Geldigheid

De geldigheid van een visum Turkije

Om naar Turkije te reizen is het verplicht om een goedgekeurd visum te hebben. De geldigheid van een visum Turkije is 180 dagen. U mag het visum voor Turkije binnen deze 180 dagen gebruiken voor een onbeperkt aantal reizen naar Turkije. Binnen de geldigheid van 180 dagen mag u maximaal 90 dagen in Turkije verblijven. Deze 90 dagen mogen aaneengesloten of verdeeld zijn over meerdere reizen naar Turkije. Blijft u langer in Turkije dan de geldigheid van het visum dan zit u illegaal in het land. U loopt dan een risico op een uitzetting of een boete. Wij raden u ten zeerste aan om dan ook niet buiten de geldigheid van uw visum naar Turkije af te reizen of nog in Turkije te verblijven.

Visum Turkije 180 dagen geldig

U voert op het aanvraagformulier voor uw visum Turkije de ingangsdatum in. Het visum voor Turkije heeft een geldigheidsduur van 180 dagen. Vanaf het moment dat wij het visum Turkije uitgeven zal het visum geldig zijn. Gaat u niet direct op vakantie dan kunt u kiezen om een andere ingangsdatum in te voeren. U kiest dan een datum waarvan u denkt in Turkije aan te komen.
Het visum wordt dan verwerkt met de door u ingevoerde datum. Het is niet verplicht om nu al een vliegticket te hebben geboekt. Een tip van ons is dat als u de de data kiest van aankomst dat u het visum enkele dagen eerder al laat ingaan. Het kan zijn dat een vakantie wordt vervroegd, u kan dan gewoon met dit visum op reis gaan. Mocht u eerder aankomen in Turkije dan dat het visum ingaat dan kunt u het land niet betreden.

Maximaal 90 dagen verblijven met een visum Turkije

Het visum is in zijn totaliteit 6 maanden geldig, echter kunt u maximaal 90 dagen gebruik maken van het Turkije visum. Deze 90 dagen kunnen worden verdeeld over meerdere reizen of u verblijft aaneengesloten 90 dagen in Turkije. U kan dus zelf bepalen wanneer en hoelang u gebruikt maakt van de 90 dagen die u in Turkije mag verblijven. Houdt u er wel rekening mee dat deze 90 dagen binnen de 180 dagen geldigheid vallen van het visum. Vallen deze erbuiten dan kunt u hier geen gebruik van maken. U zal Turkije dienen te verlaten voordat de geldigheid van het visum verloopt.

Regels inzake de geldigheid van uw visum Turkije

Belangrijk is dat uw paspoort minimaal nog 6 maand geldig dient te zijn na de ingangsdatum van het visum. Wij leggen de voorwaarden omtrent uw paspoort en ID kaart hier nog even uit. In sommige gevallen kan het zijn dat uw paspoort geen 6 maanden meer geldig is maar dat uw visum nog wel geldig is. U kan hiermee dan niet meer op reis, u zal dan of een nieuw paspoort moeten aanvragen of ( indien u deze heeft ) reizen met uw ID kaart. Voor uw ID-kaart gelden dezelfde regels als voor uw paspoort. Turkije accepteert voor de Nederlanders en Belgische reizigers wel een ID kaart. U dient altijd te reizen met het document waarvoor het visum is aangevraagd. U kan dus niet reizen met een visum wat is aangevraagd voor een paspoort maar u heeft enkel nog een geldige ID kaart. U zal dan een nieuw visum moeten kopen met de gegevens van uw ID kaart.

Visum verlopen?

Wij hebben voor u hieronder een plaatje toegevoegd hoe een visum Turkije eruit ziet. U ziet dan aan de rechterzijde de ingang en verloopdatum van het visum. Als de verloopdatum is verlopen dan is het visum helaas niet meer geldig. U kan dan op geen enkele manier meer gebruik maken van dit visum. Er zijn voor Turkije verschillende visa te krijgen. Indien u voor een langere periode dan 90 dagen in Turkije wilt verblijven kijkt u dan even op de onze informatiepagina over de Turkse consulten.

 

voorbeeld-visum-turkije