ESTA Formulier aanvragen ESTA

Een ESTA formulier aanvragen

Voor u naar Amerika reist vraagt u online een ESTA aan. Een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) is een digitale reistoestemming, afgegeven door de U.S. Customs and Border Protection. Het is verplicht om voor uw vertrek naar de Verenigde Staten over een goedgekeurde ESTA te beschikken. Uw ESTA formulier vult u eenvoudig en snel in op deze website.

Uitleg ESTA formulier

Wij helpen u graag bij het invullen van uw aanvraagformulier. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier zorgvuldig invult, daarom lopen we alle stappen met u door. Zorg dat u uw paspoort en uw reisgegevens bij de hand heeft. Vraagt u voor meerdere reizigers een ESTA aan? Dan heeft u ook de paspoortgegevens van deze reiziger(s) nodig tijdens de aanvraag. 

Het aanvraagformulier is uit twee delen opgebouwd. In het eerste deel wordt er gevraagd naar de Algemene gegevens, zoals uw aankomstdatum en adresgegevens, maar ook contactgegevens van uw noodcontact en aanspreekpunt in de Verenigde Staten. Hier kunt u ook aangeven of u een transit visa voor een overstap in Amerika nodig heeft en of u een spoedaanvraag wilt doen.

Daarna wordt er gevraagd naar de gegevens van de reiziger. Naast persoonsgegevens komen ook gegevens van uw ouders, een eventueel alternatief staatsburgerschap en werkgever aan bod. Ter afronding moet u als reiziger ook nog enkele vragen beantwoorden.

Alle punten uit het aanvraagformulier lopen wij hieronder nog puntsgewijs met u door.

Algemene gegevens

De vragen onder algemene gegevens vult u slechts eenmaal in voor de gehele aanvraag. Wanneer u een ESTA aanvraag voor meerdere personen indient hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te vullen.

Aankomstdatum en adresgegevens
U vult allereerst uw verwachte aankomstdatum in Amerika in. Deze datum wordt enkel als indicatie gebruikt. Uw ESTA is direct vanaf het moment van goedkeuring 2 jaar geldig om mee te reizen. Het is dus geen probleem wanneer uw opgegeven aankomstdatum afwijkt van uw daadwerkelijke aankomstdatum.

Uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken we alleen om u te informeren over uw aanvraag en u ontvangt uw ESTA formulier na goedkeuring op het door u opgegeven e-mailadres. Bij Adres vult u het woonadres van de hoofdaanvrager in. Het is niet noodzakelijk dat alle aanvragers woonachtig zijn op dit adres.

Noodcontact
Hier vult u de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw noodcontact in. Deze persoon wordt enkel in geval van nood gecontacteerd.

Transit (doorreis)
Als u via Amerika verder reist naar een andere bestemming en hierbij het land niet betreedt vult u hier “ja” in. U ontvangt dan een zogenaamde transit ESTA. Als u wel in Amerika verblijft kiest u hier “nee”.

Aanspreekpunt Verenigde Staten
Hier vult u de gegevens van uw contactpersoon in Amerika in. Dit kan een zakenrelatie, vriend of familielid zijn. Heeft u geen aanspreekpunt in de Verenigde Staten, dan kunt u hier ook de gegevens van uw verblijfsaccommodatie of UNKNOWN (onbekend) invullen.

Afstand van rechten
De U.S. Customs and Border Protection verplicht u afstand te doen van uw rechten met betrekking tot herziening van of beroep tegen een beslissing van de Amerikaanse douane over uw toelating tot de Verenigde Staten.

Om een ESTA aan te kunnen vragen moet u hier dus het vakje aanvinken.

Spoedaanvraag
We raden u aan uw ESTA minimaal 72 uur voor vertrek aan te vragen. Mocht dit niet mogelijk zijn en heeft u uw ESTA op zeer korte termijn nodig, dan kunt u het vakje “spoed” aanvinken. We behandelen uw aanvraag dan met spoed en geven het indienen van uw aanvraag voorrang op reguliere aanvragen. In de meeste gevallen ontvangt u uw spoed ESTA binnen een uur. Houd er wel rekening mee dat de U.S. customs and border protection altijd het recht behoudt om langer over de beoordeling van uw aanvraag te doen. Voor uw spoedaanvraag betaalt u € 9,95 per persoon extra.

Reiziger 1

Bij dit gedeelte van het aanvraagformulier vult u de gegevens van de reiziger in. Voor de geldigheid van uw ESTA is het belangrijk dat u de informatie exact overneemt van uw paspoort. Wanneer er iets in uw persoonsgegevens niet overeenkomt met uw paspoort kunt u niet met deze ESTA naar Amerika reizen.

Officiële alias
Indien u bekend staat onder een andere naam of namen beantwoordt u deze vraag met “ja”, maar enkel wanneer deze namen ook officieel geregistreerd staan.

Als u “ja” antwoordt openen zich twee invulvelden; één voor uw voornaam en één voor uw achternaam. Mocht u geen alternatieve voornaam hebben, maar wel een alternatieve achternaam, dan vult u FNU (First Name Unknown) in bij het daarvoor bestemde veld.

U kunt twee alternatieve voor- en achternamen invullen, hiervoor klikt u op “+ Officiële alias” Heeft u meer dan twee officiële aliassen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Namen van ouders
In deze velden geeft u de namen van uw (biologische-, adoptie-, pleeg-, of stief-) ouders in. Als de namen van een ouder onbekend zijn vult u hier UNKNOWN (onbekend) in.

Paspoortgegevens
Hier vult u het afgifteland, het documentnummer en de afgifte- en vervaldatum van uw paspoort in. Daarnaast wordt uw BSN (burgerservicenummer) of rijksregisternummer (voor Belgische reizigers) gevraagd. Voor reizen naar Amerika heeft u een internationaal reispaspoort nodig, een identiteitskaart volstaat niet. Let erop dat u de gevraagde informatie correct overneemt van uw paspoort, bij fouten in deze gegevens is uw ESTA niet geldig.

Alternatief paspoort
Heeft u, nu of in het verleden, een paspoort (gehad) van een andere nationaliteit dan het paspoort waar u nu mee reist? Dan beantwoordt u deze vraag met “ja”. Als u “ja” selecteert openen zich invulvelden waar u het afgifteland van uw alternatieve paspoort kunt selecteren, het documentnummer in kunt vullen en het vervaljaar ingeeft. Let erop dat u enkel het vervaljaar invoert. (bijv: 1992) en niet de volledige vervaldatum.

Heeft u een alternatief paspoort (gehad) van Iran, Irak, Syrië, Soedan, Noord-Korea, Jemen, Libië of Somalië, of heeft u na 1 maart 2011 een reis gemaakt naar één van deze landen, lees dan onze pagina over het aanvragen van een ESTA na verblijf in Iran of Irak goed door.

Alternatief staatsburgerschap (huidig)
Als u op dit moment staatsburger of ingezetene bent van een ander land dan het land van uw paspoortnationaliteit, dan kiest u hier voor “ja”. Er openen zich dan twee velden, waarin u aangeeft welk land dit is en hoe u dit burgerschap heeft verkregen; door geboorte, naturalisatie of via uw ouders. Bent u woonachtig in het land van uw paspoortnationaliteit vul hier dan “nee” in.

Alternatief staatsburgerschap (verleden)
Hier kiest u voor “ja” als u in het verleden staatsburger of ingezetene van een ander land dan het land van uw paspoortnationaliteit bent geweest. Vervolgens kiest u het land waarvan u staatsburger of ingezetene bent geweest.

Werkgever
Hier geeft u aan of u een werkgever heeft (gehad) en vult u de gegevens van uw werkgever in. Ook wanneer u gepensioneerd, student of thuisblijfouder bent kiest u hier voor “ja”. U vult dan respectievelijk de gegevens van uw voormalig werkgever, school of huisadres in.

Vragen
Deze zogenaamde veiligheidsvragen hebben betrekking op uw gezondheid, uw crimineel verleden en uw reisverleden. Als u één of meer van deze vragen met “ja” moet beantwoorden kunnen wij uw ESTA aanvraag helaas niet behandelen. U dient dan een visumaanvraag in te dienen bij de ambassade van de Verenigde Staten. Wij lopen onderstaand de vragen die u dient te beantwoorden kort door:

 • Gezondheidsprobleem 
  U dient deze vraag met 'ja' te beantwoorden in een of meerdere van de volgende situaties: u heeft een lichamelijke of geestelijke stoornis, u bent een drugsgebruiker of -verslaafde, u heeft momenteel een van de volgende ziekten:Chancroïd, Gonorroe, Granuloma inguinale, Lepra, besmettelijk, Lymphogranuloma venereum, Syfilis, besmettelijk, Actieve tuberculose.
 • Gearresteerd 
  Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf met als gevolg ernstige schade aan eigendommen, of ernstig nadeel voor een ander persoon of overheid, vult u dan bij deze vraag "ja" in.
 • Drugs
  Heeft u ooit een wet overtreden met betrekking tot bezit, gebruik, of verspreiding van illegale drugs, vult u dan bij deze vraag "ja" in.
 • Terrorisme
  Beoogt u of bent u ooit betrokken geweest bij terroristische activiteiten, spionage, sabotage, of genocide, vult u dan bij deze vraag "ja" in.
 • Fraude
  Heeft u ooit fraude gepleegd of uzelf of anderen onjuist voorgesteld om een visum of toegang tot de Verenigde Staten te verkrijgen voor uzelf of anderen, vult u dan bij deze vraag "ja" in.
 • Werkzoekende
  Zoekt u momenteel werk in de Verenigde Staten, of bent u eerder werkzaam geweest in de Verenigde Staten, zonder voorafgaande toestemming van de overheid van de Verenigde Staten, vult u dan bij deze vraag "ja" in.
 • Visumafwijzing
  Is ooit een visum voor de VS afgewezen dat u hebt aangevraagd met uw huidige of een eerder paspoort, of bent u ooit de toegang geweigerd tot de Verenigde Staten of hebt u uw toegangsaanvraag ingetrokken bij een toegangspunt tot de VS, vult u dan bij deze vraag "ja" in.
 • Termijn overschreden
  Hebt u ooit langer in de Verenigde Staten verbleven dan de door de overheid van de Verenigde Staten toegestane verblijfsperiode, vult u dan bij deze vraag "ja" in.
 • Irak, Syrië, Iran, Soedan, Libië, Somalië, Noord-Korea of Jemen
  Bent u in Irak, Syrië, Iran, Soedan, Libië, Somalië, Noord-Korea of Jemen geweest op of na 1 maart 2011, of heeft een u nationaliteit (gehad) van een deze landen, vult u dan bij deze vraag "ja" in.

Meerdere reizigers

Wilt u voor meerdere reizigers een ESTA aanvragen? Dat kan gewoon in hetzelfde aanvraagformulier. Nadat u de gegevens van de eerste reiziger heeft ingevuld klikt u op de knop “+ reiziger”. De invulvelden zoals u onder het kopje Reiziger 1 heeft ingevuld komen nu tevoorschijn onder het kopje voor de volgende reiziger. Voor elke reiziger dienen afzonderlijk deze gegevens ingevuld te worden. De algemene gegevens hoeft u niet nogmaals in te vullen.