Corona en de invloed op het ESTA en Amerika reis

Corona en ESTA

Er zijn veel vragen omtrent de ontwikkelingen van het coronavirus. Zo ontvangen we veel vragen met betrekking tot de aanvraag van een ESTA binnen. Kan deze nog worden aangevraagd? Hier blijkt onduidelijkheid over te zijn. Uiteraard heeft het antwoord op deze vraag betrekking op de actuele stand van zaken ten aanzien van het coronavirus. Hierdoor kan geen eenduidig antwoord op deze vraag gegeven worden en kan het antwoord in de loop der tijd veranderen. Toch is het belangrijk, om (potentiële) reizigers van een update te voorzien: “Wat is nou de invloed van het Coronavirus op de procedure van het ESTA aanvragen (voor uw reis naar de VS)?” Één ding is zeker, er is sprake van een aangepaste regelgeving. Amerika anticipeert altijd op actuele gebeurtenissen. Dit is al uit het verleden gebleken en daar is wederom sprake van!

9/11: De oorsprong van het ESTA

De invoering van het ESTA is terug te voeren op 9/11, de dag waarop twee vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Deze ernstige gebeurtenis staat bij vele Amerikanen in het geheugen gegrift. Er kan zelfs gesproken worden van een nationaal trauma. Het is voor de Amerikaanse regering dan ook ontzettend belangrijk, om terroristische aanslagen te voorkomen. Dit houdt o.a. in dat de regels ten aanzien van het reizen naar Amerika aangescherpt zijn. Een ESTA aanvraag is hier het resultaat van. Een ESTA aanvraag is een extra check op burgers die normaalgesproken geen visum voor Amerika dienen aan te vragen. Dit zijn reizigers die onderdeel van het zogeheten “Visa Waiver Program” zijn, waarbij gekeken wordt in hoeverre deze reizigers een risico voor de nationale veiligheid vormen. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgesteld, door te kijken naar een reiziger zijn medische achtergrond of reisverleden.

De Impact van Corona op ESTA-Aanvragen

Omwille van het coronavirus heeft de Amerikaanse regering verschillende maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo geldt sinds 13 maart een inreisverbod, wat ook een grote impact op ESTA-aanvragen heeft. Reizigers, die de afgelopen 2 weken in Europa, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Brazilië, Iran of China waren, kunnen geen ESTA aanvraag indienen en is de toegang tot Amerika ontzegd. Dit betekent ook dat alle reeds uitgegeven ESTA’s, niet gebruikt kunnen worden indien een reiziger in de afgelopen 2 weken in een van de bovengenoemde gebieden was.

Een ESTA aanvragen?

Het is belangrijk om te vermelden, dat het Amerikaanse inreisverbod betrekking heeft op iemands reisverleden. Dit wil zeggen, dat een ESTA aanvraag niet per definitie wordt afgewezen, wanneer een reiziger uit bijvoorbeeld Europe, het Verenigd Koninkrijk, China, Iran, Ierland of Brazilië komt. Reizigers die zich langer als twee weken buiten deze gebieden hebben opgehouden, kunnen gewoon een ESTA aanvraag indienen. Echter, het is wel belangrijk om te weten wat reizigers in Amerika te wachten staat. De regels zoals voorwaarden van het ESTA zijn belangrijk om in de gaten te houden. Misschien dat er wijziginen gaan komen door Corona? Men spreekt over een verplichte gezondheidsverklaring.

Amerika is hard getroffen

Amerika is aanzienlijk hard door het Coronavirus getroffen. Volgens de laatste cijfers, gaat het in Amerika om circa 1,7 miljoen geïnfecteerden en zijn al meer dan 100,000 mensen overleden. Daarnaast heeft het Coronavirus ook een grote impact op de economie. Het aantal werkelozen is in de afgelopen 6 weken met 30 miljoen toegenomen, ziekenhuizen staan onder druk en dan is er ook nog het probleem, dat Amerikaanse burgers niet altijd voldoende verzekerd zijn. Kortom, het Coronavirus heeft niet alleen een impact op Amerikanen hun gezondheid, waardoor president Trump onder grote druk staat om de ingevoerde coronamaatregelen te versoepelen. De vraag blijft, hoe dit op een verantwoorde manier kan gebeuren en hoe snel dit proces in gang gezet zal worden. De verwachting is, dat extra vragen aan een ESTA aanvraag zullen worden toegevoegd. Voor de rest is het enkel speculeren, wat de volgende stappen van de Amerikaanse regering zullen zijn. In principe is Trump er alles aan gelegen, om de coronamaatregelen zo snel mogelijk te versoepelen. Hier zijn al enkele tekenen van te bespeuren.

Reisversoepeling

De eerste tekenen dat Amerika hun coronamaatregelen wil versoepelen zijn al te ontdekken. Zo kondigde President Donald Trump onlangs aan dat het reisverbod voor buitenlandse topatleten versoepeld zal worden. Het is belangrijk dat de Amerikaanse economie weer wordt opgestart en dat professionele atleten weer aan het werk kunnen. Amerika heeft net als Europa, vele evenementen moeten afzeggen of verschuiven. Dit is het eerste teken (na de invoer van alle coronamaatregelen), dat alles weer de goede kant op lijkt te gaan. De verwachting is dat in de loop van de tijd, meer maatregelen versoepeld zullen worden.

Wanneer een ESTA aanvragen?

Een ESTA kunt u ten alle tijden nog aanvragen. Een ESTA twee jaar geldig, u kunt het ESTA nu aanvragen en later reizen. Wanneer u een ESTA aanvraagt houdt rekening dat deze verloopt als uw paspoort dat ook doet.