Versoepeling visumregels werkvakantie Australië

Versoepeling visumregels werkvakantie Australië

Werkvakanties in Australië zijn onder jongeren razend populair en ze worden steeds populairder. Om ervoor te zorgen dat jongeren die met werkvakantie naar Australië willen dat ook daadwerkelijk kunnen, heeft de Australische overheid maatregelen genomen. Een van die maatregelen is een versoepeling van de eisen voor een werkvisum. Ook het eVisitor Australië blijft gewoon beschikbaar. Met het eVisitor mag men niet gaan werken in Australië maar wel vrijwilligerswerk doen en voor vakantie of voor zaken naar Australië.

Een heel jaar reizen én werken

Heel populair onder jongeren: een jaar werken en reizen in Australië. Logisch want het is een geweldig land met schitterende natuur en interessante steden. En lekker ver weg, dus jongeren voelen zich helemaal op zichzelf aangewezen. Dit bevordert hun zelfstandigheid. Het was best lastig om een werkvisum te regelen en daarom zijn de eisen die aan het werkvisum worden gesteld versoepeld. Australië heeft daarbij ook zelf belang. In verschillende regio’s heeft men te kampen met een gebrek aan arbeidskrachten en zijn de buitenlandse reizigers die willen werken meer dan welkom. Met het werkvisum mogen de jongeren maximaal 6 maanden aan de slag bij dezelfde werkgever. Kiezen zij voor werk in de agrarische sector dan mogen ze zelfs 12 maanden werken. Ook mogen zij hun werkvisum met een jaar verlengen als zij werken in een regio waar een groot tekort is aan arbeidskrachten.

Het is zaak om de juiste procedure te volgen als u naar Australië wilt. Gaat u alleen met vakantie of voor zaken naar Australië dan kunt u volstaan met het goedkopere eVisitor. Wilt u er ook gaan werken dan zult u het duurdere werkvisum moeten aanvragen.

Werkvisum oftewel Working Holiday

Een geweldige belevenis voor jongeren en een echte kennismaking met een ander land. Werken en reizen door Australië betekent dat zij echt kennismaken met de bevolking, de gebruiken, het werk en de prachtige natuur. Studenten kiezen steeds vaker voor een zogenaamd tussenjaar. Een jaar waarin zij niet studeren maar werken aan zichzelf en levenservaring opdoen. Dit heeft soms ook te maken met het feit dat universiteiten steeds vaker een numerus fixus instellen voor bepaalde studies. Studenten die zijn uitgeloot, kiezen dan voor een jaar Australië om te werken en te reizen. Tegenwoordig blijft het soms niet bij een jaar maar willen de studenten langer blijven. Het is in sommige gevallen mogelijk het Working Holiday visum te verlengen tot 3 jaar. Eis daarbij is wel dat de reiziger in het tweede jaar van het verblijf tenminste zes maanden heeft gewerkt in een gebied waar grote schaarste is aan arbeidskrachten. Op dit moment verblijven er maar liefst zo 140.000 mensen op een werkvisum in Australië.

Aanvragen Working Holiday

U kunt een Working Holiday visum online aanvragen. De kosten bedragen €369,95 per persoon en het visum is een jaar geldig. De voorwaarden voor het Working Holiday visum zijn onder meer dat u minimaal 18 jaar bent en maximaal 30 jaar. Uw paspoort dient gedurende uw gehele verblijf geldig te zijn. U mag niet eerder een Working Holiday visum zijn toegekend en u mag maximaal 6 maanden betaald werk verrichten voor dezelfde werkgever. Kijk voor alle voorwaarden voor het werkvisum op onze speciale pagina over dit onderwerp. U leest hier ook hoe u eventueel een tweede Working Holiday visum kunt aanvragen.

Een eVisitor aanvragen

Bent u niet van plan te gaan werken in Australië? Wilt u alleen met vakantie naar dit schitterende land of wilt u familie bezoeken? Dan kunt u volstaan met het aanvragen van een gewoon e-visum, het eVisitor Australië. Met het eVisitor mag u ook zakelijke klanten bezoeken, of leveranciers, of een zakelijke meeting bijwonen. U vraagt dan een business visum aan. Een eVisitor is al beschikbaar voor de prijs van €14,95 per persoon. U kunt het e-visum geheel online aanvragen en hoeft dus niet naar de ambassade. U vult een aanvraagformulier in dat geheel in het Nederlands is en betaalt via iDeal, Mister Cash of PayPal. Een creditkaart is voor de aanvraag niet nodig.

Het eVisitor is een jaar geldig en is een zogenaamd multiple entry visum. U mag er dus meerdere keren mee naar Australië reizen, binnen de geldigheidstermijn. Verloopt uw paspoort binnen dat jaar, dan is ook uw eVisitor niet meer geldig. Per bezoek mag u maximaal 90 dagen in Australië verblijven.

Voorwaarden eVisitor Australië

Een aanvraag voor een eVisitor kan worden gedaan door reizigers uit bepaalde landen. Welke dat zijn leest u op onze pagina over de voorwaarden eVisitor Australië. Nederland en België behoren ook tot deze groep landen. Het eVisitor is alleen geldig voor toeristische en korte zakelijke bezoeken en u mag maximaal 90 dagen aaneengesloten in Australië verblijven. Toekenning van het visum blijft achterwege als u een gevangenisstraf van meer dan 12 maanden is opgelegd. U dient verder vrij te zijn van tuberculose en blijft zelf verantwoordelijk voor eventueel te maken medische kosten in Australië. Het is mogelijk dat bij aankomst in Australië biometrische gegevens moeten worden afgestaan.

Visum Australië