De grens tussen Canada en Amerika - Hoe nu verder na Corona?

De grens tussen Canada en Amerika - Hoe nu verder na Corona?

Het Coronavirus heeft in elk land hard toegeslagen. Dit geldt voor Nederland, Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Geen enkel land is ongeschonden gebleven. Toch worden al steeds meer coronamaatregelen versoepeld. Vooral binnen Europa is hier sprake van. Portugal opende als eerste land binnen Europa weer zijn grenzen voor toeristen. Maar ook Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk en Malta zullen binnen de komende maanden hun grenzen weer voor toeristen openen. Dit leek aanvankelijk ook het plan voor de grens tussen Canada en Amerika te zijn. Echter, hierbij bleek het enkel om een gerucht te gaan. De grens tussen Amerika en Canada blijft nog minimaal een maand gesloten. Toch moet wel benadrukt worden dat hier verschillende redenen voor zijn, waarvan niet alle negatief van aard zijn.

Amerika en Canada: De huidige stand van zaken omtrent het coronavirus

Canada en Amerika  worden beide door het coronavirus geterroriseerd. Het interessante is wel, dat beide landen niet evenredig getroffen zijn. In vergelijking tot Canada, zijn er in de VS veel meer besmettingen en sterfgevallen te betreuren. Volgens de laatste cijfers, gaat het in Amerika om circa 1,7 miljoen geïnfecteerden en zijn al meer dan 100,000 mensen overleden. In tegenstelling tot deze grote aantallen zijn er in Canada ongeveer een 87,000 besmettingen gerapporteerd, waarbij 6,639 mensen zijn overleden. Het verschil zit hem vooral in de aanpak en het feit dat Canada in 2003 al met SARS te kampen heeft gehad. Ten gevolge hiervan, heeft Canada diens beleid omtrent een pandemie aangepast. Dit lijkt tot op heden zijn vruchten af te werpen.

De grens tussen Canada en Amerika

Sinds 16 maart is de grens tussen Canada en Amerika voor niet-noodzakelijke reizen gesloten. Deze maatregel is tot 21 juni verlengd en houdt in, dat enkel uit noodzaak de grens overgestoken kan worden. Hier valt de import en export van goederen en handel onder. Vrachtwagenchauffeurs kunnen dus gewoon de grens oversteken. Daarnaast kunnen mensen met cruciale beroepen (denk hierbij vooral aan medische beroepen), de grens oversteken. Voor toeristische reizen of familiebezoeken blijven de grenzen dicht.

Amerika zou graag de grens met Canada weer willen openen

De grens tussen Canada en Amerika is een belangrijke. Veel mensen steken normaalgesproken dagelijks de grens over. Het is dan ook een belangrijke ader met betrekking tot de economie. Het sluiten van de grens heeft dan ook een grote impact op de Amerikaanse economie. Het aantal werkelozen is in de afgelopen 6 weken met 30 miljoen toegenomen, ziekenhuizen staan onder druk en dan is er ook nog het probleem, dat Amerikaanse burgers niet altijd voldoende verzekerd zijn. Kortom, het Coronavirus heeft niet alleen een impact op Amerikanen hun gezondheid, waardoor president Trump onder grote druk staat om de ingevoerde coronamaatregelen te versoepelen. Omwille van deze redenen kondigde Trump medio April al aan, dat de Canadees-Amerikaanse grens waarschijnlijk eerder geopend zou worden. Dit bleek echter een loze belofte. De spanning is daardoor ook groot, met betrekking tot de vraag hoe lang Amerika de grenzen nog gesloten zal houden. Het feit dat de Amerikaanse verkiezingen voor de deur staan betekent dat Trump er alles aan zal doen, om goed voor de dag te komen.

Canada is terughoudend

Er zijn aan de kant van Canada twijfels, of het openen van de grens met Amerika wel een goed idee is. Met betrekking tot het aantal besmettingen in de VS is de twijfel bij de Canadese Premier Trudeau groot. Dit zou een aanzienlijk risico voor de Canadese bevolking kunnen vormen. Men zou het de Canadese achilleshiel kunnen noemen. Een afweging moet gemaakt worden tussen het opstarten van de economie en het het feit dat de nationale volksgezondheid gewaarborgd dient te worden. Dit roept vele vragen op. Hoe kunnen de grenzen op een verantwoorde manier worden geopend?

Tot op heden heeft Trudeau hier geen antwoord op. Hij wil de onlangs ingevoerde verlenging van 30 dagen gebruiken, om hier naar te kijken. Daarnaast kondigde hij aan, dat het openen van de Canadees-Amerikaanse grens met strengere maatregelen zoals bijvoorbeeld een 14-daagse quarantaine gepaard zou kunnen gaan. Toch is het positieve, dat deze extra tijd gebruikt wordt, om te kijken, hoe op een verantwoorde manier de grens weer geopend zou kunnen worden.

“Immunity Passports”

Steeds meer vragen omtrent een “immuniteitspaspoort” steken de kop op. Sommige regeringen hebben bij het World Health Organization (WHO) op de invoer van een immuniteitspaspoort aangedrongen. Mensen waarbij antistoffen tegen SARS-CoV-2 (de veroorzaker van het coronavirus) geconstateerd worden, zouden voor een zogeheten paspoort in aanmerking kunnen komen. Chili is hier (tegen het advies van het WHO in) al mee begonnen. Ook steeds meer reizigers vragen zich af, of dit een optie zou kunnen zijn om de economie weer op gang te brengen en de grenzen te openen. Ten slotte, zouden “resistente” burgers geen risico meer vormen? Amerika heeft ook over een "Gezondheisverklaring" welke nodig is om te reizen. U kan hier alles lezen over wat deze verklaring inhoudt " GEZONDHEIDSVERKLARING"

Volgens het WHO en vele medische experts is dit een belachelijk idee. Zeker omdat niet kan worden vastgesteld of dergelijke antistoffen blijvend zijn. Ook Trudeau heeft op dit initiatief gereageerd, door te zeggen dat het nog te vroeg is voor een dergelijke maatregel. Zo is het tot op heden onbekend, of mensen met deze antistoffen daadwerkelijk nog een risico vormen en het Coronavirus kunnen verspreiden.  

Toch zijn er ook enkele versoepelingen te vermelden

Amerika heeft het inreisverbod recentelijk versoepeld voor buitenlandse topatleten. Ook kondigde hij aan, dat het belangrijk is dat de economie wordt opgestart en professionele atleten weer aan het werk kunnen. Amerika heeft net als Europa, vele evenementen moeten afzeggen of verschuiven. Dit is het eerste teken, dat steeds meer Amerikaanse coronamaatregelen versoepeld zullen worden. Indien men op reis wilt naar Amerika dan zijn er nog geen wijzigeingen te melden bij het aanrvagen van een ESTA. Men dient nog steeds een ESTA aan te vragen als men Amerika wilt betreden. Op dit moment geeft Amerika nog geen ESTA uit aan reisigers die geen Amerikaans staatsburger zijn.

Maar ook in Canada zijn m.b.t. het algemene inreisverbod enkele versoepelingen te vermelden. Tot voor kort vormden Canadese staatsburgers, mensen met een vaste woonplaats in Canada ofwel “permanent residents”, directe familieleden van Canadezen, cabinepersoneel van vliegtuigmaatschappijen en mensen die onder de “Indian Act” vallen enkel een uitzondering op deze regel. Onlangs is de maatregel met betrekking tot directe familieleden van Canadezen versoepeld en worden langzaam maar zeker steeds meer stappen gezet, om maatregelen ten aanzien van het Coronavirus te versoepelen. De verwachting is dan ook, dat er binnenkort nog meer versoepelingen zullen zijn.

Wanneer kan men weer op vakantie naar Canada?

De versoepelingen zullen niet direct betrekking hebben op de intercontinentale reiziger. Indien men op reis wilt naar Canada is het nog altijd verplicht om een ETA Canada aan te vragen. Dit kan ten alle tijden nog via onze site. Een ETA is 5 jaar geldig of totdat uw paspoort verloopt. U kan de regels omtrent een ETA nog even rustig nalezen op onze pagina. De geldigheid van het ETA staan hier duidleijk uitgelegd.