Visum voor Amerika

Visum Verenigde Staten van Amerika (VS) aanvragen

Een visum voor Amerika aanvragen is noodzakelijk, mocht u niet voldoen aan de eisen voor een ESTA (een verplichte elektronische reistoestemming) voor Amerika. Reizigers met een Nederlands- of Belgisch paspoort hebben altijd een ESTA of visum nodig om naar de Verenigde Staten van Amerika te mogen reizen. In de meeste gevallen volstaat het aanvragen van een ESTA. Het aanvragen van deze elektronische reistoestemming is eenvoudiger, sneller en goedkoper dan het aanvragen van een visum voor reizen naar de USA.

Om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan neemt Amerika de nodige maatregelen. Deze kunnen gevolgen hebben voor uw visumaanvraag. Bekijk voor meer informatie het actuele reisadvies voor Amerika en lees de informatie op deze pagina aandachtig door.

Wanneer heb ik een visum Amerika nodig?

U heeft een visum Amerika nodig, indien u:

 • naar Amerika reist met een niet aangesloten vervoersbedrijf.
 • langer dan 90 dagen in Amerika wilt verblijven.
 • denkt dat er gronden voor ontoelaatbaarheid zijn in de Immigration and Nationality Act § 212(a) op u van toepassing zijn. In dit geval dient u een niet-immigrantenvisum te verkrijgen voordat u naar de Verenigde Staten afreist.
 • met een ander doel naar Amerika reist dan een kort zakelijk of kort toeristisch bezoek.

Er zijn verschillende soorten Amerikaanse visums beschikbaar. Zo bestaat er een werkvisum en een toeristenvisum. Welk visum u nodig heeft is afhankelijk van het doel van uw reis naar de Verenigde Staten. Lees hieronder welke van de verschillende visa voor Amerika u het beste kunt aanvragen via het ESTA formulier.

Welk visum heb ik nodig voor reizen naar de USA?

Er zijn verschillende soorten Amerikaanse visums beschikbaar. Wanneer u voor een tijdelijk bezoek naar de Verenigde Staten wilt reizen - bijvoorbeeld voor vakantie, zaken, tijdelijk werk, studie of een medische behandeling - dient u een niet-immigrantenvisum (non immigrant visa) aan te vragen.

Overzicht van de Amerikaanse visums:

 • Visa voor Amerika voor zaken, vakantie en medische behandelingen (B)
 • Transitvisum voor Amerika (C)
 • Studentenvisa voor Amerika (F/M)
 • Uitwisselingsvisum voor Amerika (J)
 • Werkvisa voor Amerika (D/I/E/H/L/O/P/Q/R/TD/TN)
 • Overige varianten niet-immigranten visa (T/U)

De verschillende soorten USA visa worden hieronder uitgebreid toegelicht.

Wanneer moet ik mijn visumaanvraag voor Amerika indienen?

Regel uw visumaanvraag voor Amerika altijd voordat u uw vliegticket boekt. Het is niet nodig een reis naar de Verenigde Staten geboekt te hebben om uw visum aan te vragen. Houdt u er rekening mee dat de aanvraagprocedure voor een USA visum veel tijd in beslag kan nemen. Wij raden u daarom aan om op tijd te beginnen met het aanvragen van een visum Amerika en uw visumaanvraag via het ESTA formulier niet onnodig uit te stellen.

Visa voor Amerika voor zaken, vakantie en medische behandelingen (B)

Wanneer u naar de Verenigde Staten van Amerika reist voor zaken, een (rond) reis naar de Verenigde Staten, vakantie of een medische behandeling dient u een B visum aan te vragen.

 • Visum B1: Visum voor een tijdelijk, zakelijk bezoek aan de Verenigde Staten van Amerika, inclusief het bijwonen van zakelijke bijeenkomsten of conferenties, met een verblijfsduur van maximaal 6 maanden.
 • Visum B2: Visum voor een tijdelijk, toeristisch of medisch bezoek aan de Verenigde Staten van Amerika, waarbij u maximaal 6 maanden in het land mag verblijven.
 • Visum B1/B2: Een combinatie van een B1 en B2 visum voor de Verenigde Staten van Amerika, geschikt voor een reis met toeristisch en zakelijk doel met een verblijfsduur van maximaal 6 maanden.

Transitvisum voor Amerika (C)

Reist u enkel naar de Verenigde Staten van Amerika voor een tussenstop? Dan kan het mogelijk zijn dat u een transitvisum (C visum) dient aan te vragen. In de meeste gevallen is voor Nederlandse en Belgische reizigers een ESTA aanvragen voldoende.

 • Visum C: Visum voor reizen via de Verenigde Staten van Amerika naar een andere bestemming of bestemmingen.

Meer informatie over overstappen in Amerika leest u op onze informatiepagina.

Studentenvisa voor Amerika (F/M)

Gaat u studeren in de Verenigde Staten van Amerika? En staat u ingeschreven bij een erkende Amerikaanse onderwijsinstelling? Dan kunt u een F visum of M visumaanvraag voor Amerika indienen voor uw bezoek aan de USA.

 • Visum F: Visum voor buitenlandse studenten die ingeschreven staan bij een erkende Amerikaanse onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling dient de student in te schrijven in SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) voor de visumaanvraag. Ook meereizende familieleden kunnen dit visum aanvragen en moeten dan worden ingeschreven in SEVIS.
  • Visum M: Visum voor buitenlandse studenten die lessen willen volgen in het beroeps- of technisch onderwijs en die ingeschreven staan bij een erkende Amerikaanse onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling dient de student in te schrijven in SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) voor de visumaanvraag. Eventuele meereizende familieleden kunnen ook dit type visum aanvragen. Ook deze familieleden moeten worden ingeschreven in SEVIS.

Uitwisselingsvisum voor Amerika (J)

Voor wie deelneemt aan een uitwisselingsprogramma is een speciaal USA visum beschikbaar.

 • Visum J1: Visum voor individuen die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma met de Verenigde Staten.

Werkvisa voor Amerika (D/I/E/H/L/O/P/Q/R/TD/TN)

Er is geen standaard werkvisum voor de USA beschikbaar. U zult voorafgaand aan de aanvraag goed moeten kijken welk werkvisum past bij uw situatie en/of er aanvullende visa nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld een aanvullend transitvisum.

 • Visum D: Crewmember visum, bedoeld voor mensen die aan boord van een cruise- of vissersschip of een internationale luchtvaartmaatschappij werken in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Voorbeelden van mensen die in aanmerking kunnen komen voor een crewmember visum zijn:
 • Piloot of steward(ess) op een commerciële vlucht.
 • Kapitein, technicus of bemanningslid op een zeeschip.
 • Bemanningslid op een cruiseschip.

Wanneer de aanvrager tevens een passagier is die naar het vaartuig reist, dan heeft de aanvrager ook een transitvisum (C) nodig en dient u een brief van de werkgever te overleggen dat transit nodig is. Er wordt dan een combinatie C1/D visum uitgegeven.

 • Visum I: Mediavisum, bedoeld voor vertegenwoordigers van buitenlandse media, zoals journalisten of film crews. Aanvragers dienen aan te tonen werkzaam te zijn voor een gekwalificeerde media organisatie in zijn thuisland en in Amerika deel gaan nemen aan een media activiteit met verslag uitbrengen als doel.
 • Visum E1/E2: Handelsvisa, bedoeld voor een reiziger een land waarmee de Verenigde Staten een handelsverdrag heeft en die naar Amerika reist om handel te drijven.
 • Visum E3: Een visum specifiek voor Australiërs die naar de Verenigde Staten reizen om tijdelijk werk uit te voeren in een gespecialiseerd beroep.
 • Visum H: Tijdelijk werkvisum voor Amerika. Dit visum is bedoeld voor individuen die tijdelijk in Amerika gaan werken. Onder het H visum vallen verschillende categorieën, gekoppeld aan de aard van het werk dat zal worden uitgevoerd.
 • Visum L: Visum voor transfer binnen een organisatie. Een organisatie die zowel in Amerika als in een ander land een vestiging hebben en een vaste werknemer naar hun vestiging in Amerika willen halen kunnen dit L visum voor deze werknemer aanvragen.
 • Visum O: Visum voor individuen met een buitengewoon bekwaamheid in de wetenschap, kunst, onderwijs, zaken of sport.
 • Visum P: Visum voor internationaal erkende sporters, artiesten en entertainers die naar Amerika reizen om deel te nemen aan een wedstrijd, evenement, uitvoering of uitwisselingsprogramma.
 • Visum Q: Internationaal cultureel uitwisselingsvisum, bedoeld voor culturele uitwisselingsprogramma’s, om in Amerika voorlichting of training te geven over de geschiedenis, cultuur en tradities van het thuisland van de reiziger.
 • Visum R: Religieus werkers visum, voor reizigers die tijdelijk religieus werk in Amerika willen uitvoeren. De aanvrager dient minimaal twee jaar werkzaam te zijn voor een bona fide non profit religieuze organisatie.
 • Visum TN/TD: NAFTA Professional visum. De NAFTA (North American Free Trade Agreement) creëert speciale economische- en handelsrelaties voor de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico. Het TN visum staat burgers van Canada of Mexico toe, als NAFTA professional, in Amerika te werken in een vooraf vastgelegde zakenactiviteit voor een Amerikaanse of buitenlandse werkgever.

Overige varianten niet-immigranten visa (T/U)

Naast bovengenoemde USA visa zijn er twee overige varianten niet-immigranten visa voor de Verenigde Staten van Amerika (VS) beschikbaar. Deze worden enkel verstrekt aan slachtoffers van mensenhandel en misdrijven.

 • Visum T: Houders van dit visum zijn slachtoffers van mensenhandel. Het T visum is bedoeld om slachtoffers van mensenhandel te beschermen en hen in de Verenigde Staten te laten verblijven om te assisteren in een onderzoek of rechtszaak.
 • Visum U: Het U visum wordt uitgegeven aan slachtoffers van een misdrijf. Met dit visum kunnen ze in de Verenigde Staten blijven om daar te assisteren in het onderzoek of de rechtszaak.

Waar kan ik een visum voor de Verenigde Staten van Amerika aanvragen?

Een visum voor de Verenigde Staten van Amerika kunt u aanvragen via het consulaat van Amerika in Amsterdam. U dient hiervoor online een afspraak te maken. Bij deze afspraak dient u fysiek aanwezig te zijn en u dient de benodigde documentatie voor het aanvragen van uw visum of visa bij zich te hebben. Let op: het is belangrijk dat u voor het juiste type visum een afspraak maakt bij het Amerikaanse consulaat.