Reisadvies Verenigde Staten van Amerika

Reisadvies Verenigde Staten van Amerika

Belangrijk (Laatste update 03-06-2020)

Reisinformatie inzake het coronavirus - Wat betekent dit voor uw ESTA-aanvraag?                            

De situatie omtrent het coronavirus (Covid-19) houdt vele landen in zijn greep. De Verenigde Staten is hier geen uitzondering op. De Amerikaanse regering heeft verschillende maatregelen afgekondigd, die zowel op het  aanvragen van een ESTA als op burgers die reeds in het bezit van een “geldig”  ESTA van invloed zijn.

Uiteraard zijn er vele vragen met betrekking tot wat deze maatregelen voor u betekenen. Op deze pagina vindt u meer informatie met betrekking tot het coronavirus en de aangescherpte maatregelen.

Kan ik nog een ESTA aanvragen tijdens de Corona crisis?

Tot op heden is het nog steeds mogelijk om een ESTA voor Amerika aan te vragen. ESTA-aanvragen worden nog steeds in behandeling genomen. De verwerkingstijd voor uw aanvraag voor een ESTA kan echter oplopen. Houdt u hier rekening mee. Voornamelijk mensen die nog niet over een concrete reisdatum beschikken, kunnen gewoon een ESTA aanvragen. Een ESTA is namelijk 2 jaar geldig en kan altijd nog een later tijdstip gebruikt worden.

Het feit is wel, dat er enkele restricties van kracht zijn. Het is daarom belangrijk, deze goed door te nemen, voordat u een ESTA aanvraag via onze website indient.

Kan ik met een reeds uitgegeven ESTA naar de VS?

Wat betreft uw ESTA, deze is op moment van uitgifte nog altijd 2 jaar geldig, ongeacht wanneer deze is uitgegeven. De corona-crisis heeft geen invloed op de geldigheid van een ESTA. De normale regelgeving omtrent de geldigheid van een ESTA zijn van toepassing: Enkel wanneer uw paspoort voortijdig verloopt, dient een ESTA opnieuw aangevraagd te worden. Dit betekent echter niet, dat u op dit moment probleemloos naar Amerika kunt reizen. Op het moment geldt een inreisverbod voor mensen die in China, het Verenigd Koninkrijk, Iran, Ierland, Letland of in de Schengenzone (uitgezonderd zijn de overzeese gebieden buiten Europa) geweest zijn. Hier valt ook Nederland onder.

Een uitzondering op deze regel geldt voor mensen met de Amerikaanse nationaliteit, inwoners van Amerika en hun partners/minderjarige ongetrouwde kinderen en de voogden van minderjarigen Amerikaanse staatsburgers. Wel kunnen zij bij terugkeer in Amerika aan een medische screening en zelfisolatie voor een periode van minimaal 14 dagen onderworpen worden.

Er zijn op dit moment een beperkt aantal vluchten naar Amerika beschikbaar. Wij raden u daarom aan, contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij. Zij beschikken over de meest actuele gegevens m.b.t. vluchten van en naar de VS.

Wat houdt het inreisverbod van de VS precies in?

De Amerikaanse regering doet er op het moment alles aan, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en heeft daarom per 13 maart 2020 een inreisverbod voor de VS ingesteld. Dit betekent dat mensen die zich binnen een risicogebied begeven hebben, de toegang tot Amerika ontzegd wordt.
Met anderen woorden, het inreisverbod heeft betrekking op iemand zijn recente reisverleden en niet op zijn nationaliteit. Dus, heeft u de Nederlandse nationaliteit en was u de afgelopen weken bv. in Australië? Dan kunt u gewoon een ESTA voor de VS aanvragen. Dit geld ook voor reizigers, die in een overstap in Amerika hebben. Het belangrijkste is, dat u recentelijk niet in een van de risico-gebieden geweest bent.

!Echter, houd er rekening mee, dat het inreisverbod is ook van toepassing is op reizigers, die reeds over een ESTA beschikken.

Hoe lang geldt het inreisverbod?

Op het moment is het inreisverbod voor onbepaalde tijd van kracht. Daarnaast is het heel goed mogelijk, dat verdere maatregelen genomen zullen worden, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Naast deze maatregelen, is het belangrijk om te weten, dat de coronamaatregelen per Amerikaanse staat kunnen verschillen. Het is daarom belangrijk, dat u te allen tijde de adviezen van het RIVM, de WHO en het LCR in de gaten houdt en opvolgt.

Waar kan ik mijn gemaakte kosten omwille van het Coronavirus verhalen?

Het is belangrijk om te weten dat bij toegekende reistoestemmingen restitutie niet mogelijk is. Een ESTA blijft minimaal 2 jaar geldig of (indien uw paspoort voortijdig afloopt), zolang uw paspoort geldig is. Kunt u, omwille van het coronavirus niet naar de VS afreizen, dan kunt u proberen, gebruik van uw reis- of annuleringsverzekering te maken. Tot op heden is het nog niet bekend, of verzekeringsmaatschappijen dergelijke schadeclaims vergoeden. Veel verzekeraars beroepen zich op de clausule “schade door overmacht”, die in veel verzekeringspolissen is opgenomen. Daarnaast worden vele bedrijven en personen door het coronavirus getroffen. Het is dan ook maar de vraag, in hoeverre verzekeringsmaatschappijen over de financiële middelen beschikken, om mensen schadeloos te kunnen stellen.

Help! Ik ben in Amerika. Wat nu?

Als u zich op dit moment al in Amerika bevindt, is het niet strikt noodzakelijk direct naar Nederland terug te keren. De rijksoverheid adviseert u om uzelf aan te melden en te registreren bij de ambassade. Dit kunt u doen via de website van Nederland Wereldwijd. Indien u zich heeft geregistreerd maar het land inmiddels heeft verlaten, vergeet u zich dan niet weer uit te schrijven. Voor hulp bij het registreren en eventuele andere vragen kunt u bellen met het callcenter van het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het nummer +31 247247247. Zij helpen u graag en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Daarnaast wordt het aangeraden, om de actuele reisinformatie van luchtvaartmaatschappijen m.b.t. beschikbare vluchten in de gaten te houden en enkele voorzorgsmaatregelen op te volgen. In principe gaat hier om dezelfde maatregelen die door het RIVM gehanteerd worden. Daarnaast kan het wel zo zijn, dat de getroffen maatregelen per Amerikaanse staat verschillen. Echter, het is belangrijk dat de volgende richtlijnen te allen tijde worden opgevolgd:

 • Was regelmatig uw handen met zeep (gedurende 20 seconden). Dit is ontzettend belangrijk en met name wanneer u zich in het openbaar begeven heeft of zojuist in uw elleboog geniest of gehoest heeft.
 • Gebruik zoveel mogelijk papieren zakdoekjes. Na eenmalig gebruik dienen deze weggegooid te worden.
 • Mocht u geen zeep bij de hand hebben, gebruik dan een ontsmettingsmiddel die voor minimaal 60% uit alcohol bestaat. Wrijf u handen over elkaar totdat deze droog zijn.
 • Probeer zo min mogelijk uw gezicht, d.w.z. uw ogen, mond en neus met ongewassen handen aan te raken.
 • Houd voldoende afstand. Dit is met namelijk belangrijk om verspreiding van het virus te tegen te gaan. Op deze manier kan voorkomen worden, dat uzelf, dierbaren of kwetsbare groepen met het virus geïnfecteerd raken.
 • Spreek niet onnodig met mensen af, blijf zo veel mogelijk binnen en ga alleen naar buiten in geval van nood.
 • Blijf in het geval van verkoudheidsklachten thuis.
 • Het is belangrijk dat objecten die regelmatig worden aangeraakt, frequent ontsmet worden. Denk hierbij aan tafels, deurknoppen, toetsenborden, wastafels en toiletten.
 • Raadpleeg onmiddellijk een huisarts, mocht u koorts (vanaf 38 graden celsius) en luchtwegklachten krijgen.

Disclaimer: Uiteraard is er veel onduidelijkheid omwille van het coronavirus. Informatie kan zich te allen tijde veranderen. Op het moment is de door ons verstrekte informatie gebaseerd op beschikbare bronnen zoals het RIVM en het ministerie van buitenlandse zaken. Echter, informatie kan zich voortijdig veranderen. Daardoor kunnen geen rechten aan de door ons verstrekte informatie ontleend worden. Houd er daarom rekening mee, dat de door ons verstrekte informatie niet altijd actueel kan zijn.

Algemeen reisadvies Amerika

Let op
De reisadviezen zijn zorgvuldig samengesteld waarbij het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangeeft geen verantwoordelijkheid te dragen voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van een reisadvies. Het motto is en blijft dat u  zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid. Zorg er dus voor dat u goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het reisadvies voor Amerika.

In de onderstaande hoofdstukken leest u een aantal opmerkelijke zaken die tot hoofddoel hebben de reiziger te informeren over de veiligheid van het te bezoeken land land.

De onberekenbare natuur

In de Verenigde Staten zijn de maanden juni tot en met november het seizoen van de orkanen, tropische stormen en de gigantische bosbranden. De bosbranden komen vooral voor aan de westkust zoals in de staat Californië waarbij de luchtkwaliteit erg kan worden aangetast. Mensen met  een ademhalingsproblematiek zoals astma wordt afgeraden zich in deze gebieden op te houden. Kijk voor meer informatie over de actuele luchtkwaliteit in Californië op de website van de U.S. Environmental Protection Agency of de Engelstalige website van CAL FIRE.

De orkanen en cyclonen komen vooral voor aan de zuid- en oostkust. Ook op Hawaii komen de stormen vaak voor. De tornado komt veelvuldig voor in het midden van de Verenigde staten ( maart tot juni). Houdt u van de wintersport pas dan op voor lawines. Wordt u geconfronteerd met dit natuurgeweld dan adviseren wij u met klem: volg het advies op van de lokale autoriteiten en uw reisorganisatie! Stem uw radio af op de lokale zenders en volg het nieuws.

Voor meer informatie omtrent het weer kunt u terecht bij de onderstaande websites

 • California Fire Weather;
 • California Department of Forestry and Fire Protection;
 • Federal Emergency Management Agency;
 • National Hurricane Center.

Criminaliteit en terrorisme

Door het hoge particuliere bezit van vuurwapens in de Verenigde Staten komt er veel  vuurwapengeweld voor in het gehele land. Zelfs op de scholen lopen sinds de massale schietincidenten gewapende beveiligers rond. Deze gewapende aanvallen zijn veelal gericht op de eigen gemeenschap. Het is de hoogste tijd dat er fundamenteel ingegrepen gaat worden in het vuurwapenbeleid van de overheid. Maar helaas…ook bij de huidige president zal er niet veel veranderen.  

In de grote steden zijn veel onveilige buurten de zgn. ‘no go areas’. Wij adviseren u voordat u een hotel boekt te onderzoeken of uw hotel in een veilige buurt staat. De hoofdwegen in de steden zijn relatief veilig en als u parkeert doe dat op goed verlichte parkeerplaatsen.

De staat Florida kent een hoge criminaliteit. Wees alert bij het ‘shoppen’ in grote winkelcentra en bij het zonnen op de stranden en in de pretparken. Laat uw waardevolle spullen niet achter in auto of caravan!

De drugshandel is een zeer groot probleem in vele staten van de Amerika. De vele drugsbendes gebruiken geweld. Blijf op de hoogte en volg de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten als u in deze gebieden reist. Gebruik, bezit en handel in verdovende middelen wordt in de Verenigde Staten streng bestraft. Betrokkenheid bij drugshandel buiten de Verenigde Staten kan leiden tot een arrestatie.
Helaas komen er in de Verenigde Staten ook terroristische aanslagen voor. In New York ( Manhattan ) vonden in 2017  aanslagen plaats waarbij doden en gewonden vielen. De ‘terror’ dreiging is vergelijkbaar met de situatie in Nederland.
De website ‘National Terrorism Advisory System‘ geeft officiële waarschuwingen en adviezen van de Amerikaanse overheid door.
Elk land heeft haar eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan de lokale wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Homoseksualiteit

Gaat u met uw vriend of vriendin, uw man of uw vrouw naar de Verenigde Staten wees u ervan bewust dat homoseksualiteit niet algemeen geaccepteerd is. Er zijn staten waar seks tussen volwassenen van gelijk geslacht wettelijk verboden is.

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.
Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Uw basiszorgverzekering dekt deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.
Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Wat te doen bij een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie? Volg dan altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met uw reisorganisatie.

Reisdocumenten en visa

De Amerikaanse autoriteiten bepalen aan welke eisen u moet voldoen om de Verenigde Staten in te reizen. Deze eisen kunnen veranderen. Bekijk voordat u op reis gaat wat u precies nodig heeft en aan welke voorwaarden u moet voldoen om het land in te kunnen reizen.
Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig.  Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. De regels voor reizen naar de VS kunnen veranderen. Informeer daarom voor uw reis bij uw luchtvaartmaatschappij en voor uw visum raadpleeg de website van de ambassade van de Verenigde Staten in Wassenaar over welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Laatste Tips

Zorg voor een goede voorbereiding op uw reis. Dat kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering die ook alle extra kosten dekt. Maak met de thuisblijvers goede afspraken en informeer ze over uw reisplannen, uw bereikbaarheid, uw reisdocumenten. Zorg voor een contactpersoon in het thuisland die van alle ‘ins- and outs ‘ op de hoogte is. Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico’s voor reizen naar de Verenigde Staten.

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 911.
Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Blijf bereikbaar in crisissituaties! Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.