

Armeense grens

Door hoog opgelopen politieke spanningen tussen beide landen is de grens met Armenië gesloten sinds 1993.

Terrorisme

Door de strijd tussen de terroristische organisaties Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en Islamitische Staat van Irak en Syrië (IS) is er een verhoogd risico op terroristische aanslagen in Turkije.

Bij de laatste aanslag kwamen voornamelijk mensen uit het buitenland om het leven, dit was op nieuwjaarsnacht in 2017 in een nachtclub in Istanbul.

Wees op uw hoede in Turkije, in het bijzonder in grote steden op drukke plekken.

Criminaliteit

De mate waarin criminaliteit voorkomt in Turkije is te vergelijken met die in andere landen in Zuid-Europa. In de grote steden en de toeristencentra komt meer criminaliteit voor en vooral in Istanbul lijkt de criminaliteit toe te nemen. Denk hierbij onder meer aan zakkenrollerij, fraude met creditcards en oplichting in het algemeen. Laat u niet onder druk zetten om iets te kopen want vaak blijken aankopen minder waard te zijn dan de prijs die men er voor heeft betaald.

Demonstraties

Er vinden met regelmaat demonstraties plaats. Deze vinden met name plaats in de grote steden. De autoriteiten treden hierbij hard op. Belangrijk is om deze demonstraties, grote mensenmassa’s en samenscholingen te vermijden. Houdt u hierbij goed het lokale nieuws in de gaten.

Natuurrampen

In Turkije komen (zware) aardbevingen door. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de actuele situatie en volg - als zich een noodsituatie voordoet - de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op. Houd in het geval van een georganiseerde reis ook contact met uw reisorganisatie.

Gezondheid en uw zorgverzekering

Ga na welke voorzorgsmaatregelen u voor uw gezondheid moet nemen. De medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn en het kan nodig zijn u te evacueren als u ziek wordt of een ongeluk krijgt. De kosten hiervan zijn hoog en daarom dient u na te gaan of de kosten hiervan worden gedekt door uw zorgverzekeraar. Sluit indien nodig een extra reisverzekering af. Als u naar de dokter moet of in het ziekenhuis wordt opgenomen dan worden deze kosten doorgaans vergoed uit de basiszorgverzekering. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. Soms is het nodig u hiervoor extra te verzekeren.

U kunt op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering informatie vinden over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen.

Verkeersveiligheid

Aan reizen naar Turkije zijn veiligheidsrisico's verbonden. U doet er verstandig aan in het verkeer zeer oplettend te zijn en in Zuidoost-Turkije niet na zonsondergang de weg op te gaan. Tevens is het belangrijk om te weten dat in Turkije alle betrokkenen bij verkeersongelukken met dodelijke afloop in hechtenis worden genomen. Ook personen die niet schuldig zijn aan het ongeval worden in een dergelijke situatie in hechtenis genomen.

Bereikbaarheid en noodsituaties

Heeft u direct hulp nodig? De lokale alarmnummers zijn

 • Ambulance: 112
 • Politie: 155
 • Brandweer: 110

Sla deze nummer op in uw mobiele telefoon zodat u direct kunt handelen in een noodsituatie.

Laat eveneens uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat u beter vindbaar bent.

Lokale wetten, regels en gebruiken

Als u naar Turkije reist dan krijgt u te maken met andere wetten, regels en gebruiken. U dient zich aan de wetten en regels te houden van het land dat u bezoekt. Zorg dat u op de hoogte bent van algemeen geldende wetten en regels.

 • Het is in Turkije niet toegestaan de Turkse natie, het staatshoofd, de vlag of het volkslied te beledigen. Het beschadigen of vernietigen van Turkse bankbiljetten en munten geldt als een belediging waarvoor u strafrechtelijk kunt worden vervolgd.
 • De religieuze Gülen-beweging wordt als een terroristische organisatie aangemerkt. Personen en organisaties die aan de Gülen-beweging zijn verbonden, of ervan worden verdacht de organisatie te steunen, worden vervolgd.
 • Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten kunnen bij het inreizen en tijdens hun verblijf in Turkije te maken krijgen met ondervraging en/of rechtsvervolging. Bij strafrechtelijke procedures kunnen verdachten in voorlopige hechtenis worden gehouden. Ook kan een (tijdelijk) uitreisverbod worden opgelegd, zonder dat hiervoor direct een opgaaf van redenen wordt gegeven. Ook andere maatregelen zijn mogelijk en het is niet altijd mogelijk (juridische) bijstand te krijgen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand van de ambassade of het consulaat-generaal.
 • Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten worden op Turks grondgebied behandeld als Turks burger. Een gevolg hiervan is dat de Nederlandse ambassade in geval van problemen (bijvoorbeeld bij een arrestatie) niet altijd door de Turkse autoriteiten wordt geïnformeerd. Ook is het mogelijk het de Nederlandse ambassade niet wordt toegestaan consulaire bijstand te verlenen.
 • Homoseksualiteit wordt in Turkije niet algemeen geaccepteerd. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich in het openbaar uit.
 • Het gebruik, bezit en de handel in verdovende middelen (drugs) wordt in Turkije streng bestraft.
 • Het is strafbaar foto's van militaire objecten te maken.
 • Het is strafbaar om cultuurhistorische of archeologische spullen, bijvoorbeeld oude munten of stenen, mee uit Turkije te nemen. Let goed op wat voor souvenirs u meeneemt.
 • Maak bij voorkeur geen gebruik van taxi’s waarvan de meter het niet doet, maak vooraf een afspraak over de prijs als de meter niet werkt.